Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - přednášky slovensky

Marketing - přednášky slovensky

Kategorie: Marketing, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky seznamují s vybranými oblastmi marketingové problematiky. Zabývají se analýzou trhu a jeho prognózami, rozepisují se o významu kreativity a seznamují se souvisejícími pojmy. Následně se věnují marketingovému rozhodování, charakterizují různé rozhodovací styly a používané metody. Poslední kapitola se soustředí na funkci controllingu v marketingu, především na nástroje uplatňované v jednotlivých složkách marketingového mixu. Probíraná látka je doplněna řešenými příklady.

Obsah

1.
Analýza trhu
1.1.
Určení velikosti
1.2.
Posouzení dynamiky trhu
1.3.
Analýza distribučních kanálů
1.4.
Prognózy trhu, scénáře trhu, konjunkturní testy
1.4.1.
Scénáře vývoje
1.4.2.
Konjunkturní průzkumy trhu
1.4.3.
Analýza značky
1.4.4.
Analýza loajality ke značce
2.
Výběrové soubory v marketingových analýzách
3.
Kvalitativní metody v marketingu
3.1.
Podstata
4.
Kreativita v marketingu
4.1.
Co je to kreativita
4.2.
Myšlenkové mapy
4.3.
Bisociace
4.4.
Synektika
4.5.
Myšlenkové klobouky a židle
5.
Rozhodování
5.1.
Formální postup rozhodování
5.2.
Styly rozhodování
5.3.
Rizika marketingového rozhodování
5.4.
Typy rozhodovacích situací
5.5.
Kvalita rozhodovacího procesu
5.6.
Metody rozhodování v marketingu
5.6.1.
Korelační analýza
5.6.2.
Regresní analýza
5.6.3.
Jednoduchá lineárně regresní analýza
5.6.4.
Koeficient determinace
5.6.5.
Vícenásobná lineárně regresní analýza
5.6.6.
Faktorová analýza
5.6.7.
Shluková analýza
6.
Marketingový controlling
6.1.
Systémy ukazatelů
6.2.
Nástroje controllingu v marketingovém mixu
6.2.1.
V produktové politice
6.2.2.
V cenové politice
6.2.3.
V distribuční politice
6.2.4.
V komunikační politice

Úryvek

"Predpoveď na báze analýzy časového radu
• Metóda menej vhodná pre spotrebiteľské trhy, skôr pre priemyselné
• Alternatíva k nákladnému dopytovaniu a trhovým testom -> predpovede na báze matematicko-štatistických analýz minulých dát
• Časové rady predaja: 4 komponenty časového charakteru
o trend: dlhodobá tendencia vo vývoji (rast, pokles, stagnácia)
o cyklus
- Opakujúci sa rast / pokles trhu
- Vyvolaný obecnými ekonomickými podmienkami
- Trvanie dlhšie ako 1 rok
o sezónnosť
- Opakované pravidelné výkyvy v rámci 1 roka
- Vplyv: počasie, sviatky
o náhodný faktor
- Krátkodobé výkyvy
- Nepredvídateľné (cenové vojny, extrémne počasie, vplyvy módy)
3. Analýza rentability trhu – prečítať v knihe !!!
4. Analýza distribučných kanálov
• Úlohy analýzy:
o Hodnotenie distribučných kanálov trhu, ktorými sa výrobok dostáva ku konečnému zákazníkovi
o Trendy vo výbere distribučných kanálov
o Pravdepodobnosť vzniku nových distribučných kanálov
o Kto (výrobca, značka) dominuje v ktorom kanále
Distribučné kanály na trhu pekárenských a cukrárenských výrobkov (2004):
o Supermarkety / hypermarkety – 47%
o Klasické potravinárske predajne – 11%
o Obchodné domy – 6%
o Železničné stanice, benzínové stanice – 6%
o Diskonty – 2%
o Ostatné kanály – 28%
5. Prognózy trhu, scenáre trhu, konjunktúrne testy trhu
o Kvantitatívne metódy prognózovania:
- 1. Metódy vyrovnávania (používajú iba dáta premennej, ktorá má byť prognózovaná)
- Kĺzavé priemery
- Exponenciálne vyrovnanie
- Klasická dekompozícia
- 2. Regresné metódy
Metóda kĺzavých priemerov
o Eliminovanie výkyvov v súbore dát použitím okna časových intervalov n
o Použitie: časové rady bez sezónnych výkyvov
o Nepárny počet období: 3, 5, 7, ...
o Možnosť prognózovania iba na krátky časový rad
o Zväčšovanie okna časového radu vyrovnáva čiaru prognózy (tým menšie výkyvy zaznamenáva)


[tabulka]


n=3, skutočný predaj bol 360, naša prognóza predtým vyšla 337, teda sme sa zmýlili o 23
Exponenciálne vyrovnanie
o Používa váhy pre minulé časové údaje
o Váhy sa postupne zmenšujú pre staršie dáta
o V marketingových analýzach sa používa váha a=0,33
o Základný vzťah pre exponenciálne vyrovnanie je:
o Zásada ako získať údaj prognózy za predchádzajúci rok:

Príklad:


[tabulka]


Prednáška č.3, 6.10.2009
Scenáre vývoja
Podstata:
o Predvídanie v rôznych /alternatívnych podmienkach vývoja
o Výsledok: niekoľko scenárov – obrazov budúcnosti
o Rešpektovanie neistoty vo vývoji
o Objektivizácia definovania východísk a ovplyvňujúcich faktorov
Cieľ – nie jeden „správny scenár“, ale definovanie súboru možných alternatív /tendencií vývoja trhu"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje množství tabulek, rozsah čistého textu je 29 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22219
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse