Název Goodness Staženo

Přednáška Vize Evropy - francouzsky

Práce shrnuje přednášku "Vize Evropy" konanou 18. října 2007 Univerzitou Palackého v Olomouci. Francouzský velvyslanec v ČR Charles Fries a nizozemsk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Ekonomické cizojazyčné práce

155x

Management výroby - výpisky slovensky

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Výrobek, Ekonomické cizojazyčné práce

134x

Hotelnictví, obchod, řízení lidských zdrojů - podklady pro zápočet anglicky

Jedná se o několik zpracovaných okruhů v podobě slovní zásoby. Okruhy se týkají hlavně hotelnictví, obchodu, pořádání schůzí a prezentací.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomické cizojazyčné práce

30x

Státní sociální podpora v ČR - asolventská otázka anglicky

Sociální pojištění - zdravotní (porodné, mateřská, podpora lidí ošetřujících nemocné rodinné příslušníky) a sociální pojištění (důchod, vdovský, vdove... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

14x

Evropská unie - otázka k absolutoriu německy

Práce formou poznámek a souvislého textu charakterizuje Evropskou unii a její orgány. Druhá část se věnuje procesu přistoupení ČR k EU. Slovníček uved... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Ekonomické cizojazyčné práce

13x

Controlling - přednášky slovensky

Přednášky poskytují základní informace z oblasti controllingu. V několika bodech shrnují historii, věnují se jeho členění a stručně charakterizují nej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

1x

Marketing - přednášky slovensky

Přednášky seznamují s vybranými oblastmi marketingové problematiky. Zabývají se analýzou trhu a jeho prognózami, rozepisují se o významu kreativity a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Ekonomické cizojazyčné práce

0x