Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Tato práce se zabývá mezilidskými vztahy na pracovišti, možnými konfliktními situacemi, důvody vedoucích ke stresům na pracovišti, a vzájemným vlivem rodiny a práce. Práce se skládá z šesti kapitol. První kapitola formuluje hypotézu a cíl práce. Druhá se zaměřuje na téma osobnost, komunikace a stres. Třetí se blíže zabývá otázkou, co vyvolává konfliktní situace. Hlavním cílem je poukázat na možnosti důvodů vzniku konfliktů a jejich řešení. Čtvrtá se podrobněji zabývá stresory na pracovišti, jejich vznikem. Pátá kapitola pojednává o rodině a práci. Šestá kapitola pak obsahuje výzkum „ Podíl komunikace na fungování pracovního kolektivu“ v Českomoravské stavební spořitelně. Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit a posoudit názory na komunikační toky na pracovišti a jejich vliv na fungování mezi dvěma skupinami – zaměstnanci ve vedoucí funkci a zaměstnanci v pozici specialistů a referentů.

Obsah

1.
Kapitola
1.1.
Hypotéza a cíl práce
2.
Kapitola
2.1.
Osobnost
2.1.1.
Typy osobností
2.2.
Komunikace
2.2.1.
Firemní komunikace
2.2.2.
Distanční komunikace
2.2.3.
Kongruentní komunikace
2.2.4.
Verbální komunikace
2.2.5.
Neverbální komunikace
2.2.6.
Asertivita
2.3.
Stres
2.3.1.
Možnosti předcházení stresu a jeho zvládání
3.
Kapitola
3.1.
Konfliktní situace
3.1.2.
Co je konflikt?
3.1.3.
Zdroje konfliktu
3.1.4.
Řešení konfliktů
4.
Kapitola
4.1.
Stresory na pracovišti
4.1.1.
Zdroje navazující stres
4.1.2.
Symptomy stresu
4.1.3.
Vztahy na pracovišti
5.
Kapitola
5.1.
Rodina a práce
6.
Kapitola
6.1.
Výzkum
6.1.1.
Místo výzkumu
6.1.2.
Cíl výzkumu
6.1.3.
Realizace projektu
6.1.4.
Statistické údaje
6.1.5.
Vyhodnocení odpovědí
6.1.6.
Dotazník
Závěr
Vysvětlivky výrazů
Použitá literatura
Anotace

Úryvek

“2.2.3. Kongruentní komunikace

Předpokladem schopnosti kongruentně komunikovat je, vážit si sebe sama a být schopný vypořádat se s nároky. Pocit vlastní ceny je klíčem k rozvíjení života, stavem harmonie mezi aktivitou a pasivitou, děláním a nic neděláním atd. Udržení tohoto pocitu vlastní ceny má pro každého člověka stěžejní význam, aby mohl jednat spontánně, kongruentně, tvořivě a orientoval se na řešení problému.
Proti kongruentní komunikaci stojí některé formy komunikace, které v samém důsledku působí proti nalezení řešení, snižují dále pocit vlastní ceny zúčastněných a znemožňují navození změny.

Zaujalo mne řešení V. Satirové, která vidí čtyři základní styly postojů v konfliktních situacích.

• Styl komunikace usmiřující za každou cenu

Slova: souhlasná, omluvná, přejícná, nic nevyžadující.
Hlas: tichý, plačtivý, opatrný, stísněný.
Vystupování: spíše opatrné a tiché až bázlivé, beroucí ohledy.
Tělo: ramena vysunutá dopředu, skoro bez dýchání.
Vlastní prožívání: komunikace převážně ve smířlivém tónu, pocit bezmocnosti. Pokouší se cítit užitečně tím, že pro druhé něco udělá. Strach z chyb nebo z toho jít někomu na nervy. Hledá vinu v sobě a má strach před silnými emocemi.

• Styl komunikace obviňující

Slova: nesouhlasná, žádající, diktátorská, urážlivá, obviňující, odmítavá, slova, která přerušují druhého.
Hlas: hlasitý, tvrdý, pevný.
Vystupování:takového člověka je třeba si představit s káravě vztyčeným prstem, mírně nakloněného dopředu.
Tělo: snaží se dominantně zvětšit svou velikost, dýchání probíhá malými, krátkými nádechy a výdechy nebo zadržovaně.
Časté zobecňování: každý, všichni, vždy, nikdy, nikdo, pokaždé. Používání záporných otázek: Proč nic neděláte?
Vlastní prožívání:v popředí se nachází netrpělivé přání pocítit uznání svého názoru a sebe samého. Čím více zloby, tím větší potřeba. Cítí se nevyslyšen, ukřivděn, bezcenný, neúspěšný, osamocený a prožívá hlubokou bolest. Zároveň má strach z poznání svých slabin.

• Styl komunikace chladně racionální

Slova: rozumná,vysvětlující, odůvodňující, ospravedlňující; jde o to, zda je to správné nebo špatné.
Hlas: často monotónní.
Vystupování: působí odtažitě, emocionálně pragmaticky.
Tělo: nehybné, strnulé.
Vlastní prožívání: strach z rozrušení a pocitů a s tím spojený strach ze ztráty kontroly a vydání se na pospas."

Poznámka

Obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text dosahuje cca 22 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13438
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse