Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketing - reklama - přednášky

Marketing - reklama - přednášky

Kategorie: Marketing, Propagace

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem přednášek z oblasti marketingu, konkrétně reklamy. Uvádí životní cyklus marketingu, řeší vztah současnosti a marketingu. Všímá si marketingových komunikačních strategií, metod stanovení rozpočtu, nové ekonomiky, postupu tvorby strategie marketingové komunikace a komunikačního výzkumu. Věnuje se značkám. Rozpracovává téma české reklamy v kontextu EU. Zabývá se historií, významem, hodnocení, druhy a funkcemi reklamy, neopomíjí členění médií v reklamě ani metody získávání pozornosti spotřebitele. Závěr tvoří problematika měření účinnosti reklamních médií, téma public relations, krizové komunikace a stavu PR agentur a jejich činností v ČR.

Obsah

1.
Životní cyklus marketingu
1.1.
Jednotlivé etapy
1.2.
Hlavní koncepce vývoje marketingu
1.3.
Koncepce holistického marketingu
2.
Současnost a marketing
3.
Marketingové komunikační strategie
4.
Metody stanovení rozpočtu
4.1.
Metoda zůstatkového rozpočtu
4.2.
Metoda procentního podílů z obratu či prodeje
4.3.
Metoda sledování konkurence (konkurenční parity)
4.4.
Metoda cílového stavu (úkol – cíl)
4.5.
Komunikační nástroje – podíl investic
5.
Nová ekonomika
5.1.
Klíčové strategické faktory
6.
Postup tvorby strategie marketingové komunikace
6.1.
Určení příjemce zprávy – identifikace cílové skupiny
6.2.
Stanovení cílů komunikace a určení očekávané reakce
6.3.
Sestavení zprávy – výběr sdělení
6.4.
Výběr komunikační cesty – výběr zdroje zprávy
6.5.
Rozhodnutí o skladbě komunikačního mixu – načasování
6.6.
Rozpočet na promotion
6.7.
Měření efektů (účinnosti) komunikace
7.
Komunikační výzkum
7.1.
Výzkum komunikačních médií
7.1.1.
Hrubý a čistý dosah souboru médií
7.1.2.
Dosah jako ukazatel hodnocení médií
7.2.
Výzkum účinnosti komunikace (komunikační účinky)
7.2.1.
Následný výzkum
8.
Značky
8.1.
Funkce značky
8.2.
Zásady tvorby značky
8.3.
Strategie rozvoje značky
8.4.
Kombinace značky
9.
Česká reklama v kontextu EU
9.1.
Zákonná úprava reklamy
9.1.1.
Zákon č. 468/1991 Sb. o provozování rozhlasu a TV
9.1.2.
Ostatní zákony
9.1.3.
Srovnávací reklama
9.1.4.
Podprahová reklama
9.1.5.
Skrytá reklama
9.2.
Samoregulace
9.2.1.
Etický kodex reklamy
9.2.2.
Asociace komerčních agentur
9.3.
Reklamní trh
10.
Historie reklamy
11.
Význam reklamy
12.
Hodnocení reklamy a názory na ni
13.
Druhy a funkce reklamy
14.
Funkce/cíle reklamy dle jednotlivých fází životního cyklu produktu
15.
Členění médií v reklamě
16.
Metody získávání pozornosti spotřebitele
16.1.
Materiální stimuly
16.2.
Poskytování informací
16.3.
Vzbuzování emocí
16.4.
Nabídka hodnoty
17.
Měření účinnosti reklamních médií
17.1.
Prostřednictvím měření reklamních vstupů
17.2.
Standardní metody
18.
Public relations, nástoje public relations, publicita, krizová komunikace
18.1.
Oblasti, které public relations nemůže vyřešit
18.2.
Shoda a odlišnost reklamy a public relations
18.3.
Funkce public relations
18.4.
Nástroje public relations
18.5.
Komunikační prostředky v public relations
18.6.
Veřejnost
18.7.
Krizová komunikace
19.
Stav PR agentur a jejich činnost v ČR
19.1.
Asociace na mezinárodní úrovni

Úryvek

"KOMUNIKAĆNÍ PROSTŘEDKY V PR
Tištěné a vizuální
Audiovizuální a auditivní

VEŘEJNOST (7 skupin)
Na počátku každé práce PR je nutné určit, které skupiny veřejnosti jsou pro podnik důležité . V zásadě lze veřejnost rozčlenit do 7 skupin:
Finanční veřejnost - finanční instituce (banky, investiční společnosti, pojišťovny, akcionáři), ovlivňující schopnost získávat finanční prostředky
Sdělovací prostředky - média, tj. tisk, rozhlas, televize. Cílem je umístit vhodné zprávy pro vyvolání pozornosti k podniku, výrobku nebo službě
Vládní veřejnost - vytvoření a vybudování dobrých vztahů a uplatňování vlivu v zákonodárných a výkonných státních orgánech za účelem podpory (lobbyismus)
Občanská sdružení - spotřebitelské organizace, hnutí zelených, hnutí na ochranu zvířat ...
Místní veřejnost - je to veřejnost, která tvoří okolí podniku v oblasti, kde je podnik fyzicky situován
Občanská veřejnost - představuje celkový pohled veřejnosti na postavení podniku ve společnosti
Interní veřejnost - zaměstnanci firmy a jejich rodinní příslušníci. Cílem vytvoření zdravé podnikové kultury. Předpokladem je dobrý vzájemný vztah mezi vedením firmy a jejími zaměstnanci.

Členění veřejnosti podle oblastí činnosti (používané v USA)
- Účastníci hospodářského nebo finančního života (business relations, financial community)
- Partneři na straně zaměstnavatelů a zaměstnanců (labor relations, human relations, internal relations)
- Sociálně politické okolí (social relations)
- Účastníci politického života (political relations)
- Sektor ochrany životního prostředí (community and environmental relations)
- Vztahy s místními, oblastními a ústředními vládními institucemi (governmental relations)
- Vztahy mezinárodní (international relations)"

Poznámka

Práce má heslovitou formu. Čistý text tvoří cca 17 stran. Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10956
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse