Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Marketingová komunikace - výpisky z přednášek

Marketingová komunikace - výpisky z přednášek


Kategorie: Komunikace, Propagace, Public relations

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje přednášky z předmětu Marketingová komunikace. Text heslovitě a obecně informuje o komunikaci, jejích zákonech a složkách. Dále popisuje nejen firemní identitu, reklamu a přímý marketing, ale také public relations a sponzorství. Zabývá se tiskem, venkovní reklamou a media relations. Zmiňuje reklamní agentury. Předkládá návod, jak psát reklamní text. Věnuje se firemnímu webu.

Obsah

1.
Komunikace
1.1.
Zákony komunikace (dle Watzlavicka)
1.2.
Složky komunikace
1.3.
Neverbální část komunikace
1.4.
Kontext komunikace
1.5.
Šest komunikačních kanálu (dle Kunczika)
1.6.
Šum
1.7.
Zásady komunikace
1.8.
Hlavní cíle komunikace
1.9.
Marketingová komunikace
1.10.
Integrovaná marketingová komunikace (IMC)
2.
Firemní identita (Corporate identity)
2.1.
Jednotná firemní kultura (Corporate culture)
2.2.
Jednotná firemní komunikace (Corporate communications)
2.3.
Jednotný firemní styl (Corporate design)
2.4.
Značka
2.5.
Grafický manuál
2.6.
Pravidla pro zavádění CI
3.
Reklama a přímý marketing
3.1.
AIDA (Lewis, 1898)
3.2.
ADAM
3.3.
Obecný model propagačního procesu
3.4.
Reklama
3.5.
Funkce reklamy
3.6.
Typy reklamy podle životního cyklu
3.7.
Životní cyklus produktu
3.8.
Typy reklamy podle objektu reklamy
3.9.
Cíle reklamy
3.10.
Reklama má být
3.11.
Má-li být reklama efektivní, je nutné
3.12.
Výběr médií
3.13.
Jak zvýšit odezvu na svou reklamu
3.14.
Přímý marketing
3.15.
Faktory pohánějící rozvoj využívání přímého marketingu
3.16.
Výhody přímého marketingu
4.
Public relations (PR), publicita a krizová komunikace
4.1.
Tři význačné vlastností
4.2.
Musíme znát odpovědi na otázky
4.3.
Šestibodový plánovací model PR
4.4.
PR audit organizace
4.5.
Porovnání reklamy a PR
4.6.
Krizová komunikace
4.7.
Identifikace krize
4.8.
Vhodná reakce
4.9.
Komunikace a krizový tým
4.10.
Analýza situace
4.11.
Stanovení cílových publik
4.12.
Komunikace s médii
4.13.
Komunikace s médii - příklady
5.
Sponzorství, product placement a podpora prodeje
5.1.
Sponzoring
5.2.
Typy (cíle zaměření) sponzorství
5.3.
Cíle a důvody sponzorství
5.4.
Sponzoring – další motivy
5.5.
Sponzoring z hlediska zúčastněných stran
5.6.
Product (corporate) placement
5.7.
Podpora prodeje
5.8.
Formy podpory prodeje
5.9.
Volba vhodné podpory prodeje
6.
Televize a rozhlas
6.1.
Média
6.2.
Mediální mix
6.3.
Srovnání tradičních médií
6.4.
Televize
6.5.
Limity reklamy pro televize veřejné služby v zemích Evropské unie
6.6.
Klady a negativa televize jako reklamního média
6.7.
Denní průměr doby trávené sledováním televize
6.8.
Před vytvořením televizní reklamní kampaně je nutné
6.9.
Další nástroje televize
6.10.
Teleshopping
6.11.
Výrazové prostředky televizní reklamy
6.12.
Rozhodování o zařazení a frekvenci spotu
6.13.
Měření účinnosti
6.14.
Komunikační možnosti na ČT
6.15.
Jak zvýšit odezvu na svou reklamu
6.16.
Rozhlas
7.
Tisk, venkovní a jiná média
7.1.
Tisk
7.2.
Výrazové prostředky
7.3.
Periodický tisk
7.3.1.
Pozitiva tohoto média
7.3.2.
Negativa tohoto média
7.4.
Noviny
7.5.
Časopisy
7.6.
Reklama v tisku
7.7.
Titulek
7.8.
Obrázek
7.9.
Text inzerátu
7.10.
Grafické ztvárnění inzerátu
7.11.
Venkovní reklama
7.12.
Pro účinnost jsou důležitá tato kritéria
7.13.
Velkoplošné plakáty
7.14.
Poutače a citylighty na zastávkách MHD
7.15.
Jiná média
7.16.
Obecné rady
7.17.
Jak vytvořit reklamní poselství
8.
Media relations
8.1.
Náležitosti komunikační strategie
8.2.
Tiskové konference
8.3.
Plán akce
8.4.
Pozvánka
8.5.
Organizace akce
8.6.
Dále je potřeba zajistit
8.7.
Průběh akce
8.8.
Po skončení akce
8.9.
Struktura tištěné zprávy (tzv. obrácená pyramida)
8.10.
Formátování tiskové zprávy
8.11.
Obvyklá struktura televizní zprávy
9.
Agentury a vztahy s nimi
9.1.
Marketingová komunikace
9.2.
Typ dodavatele
9.3.
10 kroku k úspěšnému nalezení správné agentury
9.4.
Zadání
9.5.
Užší výběr typu dodavatele
9.6.
Termíny, podmínky a kritéria hodnocení
9.7.
Kreativní služby
9.8.
Produkční služby
9.9.
Nástroje a předpoklady k výkonné realizaci a supervizi
10.
Jak psát reklamní text
10.1.
Zákazník
10.2.
Obraz a slovo
10.3.
Předpoklady k práci
10.4.
Objektivní podmínky
10.5.
Vlastnosti dobrého reklamního textu
10.6.
Čeho se vyvarovat
10.7.
Dobrý slogan
10.8.
Různé přístupy
10.9.
Význam titulku v reklamě
11.
Text reklamních tiskovin
11.1.
Leták
11.2.
Prospekt
11.3.
Katalog
11.4.
Text televizních a dalších audiovizuálních reklam
11.4.1.
Význam televizní reklamy
11.4.2.
Nápad pro televizní reklamu
11.4.3.
Porady pro uzavřené TV okruhy
11.4.4.
Text rozhlasové reklamy
11.5.
Text pro jiná média
11.5.1.
Text venkovní reklamy
11.5.2.
Text reklamy na místě prodeje
11.5.3.
Text prostředku přímého marketingu
11.5.4.
Texty reklamy na internetu
11.5.5.
Textová příprava expozice na výstavě
11.5.6.
Reklamní textař a PR
12.
Firemní web
12.1.
Cíle webu
12.2.
Cílové skupiny
12.3.
Modely návštěvníků webu
12.4.
Úkoly návštěvníků webu
12.5.
Analýza konkurence
12.6.
Možnosti získávání obsahu
12.7.
Nároky na budoucí rozvoj webu

Úryvek

"Sponzorství, product placement a podpora prodeje

Sponzoring
• Založena na principu služby a protislužby.
• Sponzor dává k dispozici finanční částku nebo věcné prostředky a za to dostává protislužbu, která mu pomůže k dosažení marketingových cílů.
• Jedná se o podporu určité události, pořadu, publikace či různých děl tak, že organizace získá příležitost prezentovat svou obchodní značku, název nebo reklamní sdělení.
Většinou soustřeďuje na
• sportovní,
• kulturní a
• sociální oblast.

Typy (cíle zamerení) sponzorství
• Sport
• Umění a kultura
• Výstavy
• Knihy
• Vzdělání
• Charitativní a humanitární činnost
• Profesionální ocenění
• Expedice
• Místní sponzoring
• (10.) Někdy se uvádí i politický sponzoring

Sponzoring není (dle Novotného)
• dobročinný dar,
• velkodušnost podniků,
• filantropické gesto.

Cíle a důvody sponzorství
Komunikační cíle firmy
 Veřejnost
o zvýšení povědomí veřejnosti o firmě
o podpora nebo zvýšení image firmy
o změna vnímání firmy veřejností
o zájem o místní záležitosti
 Obchodní vztahy a subjekty
o podpora obchodních vztahů
o prezentování dobrého obchodního jména
o pohostinnost firmy
 Zaměstnanci
o zlepšování vztahů se zaměstnanci a jejich
o motivace
o posílení náboru
o pomoc pro úspěšnost prodeje
 Tvůrci mínění a rozhodovatelé
o zvýšení pozornosti médií
o prezentování dobrého obchodního jména
o tlak na tvůrce politiky a akcionáře
o osobní cíle vrcholových managerů"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 50 stran. Práce obsahuje schémata, tabulky a grafy.
Práce obsahuje množství překlepů.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z nepřiznaných zdrojů, např.: https://akela.mendelu.cz/~turcinko/materialy/Prednaska_04.doc.
http://halek.info/prezentace/marketing-cviceni/mcvp.php
http://pandora.idnes.cz/part/2007/12/22906/3/Cast2.doc.?l=06&s=2&p=08
http://www.promarketing.cz/view.php?cisloclanku=2004012601
https://akela.mendelu.cz/~turcinko/materialy/Prednaska_05.doc.
https://akela.mendelu.cz/~turcinko/materialy/Prednaska_08.doc..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19036
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse