Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce

Marketingová strategie neziskové organizace Unie Kompas - diplomová práce

Kategorie: Marketing, Marketingový výzkum

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií neziskové organizace Unie Kompas a navrhuje její zlepšení. První část je věnována teoretickým podkladům, vysvětluje základní pojmy a charakterizuje problematiku související s neziskovými organizacemi a marketingem v nich. Druhá část je zaměřena na samotný výzkum, představuje zadavatelskou společnost Unii Kompas, stanovuje výzkumné cíle, hypotézy a popisuje použité metody. Poslední, projektová část výzkum vyhodnocuje, seznamuje s jeho závěry a přednáší několik doporučení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výchozí situace, cíl práce, hypotéza práce
3.
Teoretická část
4.
Nezisková organizace
4.1.
Typologie neziskových organizací
4.2.
Právní formy neziskových organizací
4.2.1.
Soukromoprávní neziskové organizace
4.2.2.
Veřejnoprávní neziskové organizace
5.
Marketing neziskových organizací
5.1.
Definice marketingu
5.1.1.
Pohled Philipa Kotlera
5.1.2.
Pohled Torstena Tomczaka
5.1.3.
Pohled Sergia Zymana
5.2.
Pojetí marketingu v organizaci
5.3.
Marketing v neziskovém sektoru
5.4.
Specifika marketingu v neziskovém sektoru
5.4.1.
Marketingový výzkum
5.4.2.
Marketingový audit
5.4.3.
Stanovení marketingového mixu
5.4.4.
Stanovení komunikačního mixu
5.4.4.1.
Reklama
5.4.4.2.
Osobní prodej
5.4.4.3.
Podpora prodeje
5.4.4.4.
Public relations
5.4.5.
Realizace marketingové kampaně
5.4.6.
Marketingová kontrola
5.5.
Nové trendy v marketingových komunikacích
5.5.1.
Guerillový marketing
5.5.2.
Digitální marketing
5.5.3.
Virový marketing
5.5.4.
Event marketing
5.5.5.
Direct marketing v elektronických médiích
5.5.6.
Product placement
6.
Analytická část
7.
Zadání výzkumu
7.1.
Unie Kompas – zadavatel tématu diplomové práce
7.1.1.
Kontakt
7.1.2.
Charakteristika
7.1.3.
Historie
7.1.4.
Poskytované služby
7.1.4.1.
Nízkoprahovost
7.1.5.
Realizované projekty
7.1.6.
Organizační struktura
7.1.7.
Marketingové prostředí
7.2.
Vymezení zkoumaného problému
7.2.1.
Cíl výzkumu
7.2.2.
Stanovení hypotézy
7.3.
Metody práce
7.3.1.
Analýza současné situace
7.3.2.
Dotazníkové šetření
8.
Průběh výzkumu
8.1.
Cílová skupina šetření
8.2.
Metodologie
8.3.
Analýza současného stavu
8.4.
Dotazníkové šetření
9.
Vyhodnocení analýzy současného stavu
10.
Vyhodnocení dotazníkového šetření
11.
Projektová část
12.
Formulace východisek a návrhů
12.1.
Propagace jednotlivých projektů
12.2.
Propagace jména celé organizace
13.
Závěr
14.
Seznam použité literatury
15.
Seznam příloh
15.1.
VEMP – vysoce efektivní marketingový plán
15.2.
Služby, které Unie Kompas provozuje
15.3.
Zdroje informací o Unii Kompas na internetu
15.4.
Zdroje informací o Unii Kompas v místních periodikách
15.5.
Využil(a) jste někdy služeb Unie Kompas?
15.6.
Místa setkání cílové skupiny s letákem
15.7.
Povědomí o akci
15.8.
Způsob seznámení se s akcí

Úryvek

"1.1 Typologie neziskových organizací
Samozřejmě existuje spousta typů neziskových organizací a tím pádem i jejich klasifikace dle mnoha různých náhledů.

V širším slova smyslu uvádí členění neziskových organizací Rektořík (2001) a Skovajsa (2010) in Bačuvčík (2011), kde můžeme nalézt členění: podle zakladatele a právní normy, podle členství, podle charakteru poslání, podle typu činnosti a podle způsobu financování.

A) NO podle zakladatele a právní normy
- veřejnoprávní organizace – založeny orgány veřejné správy (ministerstva, kraje, obce), ředíme sem organizační složky (městská policie, mateřské školy) a příspěvkové organizace (např. některá divadla)
- veřejnoprávní instituce – vznik vyplývá ze zákona (veřejná vysoká škola, Česká televize apod.)
- soukromoprávní organizace – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti atd.

B) NO podle členství
- členské organizace – je zde členská základna (patří sem zejm. občanská sdružení)
- nečlenské organizace – členové jsou pracovníci správních orgánů (např. nadace, obecně prospěšné společnosti).

C) NO podle charakteru poslání
- organizace vzájemně prospěšné – zajišťovány jsou služby pro členy organizace, činnost musí být v souladu s posláním (např. odbory, profesní sdružení)
- organizace veřejně prospěšné – zajišťovány jsou služby pro širší veřejnost/skupinu (např. sociální služby, ekologie apod.).

D) NO podle typu činnosti
- servisní – služby jsou poskytovány členům i nečlenům (např. sociální služby, zdravotnictví apod.)
- zájmové – zájmové či volnočasové aktivity jsou poskytovány jen vlastním členům
- advokační – věnují se obraně zájmů – ať už zájmů svých členů či zájmů obecných (odbory, organizace zaměřené na životné prostředí, lobby apod.).

E) NO podle způsobu financování
- z veřejných rozpočtů
- zcela – organizační složky státu a obcí, které jsou na veřejný rozpočet vázány
- částečně – je zde nárok na rozpočtový příspěvek (ale zdroje jsou hledány i jinde)
- ze soukromých zdrojů – dary, sponzorské příspěvky, granty nadací apod.
- z vlastní činnosti – příjmy za realizované služby
- vícezdrojově – jde o kombinaci veřejných a soukromých zdrojů a vlastní činnosti (na příspěvek z veřejných zdrojů zde není právní nárok – organizace se o něj musí zpravidla ucházet).

1.2 Právní formy neziskových organizací"

Poznámka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací. Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf). Obsahuje množství tabulek a několik schémat, rozsah čistého textu je cca 43 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21674
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse