Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Kategorie: Technologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta, Praha 6 - Suchdol

Charakteristika: Stavba a funkce neuronů - tělo neuron, axon, dendrity, klidový potenciál neuronu, akční potenciál,
refrakterní fáze, synapse (elektrické synapse, chemické synapse, sumace postsynaptických potenciálů a vznik potenciálu v postsynaptickém neuronu), vztahy mezi neurony (reflexní oblouk, princip divergence, princip konvergence, mechanismus facilitace, postsynapční inhibice, presynapční inhibice. Matematické modely neuronů - vstupy neuronu (inputs), váhy vstupů (weight factors), postsynaptický potenciál (lineární modely neuronu, kvadratické modely neuronu, další typy
funkce postsynaptického potenciálu v modelech neuronu), vnitřní stav neuronu, práh neuronu (treshold), výstup (diskrétní modely neuronů, spojité modely neuronů), možná zjednodušení matematického modelu neuronu, některé používané matematické modely neuronu (McCulloch-Pittsův model neuronu, Adaline, RBF neuron). Využití matematických modelů neuronů - historie neuronových sítí, typy umělých neuronových sítí, druhy úloh řešitelných pomocí neuronových sítí (realizace booleovských funkcí pomocí lineárního neuronu), výhody a nevýhody používání neuronových sítí.

Obsah

Souhrn (The Summary)
Klíčová slova (Key words)
1.
Úvod
2.
Stavba a funkce neuronů
2.1.
Tělo neuronu
2.2.
Axon
2.3.
Dendrity
2.4.
Klidový potenciál neuronu
2.5.
Akční potenciál
2.6.
Refrakterní fáze
2.7.
Synapse
2.7.1.
Elektrické synapse
2.7.2.
Chemické synapse
2.7.3.
Sumace postsynaptických potenciálů a vznik potenciálu v postsynaptickém neuronu
2.8.
Vztahy mezi neurony
2.8.1.
Reflexní oblouk
2.8.2.
Princip divergence
2.8.3.
Princip konvergence
2.8.4.
Mechanismus facilitace
2.8.5.
Postsynapční inhibice
2.8.6.
Presynapční inhibice
3.
Matematické modely neuronů
3.1.
Vstupy neuronu (inputs)
3.2.
Váhy vstupů (weight factors)
3.3.
Postsynaptický potenciál
3.3.1.
Lineární modely neuronu
3.3.2.
Kvadratické modely neuronu
3.3.3.
Další typy funkce postsynaptického potenciálu v modelech neuronu
3.4.
Vnitřní stav neuronu
3.5.
Práh neuronu (treshold)
3.6.
Výstup
3.6.1.
Diskrétní modely neuronů
3.6.2.
Spojité modely neuronů
3.7.
Možná zjednodušení matematického modelu neuronu
3.8.
Některé používané matematické modely neuronu
3.8.1.
McCulloch-Pittsův model neuronu
3.8.2.
Adaline
3.8.3.
RBF neuron
4.
Využití matematických modelů neuronů
4.1.
Historie neuronových sítí
4.2.
Typy umělých neuronových sítí
4.3.
Druhy úloh řešitelných pomocí neuronových sítí
4.3.1.
Realizace booleovských funkcí pomocí lineárního neuronu
4.4.
Výhody a nevýhody používání neuronových sítí
5.
Závěr
6.
Použité zdroje
6.1.
Knižní zdroje
6.2.
Elektronické zdroje

Úryvek

"3. Matematické modely neuronů
Z předchozího nástinu stavby a funkce biologických neuronů je zřejmé, že konstrukce matematického modelu neuronu určeného pro potřeby neurologie, biologie či podobných vědních oborů přesahuje svou obsáhlostí rozsah této práce. I přes to, že dosud pravděpodobně nejsme schopni vytvořit takové modely neuronů a neuronových sítí, které by nám pomohly pochopit, jak funguje lidský mozek, můžeme vytvářet modely neuronů, které mají široké pole působnosti ve výpočetní technice, když po spojení do simulovaných neuronových sítí jsou schopny výrazně vylepšit software zabývající se rozpoznáváním písma či obrazu a dalšími rozličnými problémy.

Základem pro další pojednání o různých možnostech a variantách nám budiž toto velmi jednoduché schéma matematického modelu neuronu:


Obrázek 5 - Matematický model neuronuMatematický model neuronu se skládá z následujících základních elementů:

- vektor vstupních hodnot x(t) = (x1(t),...,xn(t))
- vektor vah vstupů w(t) = (w1(t),...,wn(t))
- postsynaptický potenciál h(t)
- vnitřní stav neuronu a(t)
- práh neuronu θ
- výstup y(t)

POZN. Ve zbývajícím textu budeme pro výše uvedené elementy modelu neuronu používat právě tyto, které již nebudeme používat v žádném jiném významu.

Budeme předpokládat, že stav neuronu se mění v diskrétních časových intervalech t, t + 1, ... t + n, a vyjádříme závislosti jednotlivých složek matematického modelu neuronu:

h(t) = g(w(t),x(t))
a(t + 1) = F(a(t),h(t))
y(t + 1) = f(a(t + 1),θ) [7]

3.1. Vstupy neuronu (inputs)
Vstupy neuronů představují v matematickém modelu neuronu akční potenciály přicházející do neuronu skrz dendrity z presynaptických neuronů. Z hlediska modelování je pro nás nejdůležitějším obor hodnot těchto vstupů."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5127
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse