Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing a marketingové dovednosti

Marketing a marketingové dovednosti

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce definuje marketingový výzkum jako proces, ukazuje způsob práce s informacemi a způsoby vedení různých typů výzkumů, včetně výhod a nevýhod. Dále se věnuje jednotlivým náležitostem, průběhu a způsobu kladení otázek při výzkumu spokojenosti zákazníků, výrobkovém výzkumu, výzkumu propagace a distribuce. Věnuje se také definici služeb, jejich vlastností, životnímu cyklu. Zabývá se procesy, které ve službách probíhají a lidmi, kteří se jich zúčastňují. Další část popisuje distribuci, komunikaci ve službách, stanovení cen služeb a vztah mezi materiálním prostředím a službami samými.

Obsah

1.
Marketingový výzkum
2.
Výzkum spokojenosti zákazníků
3.
Výrobkový výzkum
4.
Výzkum propagace
5.
Výzkum distribuce
6.
Produkt
7.
Procesy v službách
8.
Lidé ve službách
9.
Distribuce služeb
10.
Ceny služeb
11.
Komunikace
12.
Materiální prostředí a služby

Úryvek

“Typy výskumu:
 podľa účelu, skúmaných otázok a použitých metód
o monitorovací
o exploratívny
o deskriptívny
o kauzálny

Monitorovací
 poskytovanie informácií o výsledkoch firmy a vonkajšom marketingovom prostredí
 sústavné sledovanie interných a externých údajov, účelom je odhad problémov alebo príležitostí
 je základným prvkom kontroly marketingového plánu (odchýlky)
 kontinuálny výskumný program alebo ad hoc monitoring
 sekundárne dáta dotazovanie, pozorovanie

Exploratívny
 je určený k predbežnému skúmaniu situácie s minimálnymi nákladmi v požadovaných fázach rozhodovacieho procesu
 cieľom je prispieť k plnému pochopeniu a správnemu definovaniu problematiky výskumu = k porozumeniu prostredia, prípadná identifikácia alternatívnych smerov činnosti k riešeniu problémov
 prispôsobivosť a flexibilita – nemá formálny priebeh
 informácie z dostupných zdrojov

Deskriptívny
 cieľom je poskytnúť obraz o určitých aspektoch tržného prostredia v danom období, popísať a charakterizovať všetky javy a procesy, ktoré sú relevantné pre rozhodovanie, stanoviť frekvenciu ich výskumu
 napr. stanovenie tržného potenciálu, tržného podielu, analýza predaja, definovanie profilu spotrebiteľov

Kauzálny
 slúži k zhromažďovaniu odkazov a kauzálnych vzťahov – zisťovanie príčin sledovaných skutočností a skúmanie vzťahov medzi kauzálnymi faktormi a účinkom, ktorý je predmetom

Typy výskumu:

Kvantitatívny
 početnosť
 účelom je získanie číselných údajov
 analýza sekundárnych údajov alebo dotazovanie veľkých súborov respondentov

Kvalitatívny
 zisťovanie hlbších príčin prečo sa niečo stalo alebo sa niečo deje
 účelom je zistiť motív, mienku a postoje spotrebiteľov
 individuálne hĺbkové rozhovory, skupinové rozhovory, projektívne techniky (doplňovanie viet)

Podľa subjektov a ich správania sa skúma:
 výskum organizácií
 výskum spotrebiteľov

Z hľadiska subjektu realizujúceho výskum:
 podnikový
 agentúrou

Z hľadiska periodity prevedenia výskumu:
 ad hoc (za určitým účelom, riešenie špecifických problémov jednorázovo)
 kontinuálny (opakovaný, nové údaje, sledovanie vývoja)

Podľa charakteru získaných informácií:
 primárny (zber informácií v teréne vlastnými silami alebo prostredníctvom firmy)
 sekundárny (štatistické spracovanie dát už predtým zhromaždených spracovaných za iným účelom iných subjektov).

......

Proces výskumu
Prípravná fáza (kroky a úlohy vedúce k vytvoreniu predpokladov pre realizáciu výskumu)
Realizačná fáza (vychádza z prípravnej firmy a obsahuje zber, analýzu dát)
Prezentačná fáza (prezentácia výsledkov)"

Poznámka

Přednášky z vysoké školy psané formou hesel.

Práce obsahuje schémata a grafy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9994
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse