Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Management výstavby - slovensky

Management výstavby - slovensky

Kategorie: Stavebnictví, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zajímají o problémy managementu výstavby. Po přehledu účastníků výstavby se zabývají otázkou přípravy výstavby a k ní potřebné dokumentace. Dále se věnují výstavbovému procesu a jeho jednotlivým etapám a milníkům a zvláštní pozornost patří také organizaci práce na staveništi i zabezpečování kvality ve výstavbě.

Obsah

1.
Účastníci výstavby
2.
Příprava výstavby a dokumentace, požadavky stavby
3.
Výstavbový proces, milníky výstavby
4.
Projekt výstavby
5.
Staveniště, doprava
6.
Skladování
7.
Zabezpečování kvality ve výstavbě
8.
Rozvody na staveništi
9.
Odevzdání a převzetí stavby

Úryvek

"Ekonomika stavebnictva
prednáška č.1
literatúra: príprava a realizácia stavieb.
-zákon č.50/1976 zb.o. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
-Kozlovská, Hyben, stavbyvedúci manažér stavebného procesu Bratislava 2005,2006
-Jarský a kol: Technológie pozemných stavieb II- príprava realizácia stavieb,Brno 2003
Hlavne Makýš O.-Makýš : Technologický projekt- projekt organizácie výstavby, STU Bratislava,2000
Účastníci výstavby: - investor(stavebník)
- dodávateľ projektu(projektant)
- stavebný úrad
- dodávateľ stavby (hlavný, vyšší)+subdodávatelia
- najhlavnejší na stavbe je technický dozor ,alebo dozor investora
- dozor projektanta , vyskytuje sa tu iba výnimočne, prachy na viac
- štátny dozor, kontroluje všetko podľa stavebný .zákon
- inšpektori: bezpečnosť, hygiena ,život prostredie, stavebná inšpekcia
- ďalší účastníci, elektrárne, plyn, kontrola s banky, vyjadrenie v okolí stavby, účastníci,
Investor- právnická alebo fyzická osoba, z prostriedkov ktorej sa stavba financuje (investorský zámer je stupeň dokumentácie, ktorý umožní investorovi, t.j., právnickej osobe alebo fyzickej osobe prostriedkov ktorej sa bude stavba financovať, vykonať kontrolu svojho pôvodného zámeru pripravovať a realizovať stavbu.
Obstarávateľ (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní), právnická alebo fyzická osoba, ktorá si obstaráva výstavbu pre investora.
Objednávateľ (v zmysle obchodného zákonníka), právnická alebo fyzická osoba, ktorá si objednáva výstavbu a uzaviera zmluvu so zhotoviteľom na zhotovenie diela (stavby alebo jej časti).
Stavebník (v zmysle stavebného zákona) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá žiada o vydanie povolení k výstavbe, prípadne osoba, ktorá stavbu realizuje.
Projektant- je fyzická osoba, ktorá vykonáva projektovú činnosť a zodpovedá za správnosť a úplnosť dokumentácie, potrebnej na
- vydanie územného rozhodnutia,
- projektu stavby, potrebného na vydanie stavebného povolenia,
- územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie
Zhotoviteľ stavby- je právnická osoba alebo fyzická osoba, oprávnená na podnikanie podľa Obchodného zákonníka, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie stavebných prác a ktorá zabezpečuje vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou stavbyvedúceho.
Dodávateľ (poddodávateľ ,subdodávateľ) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má odberateľovi dodať, alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase alebo lehotách, určitý výrobok lebo službu
Stavebný dozor je vybraná činnosť vo výstavbe, v rámci ktorej oprávnená osoba vedie uskutočňovanie jednoduchej stavby, ktorú stavebník uskutočňuje sám pre seba svojpomocou
Stavebný úrad vykonáva správne konania, ktorých výsledkom sú rozhodnutia:
- o umiestnení stavby:
- o povolení stavby
- o zmene stavby pred ukončením
- o kolaudácii stavby,
- o zmene v užívaní stavby
- o povolení alebo nariadení odstránenia stavby"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či podtržením. Součástí práce jsou nákresy, schémata a tabulka o rozsahu cca 2 stran,

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26372
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse