Metoda Balanced Scorecard (BSC)


Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v hlavních bodech zabývá metodou Balanced Scorecard. Podává její charakteristiku, principy tvorby a implementace i přehled jejích výhod a nevýhod. Přibližuje také měřítka využívaná v této metodě a nastiňuje, jak její ukaztele propojit s podnikovou strategií.

Obsah

1.
Charakteristika metody Balanced Scorecard
2.
Koncepce tvorby Balanced Scorecard
3.
Implementace Blanced Scorecard v praxi a měřítka
4.
Finanční perspektiva
5.
Zákaznická perspektiva
6.
Interní perspektiva
7.
Perspektiva potenciálů
8.
Propojení ukazatelů s podnikovou strategií
9.
Výhody a nevýhody Balanced Scorecard

Úryvek

"Implementace BSC v praxi a měřítka:
základem je již zmíněná finanční analýza – Finanční perspektiva - využívající výkazy: Cash flow, VZaZ a bilanci. Důležitými údaji jsou: zjištěná Struktura (aktiv,pasiv,nákladů a výnosů), Produktivita (podniku jako celku a jeho účetních složek), Rentabilita, Efektivita (zisk k celkovým aktivům podniku jako celku), Likvidita, Obratovost, Návratnost aktiv (ROA), Návratnost vloženého kapitálu (ROCE), Návratnost investic (ROI), Výnosnost akcií, Tržní hodnota akcií a Ekonomická přidaná hodnota (EVA).
Nejčastěji používané finanční měřítka jsou: zisk, obrat, ROE či cena za akcii.
Dalším krokem v metodě BSC je manažerské účetnictví a controlling a zvládnutí složitějších metod kalkulace. V závěru je nutno provést reporting – systém běžných hlášení o situaci v různých oblastech podniku.
VIZE
Kam směřujeme?
STRATEGIE
Čeho chceme dosáhnout?
CÍLE
Jaké aktivity je nutné vykonat?
MĚŘENÍ
(způsob měření – volba ukazatelů)
BSC klade vysoké požadavky na komunikaci a spolupráci lidských zdrojů a jak se ukazuje v praxi, podcenění této komponenty je jedním ze základních příčin neúspěchů při implementaci.
Zatímco finanční analýza, manažerské účetnictví a controlling pracují převážně s dobře definovanými měřítky výkonnosti, požadavky BSC tato měřítka jednotně nedefinují.
Tato měřítka se musí najít v některých částech BSC – a to možností používání tzv. memorand, což jsou 1-2 stránkové zprávy, které vypracovávají klíčoví manažeři.
Měřítka: finančního charakteru,
nefinančního charakteru (měřítka kvalifikace zaměstnanců, měřítka a angažovanosti pracovníků,….)
Měřítka např.: zvýšení zisku v %, získání jednoho sta zákazníků, dosažení minimálních odchylek od plánu, atd. Měřítka musí být zachována, rovněž musí být zachována jejich vyváženost. BSC má měřítka hybných sil výkonnosti – což jsou tzv. INDIKÁTORY. Indikátory jsou předstihové (zaměřují se na budoucnost) a nebo zpožděné (zda se plní strategické cíle).
 Finanční perspektiva
– Tato oblast je důležitá především pro vlastníky kapitálu.
– Posouzení ukazatelů je závislé na tom, zda se podnik, divize nebo výrobek nacházejí ve stadiu růstu, rozšiřování nebo stabilizace, neboť každé stadium životního cyklu vyžaduje jiné strategie.
V rámci těchto stadií se posuzuje: růst obratu a mix obratu, snižování nákladů, zlepšování produktivity, využití majetku, strategie investic.
 Zákaznická perspektiva
– Cílem této perspektivy je nalezení kompromisu mezi přáním a potřebami zákazníků, tedy trhem a technickými a ekonomickými možnostmi firmy neboli jejími limity a omezeními.
– Je to v podstatě hledání identity vize podniku a cílů zákazníka v uspokojování jeho potřeb.
Měření naplnění pohledu zákazníka je možné z těchto kategorií: postavení firmy na trhu, míra zisku dosažení u jednotlivých zákazníků, míra stability zákaznického portfolia, míra spokojenosti zákazníků, získávání nových zákazníků.
 Interní, resp. procesní perspektiva
Mezi optimální interní procesy v podniku patří:
 Inovační proces = musí být určen druh, velikost a identita trhu a zjištěny a analyzovány problémy a požadavky zákazníků.
 Podnikový proces = veškeré činnosti, které jsou spojeny se zákazníkem, od objednávky až po expedici výrobků odběrateli.
 Zákaznický servis = realizace garancí, záruk a oprav.
 Perspektiva potenciálů, resp. perspektiva učení a růstu
Základem je vytvoření učící se a rostoucí organizace. Její cíle spočívají ve vývoji potenciálů pracovníků, v optimalizaci informačních systémů a organizačních procesů.
Mezi ukazatelé orientované na lidské zdroje jsou:
 Spokojenost zaměstnanců (dotazník, styl řízení, atmosféra v podniku)
 Věrnost zaměstnanců (nemocnost, fluktuace, zvyšování kvalifikace ve vztahu k podnikovému vzdělání)
 Produktivita zaměstnanců (zkrácení doby procesů, zlepšování jakosti a růst produktivity, počet zlepšovacích návrhů)."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23856
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse