Management veřejných služeb

Kategorie: Management, Veřejná ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Otázky ke zkoušce z managementu veřejných služeb podrobným způsobem objasňují problematiku potřeb a jejich uspokojování pomocí služeb veřejného sektoru. První okruhy se věnují individuálním a skupinovým potřebám a jejich identifikaci a podávají vymezení veřejného sektoru a veřejných služeb. Pozornost poté patří systému a formám zabezpečování veřejných služeb a poskytování těchto služeb v nejrůznějších oblastech od justice po sociální pomoc.

Obsah

1.
Individuální potřeby
1.1.
Potřeba
1.2.
Teorie potřeb
1.3.
Hierarchie potřeb
1.4.
Klasifikace potřeb
1.5.
Základní faktory ovlivňující existenci a uspokojování potřeb
1.6.
Dělení statků
2.
Společenské potřeby
2.1.
Varianty historie vzniku veřejného sektoru
3.
Veřejný sektor
3.1.
Vymezení veřejného sektoru
3.2.
Organizační složky státu
3.3.
OS územního samosprávného celku
3.4.
Příspěvkové organizace
3.5.
Finální (konečné) potřeby
3.6.
Členění veřejného sektoru
3.7.
Členění národního hospodářství
4.
Identifikace potřeb
4.1.
Přímé rozhodování
4.2.
Nepřímé rozhodování
4.3.
Účastníci politiky
4.4.
Občanská participace
4.5.
Aktéři participačních procesů
4.6.
Výhody a nevýhody participace
5.
Veřejné služby
5.1.
Veřejné služby
5.2.
Služby v obecném zájmu
6.
Aktéři procesu zabezpečování veřejných služeb
6.1.
Garanti veřejných služeb
6.2.
Poskytovatelé veřejných služeb
6.3.
Uživatelé veřejných služeb
7.
Veřejnoprávní organizace zabezpečující nebo poskytující veřejné služby
7.1.
Dvě základní právní formy veřejnoprávních organizací
7.2.
Organizační složka státu
7.3.
Organizační složka státu zřízená opatřením
7.4.
Státní příspěvková organizace
7.5.
Organizační složky státu
7.6.
Organizační složka ÚSC
7.7.
Příspěvková organizace ÚSC
7.8.
Organizační složky územně samosprávných celků
8.
Formy zabezpečení veřejných služeb
8.1.
PPP
8.2.
Výhody pro SS
8.3.
Veřejné zakázky
8.4.
Zvláštní formy spolupráce při poskytování veřejných statků
9.
Zabezpečení kvality veřejných služeb
9.1.
Standardizace kvality
9.2.
Faktory efektivnosti, velikosti a struktury veřejných služeb
10.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby bezpečnosti
10.1.
Policie
10.1.1.
Reforma
10.1.2.
Organizační struktura
10.1.3.
Financování Policie ČR
10.1.4.
Městská policie
10.2.
BIS
10.3.
Úřad pro zahraniční styky a informace
10.4.
Integrovaný záchranný systém
10.5.
Požární ochrana
11.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby právní jistoty a spravedlnosti
11.1.
Dělení státní moci
11.2.
Legislativa a justice
11.3.
Obecné soudy
11.4.
Správní soudy
11.5.
Vězeňská služba
12.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby zdravotní péče
12.1.
Zdravotnický systém a služby
12.2.
Systém zdravotnictví a zdravotní pojištění v ČR
12.3.
Aktéři systému
12.4.
Organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR
13.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby vzdělávání
13.1.
Význam
13.2.
Financování školství
13.3.
Veřejné a státní vysoké školy
13.4.
Reforma financování VŠ
13.5.
Financování
14.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby inovací
14.1.
Výzkum a vývoj
14.2.
Aktéři procesu
14.3.
Odpovědné subjekty
14.4.
Účelová a institucionální podpora
14.5.
Organizace vědy a výzkumu
14.6.
Technologická agentura
15.
Veřejné služby v oblasti zajištění potřeby pomoci ohroženým a sociálně vyloučeným skupinám obyvatelstva
15.1.
Sociální politika
15.2.
Sociální služby
15.3.
Faktory ovlivňující sociální zabezpečení
15.4.
Financování
15.5.
Subjekty
15.6.
Orgány a formy sociálního zabezpečení
15.7.
Sociální služby v ČR
15.8.
Dostupnost sociálních služeb
15.9.
Kritika
15.10.
Role státu

Úryvek

"1) Individuální potřeby
(Objasnění pojmu Maslowova teorie potřeb, hierarchie a typologie potřeb, přechod od potřeb individuálních k potřebám kolektivním)
Potřeba
• stav vnímaný entitou (jedincem nebo skupinou) jako pocit, že se jí něčeho nedostává – požadavek (pnutí, tenze) směřující k nasycení (saturaci) příp. naopak
o Objektivní – strádání vyvolané reálným nedostatkem
o Subjektivní – domněnka, že se něčeho, na co je nárok, nedostává (skutečný nebo domnělý)
• Potřeby jsou nekonečné
• Každý má vlastní potřeby, obsahem a rozsahem odlišné od potřeb ostatních

Teorie potřeb
• Abraham Harold Maslow (1908 – 1970)
• D potřeby – odstranění nedostatku X B potřeby - potřeba dosažení něčeho – metapotřeby
• Směřování k sebeaktualizaci z pohledu motivace, hledání smyslu života

Hierarchie potřeb
• Sebetranscendence
• Sebenaplnění
• Estetické
• Kognitivní
• Úcty a uznání
• Afiliační potřeby
• Jistoty a bezpečí
• fyziologické

Klasifikace potřeb
▪ dichotomické třídění podle charakteru
 materiální, duchovní
 hmotné, nehmotné
 biologické, sociální
• podle pořadí vyvolání- primární, sekundární, komplementární
• podle časové dimenze- současné, budoucí
• podle četnosti výskytu, frekvence, pravidelnosti výskytu- stabilní, situační
• podle naléhavosti- zbytné, nezbytné
• podle ekonomického pojetí- ekonomické, neekonomické
• podle subjektu- individuální, skupinové, kolektivní, societární
• podle sféry činnosti

Základní faktory ovlivňující existenci a uspokojování
• kontext, ve kterém se entita nachází (místo, čas, vývojová úroveň společnosti)
• sociální status
• zastávaná role, funkce
• vlastnosti entity
• hodnotová orientace
• společenské normy
• mocenské uspořádání společnosti"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 2,5 strany.
Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca od 1 do 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24129
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse