Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Média a jejich vliv na člověka

Média a jejich vliv na člověka

Kategorie: Public relations, Spotřebitelské chování, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této seminární práce je popsat psychologii reklamy a na to navazující spotřební chování. Autor vysvětluje pojmy psychologie reklamy a podprahová manipulace. Potom se soustřeďuje na popis nakupování z psychologického hlediska. Všímá si především motivačních prvků, které nás vedou k nákupu spotřebního zboží. Důraz je kladen i na objasnění psychologických metod reklamy. V závěru se autor zaměřil na její účinnost a na bariéry v působení reklamy.

Obsah

1.Úvod
2.
Psychologie reklamy a podprahová manipulace
3.
Nákup - nakupování a rozhodování
3.1
Zdroje motivace
3.1.1
Potřeby člověka
3.1.2
Emoce
3.1.3
Zájmy jednotlivce
3.1.4
Psychologické mechanismy
3.1.5
Angažovanost spotřebitele
4.
Metody psychologie reklamy
4.1
Dotazování
4.2
Pozorování
4.3
Experiment
4.4
Analýza věcných skutečností
5.
Účinnost reklamy a bariéry jejího působení
6.
Závěr

Úryvek

"2. Psychologie reklamy a podprahová manipulace
Psychologie je již dlouhou dobu běžnou součástí marketingových komunikací, neboť pomáhá vhodně oslovit cílové skupiny. Jde o „veškeré psychické a psychologicky relevantní objekty a procesy, které jsou obsahem této komunikace, resp. s nimi věcně či časově souvisejí“. Patří zde především:
- psychologická stránka komunikačního procesu
- psychologická stránka sdělení a médií
- sociálně-psychologické charakteristiky členů cílových skupin
- psychika jednotlivých členů cílové skupiny, jejich osobnosti, motivační struktury, poznávací složky, psychické procesy atd.

Laicky řečeno, marketingoví pracovníci využívají metod psychologie ke změně postojů, názorů, zvyklostí, které vedou k žádoucím činnostem, tj. např. k nákupu produktu.
Velice často se mluví o podprahové manipulaci, tj. o ovlivňování podněty, které leží mimo schopnost našeho vnímání. Zde je často poukazováno na nebezpečí ovlivňování lidského chování, tj. manipulace, která může vést k omezení svobody člověka. Avšak ovlivňování jednotlivců prostřednictvím reklamy má mnohá omezení, která brání manipulaci. Mezi nejdůležitější patří :
- reklama se nejprve vůbec musí dostat za práh vnímání jednotlivých osob dané cílové skupiny; tento práh leží vzhledem k celkovému informačnímu přetížení hodně vysoko
- i reklama, která byla vnímána, bývá zpravidla rychle zapomenuta
- reklama naráží na předem vytvořené postoje spotřebitelů; ty jsou zpravidla velmi houževnaté, takže ani masivním propagačním „mrholením“ se hned tak nezmění; kdo jednou zkusil bojovat proti zažitým předsudkům, například u vlastních rodičů, zná tento problém velmi dobře
- spotřebitelé mohou – a také to tak dělají – vyhledat jiné informační zdroje, než je reklama; informace od spotřebitelských organizací nebo spotřebitelské testy jsou zpravidla hodnoceny jako hodnověrnější než informace získané z reklamy
Z výše uvedeného je zcela jasné, že psychologie jako součást reklamy může napomoct k vytvoření pozitivního náhledu např. na konkrétní produkt, nemůže však zcela zmanipulovat jednání člověka."

Poznámka

Práce využívá poznatky z těchto zdrojů:
Jitka Vysekalová. a kolektiv: Psychologie reklamy. Praha: Grada Publishing,2007.
Jitka Vysekalová: Psychologie spotřebitele, Jak zákazníci nakupují. Praha: Grada Publishing, 2004.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19535
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse