Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management stavebnictví

Management stavebnictví

Kategorie: Management, Stavebnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek managementu stavebnictví nabízí několik témat tohoto oboru. První přednáška se zabývá obecnými principy funkce trhu se specifikací pro stavební trh nebo také organizací investičního procesu. Následuje přehled souboru výkonů projektových a inženýrských prací v přípravě a realizaci staveb a způsobů kalkulace jejich ceny a nákladů. Poté jsou přednášky věnovány nákladům na stavbu a investicím.

Obsah

1.
Trh a jeho fungování, stavební trh
1.1.
Trh, jeho, funkce, subjekty a dělení
1.2.
Fáze životního cyklu projektu
1.3.
Základní ekonomický problém
1.4.
Makroekonomický koloběh
1.5.
Stavební trh, jeho základní charakteristika
1.5.1.
Podstata stavebnictví
1.5.2.
Specifické vlastnosti stavebnictví
1.6.
Dodavatelský systém a jeho modely
1.7.
Mechanismus stavebního trhu
1.7.1.
Tržní mechanismus
1.7.2.
Poptávka
1.7.3.
Nabídka
1.8.
Organizace investičního proces
2.
Soubor výkonů projektových a inženýrských činností v přípravě a realizaci staveb, kalkulace ceny a nákladů
2.1.
Standard profesních výkonů
2.2.
Stanovení náročnosti vyjadřující charakter, funkci
2.3.
Využití honorářového řádu, započitatelné náklady
2.4.
Výpočet celkového základního honoráře podle honorářových zón a započitatelných nákladů
2.5.
Cena a její stanovení
2.6.
Skladba nabídkové ceny
2.7.
Kalkulace ceny a nákladů
2.8.
Náklady a nabídkový propočet
3.
Celkové náklady stavby, jejich účel a obsah potřebný k procesu rozhodování a hodnocení investiční výstavby
3.1.
Celkové náklady
3.2.
Propočet nákladů na stavební objekty
3.3.
Charakteristika nezbytných součástí stavby z hlediska budoucího užívání a potřebných nákladů
3.4.
Členění a obsah celkových nákladů pro stavby hrazené ze státního rozpočtu
3.5.
Technickohospodářské ukazatele, jejich stanovení a užití k propočtu nákladů na stavební objekty
4.
Investice, ekonomická efektivnost
4.1.
Charakteristika investic a jejich skupin
4.2.
Investiční prostor, jeho součásti a jejich význam
4.3.
Kritéria hodnocení ekonomických příležitostí
4.4.
Zásady měření ekonomické efektivnosti
4.5.
Základní veličiny vstupující do hodnocení investice
4.6.
Ukazatelé hospodárnosti
4.7.
Ekonomická efektivnost projektu

Úryvek

"Funkce trhu
- přenos informací prostřednictvím cen
- stimulace ekonomické činnosti
- rozdělují důchody jednotlivým subjektům

Tržní subjekty
-organizace-podniky, domácnost, stát-veřejný sektor

Dělení trhu
(1) podle předmětu obchodu
a) trh zboží – se statky a službami
b) trh finanční – z hlediska času a subjektů
c) trh práce – trh pracovních sil (nabídka pracovních sil v ekonomice) a trh práce (nabídka volných míst, poptávka po pracovních silách)
(2) podle místa směny
a) regionální – určité místo/oblast uvnitř státu
b) národní – v rámci celého státu
c) světový (mezinárodní) – mezi státy
(3) podle vztahu nabídky a poptávky
a) nasycený - P N (trh spotřebitele)
b) nenasycený - P N (trh dodavatele)
c) vyrovnaný - P=N
(4) podle vztahu k zahraničí
a) otevřený – se zahraničím se volně obchoduje, bez překážek
b) uzavřený – neobchoduje se = úplně nebo částečně (s určitým státem nebo zbožím) důvody při uzavírání trhu: politické, ekonomické, zdravotní, náboženské...
(5) z hlediska konkurence
a) konkurenční – větší množství výrobců (podnikatelů)
b) monopolní – konkurence velmi omezená nebo žádná

Fáze životního cyklu projektu:
1) předinvestiční fáze
– technicko-ekonomická studie (stavební záměr, proveditelnost)
- studie podnikatelských příležitostí
2) investiční fáze
– vyjednávání a uzavírání kontaktů, výstavba
- zpracování projektové dokumentace, předvýrobní marketing
- výcvik pracovníků
3) provozní fáze
– zahájení provozu
- změna stavby (rekonstrukce, modernizace, rozšíření-odstranění starých staveb…)
- užívání stavby (oprava + údržba)
Cílem je ziskovost projektů nebo velký veřejný přínos.

Základní ekonomický problém:
Společnost musí být schopna neustále nalézat řešení tří základních a vzájemně souvisejících ekonomických problémů (otázek):
Co se má vyrábět, v jakém množství a kdy? – jaké statky (a v jakém množství) a služby při daných možnostech produkovat, aby bylo vzácných zdrojů pro jejich výrobu co nejlépe využito a aby byly co možná nejlépe uspokojeny existující potřeby. Jde o problém volby mezi různými alternativami výroby statků a služeb.
Jak vyrábět? – to znamená jaké výrobní zdroje a jaké technologie budou použity k výrobě, tedy jak budou statky vyráběny. Řešení tohoto problému probíhá současně s hledáním odpovědi na první otázku. Jde o nalezení optimální kombinace vstupů, která umožní vyrobit požadované výstupy (materiál , prostředí, pracovníci = zdroje).
Pro koho vyrábět? – jedná se o určení spotřebitelů (segmentu trhu: domácnosti, podniky, stát)- pro koho budou statky vyráběny.
Princip, podle kterého je řešena triáda těchto otázek, je základem organizace hospodářského života dané společnosti.

ekonomický statek = je vzácný; je užitečný a existuje v omezeném množství

V historii existovaly čtyři ekonomické systémy.
Rozlišujeme je podle toho, jakými mechanismy řeší základní ekonomické otázky:
Pro tržní ekonomiku – všechny tři otázky jsou řešeny tržními zákony. Základní důraz je kladen na rozhodování každého jednotlivce. Regulátorem je trh. Cena záleží na poptávce a nabídce. Tři základní předpoklady pro existenci tohoto systému: soukromé vlastnictví, cenový systém, konkurenční prostředí. Odpovídá na tři základní otázky takto: co se vyrábí – to po čem je poptávka; jak se to vyrábí – moderní technologií, pomocí dělby práce,..; pro koho se vyrábí – pro toho kdo to zaplatí. Výhodou tohoto systému je fungování zákonů trhu bez ohledu na subjektivní lidská rozhodnutí. Nevýhodou je, že tímto systémem nejsme schopni řešit případy selhání trhu (monopoly)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky. Čistý text je cca 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24300
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse