Název Goodness Staženo

Propagace a reklama - výpisky

Soubor výpisků z propagace a reklamy. Je zde zahrnuto celkem sedm částí.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

237x

Marketing - reklama - přednášky

Práce je souborem přednášek z oblasti marketingu, konkrétně reklamy. Uvádí životní cyklus marketingu, řeší vztah současnosti a marketingu. Všímá si ma... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Propagace

91x

Propagace I. – přednášky

Práce obsahuje přepis poznámek z přednášek, které se věnují představení problematiky propagace. Popisuje její historický vývoj i na našem území. Rozeb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

40x

Marketingová komunikace - výpisky z přednášek

Práce obsahuje přednášky z předmětu Marketingová komunikace. Text heslovitě a obecně informuje o komunikaci, jejích zákonech a složkách. Dále popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Propagace, Public relations


40x

Systém marketingových komunikací - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášky z předmětu Systém marketingových komunikací. Text v heslech informuje obecně o marketingu, jeho nástrojích a strat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Propagace, Public relations

17x

Propagace II. – přednášky

Druhá část přednášek z propagace představuje její nástroje, krizovou komunikaci, pojem ochranné značky, problematiku výstavnictví a také otázku, co je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Propagace

12x

Business trhy - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek zabývající se oblastí business trhů. V úvodu se autor věnuje specifikům business zákazníků, dále charakteru trhu, výrob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cenová politika, Propagace

4x