Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Marie Komorná: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk

Marie Komorná: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk

Kategorie: Andragogika, Pedagogika, Nauky o českém jazyce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce obsahuje podrobné výpisky z knihy Marie Komorné: Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. Soubor je přehledně naformátovaný a excerpované informace jsou v celých větách, text se tedy dobře čte a je přehledný.

Obsah

1.
Obsah knihy
2.
Funkční gramotnost, funkční čtení a psaní
3.
Předpoklady úspěšné recepce a produkce psaných textů
4.
Proces a fáze recepce psaných textů
5.
Proces a fáze produkce psaných textů
6.
Recepce česky psaných textů českými neslyšícími
7.
Produkce psaných textů českými neslyšícími
8.
Příčiny nízké gramotnosti českých neslyšících
9.
Řešení – vyučovat neslyšící češtinu jako cizí jazyk
10.
Příloha
11.
Závěr
12.
O autorce

Úryvek

"Funkční gramotnost, funkční čtení a psaní
- funkční gramotnost:
o je efektivní využívání psaných/ tištěných informací
o základem funkční gramotnosti je gramotnost formální
- funkční čtení:
o jedinec musí být schopen přijímat textové informace a účelně je využívat
 analyzovat a hodnotit informace získané samostatným čtením
 vztahovat získané poznatky ke svým znalostem a zkušenostem
 integrovat do textu nové myšlenky nebo je odmítat
 vysuzovat logické vztahy a souvislosti mezi jednotlivými informacemi
- funkční psaní:
o schopnost jedince vyjádřit a obhájit své myšlenky a názory pomocí psané formy jazyka srozumitelně, výstižně a adekvátně vzhledem k účelu vytvářeného textu
Předpoklady úspěšné recepce a produkce psaných textů
- pro úspěšný proces produkce a recepce textu je důležitý a nezbytný soubor dosavadních znalostí a zkušeností účastníků komunikace = předpokladová báze
- součástí souboru znalostí nezbytných pro úspěšnou produkci a recepci psaní jsou:
o zvládnutí mechanického čtení a psaní
o znalosti jazykové (slovní zásoba, gramatika, znalost frazeologie jazyka)
o znalosti parajazykových prostředků
o znalosti interakční
 lokuční znalosti = schopnost vybrat pro svůj záměr vhodné jazykové prostředky/ identifikace záměru
 znalost komunikačních norem
 znalosti metakomunikační = schopnost projev organizovat a členit
 znalost textových struktur = jak jsou organizovány texty různých struktur
o znalosti strategické spojené s produkcí textu
 schopnost vybírat znalostní prostředky s ohledem na adresáta
o speciální znalosti využívané při recepci a interpretaci textu
 odhadování a posuzování komunikačních situací, vytváření hypotéz, cyklická interpretace
Proces a fáze recepce psaných textů
Fáze recepce psaných textů
- první fází procesu recepce psaného textu je vnímání materiálních nositelů znaků zrakem
- na tu navazuje interpretační fáze – jejími složkami jsou:
o identifikace jazykových jednotek
o přiřazení významu jednotlivým výrazům
o interpretace textu
- formální čtení chápeme jako dovednost dekódovat grafický záznam
- proces čtení s porozuměním můžeme zjednodušeně označit jako vlastní interpretaci textu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26217
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse