Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Mezilidské vztahy na pracovišti - bakalářská práce

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Sociologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Téma bakalářské práce jsou mezilidské vztahy na pracovišti. Tato práce je založena na základě výzkumu, který proběhl na více než 30 jedincích různého věku, pohlaví, vzdělání i pracovního zaměření. Na základě výsledků výzkumu, který je nedílnou součástí textu se autorka zaměřuje na faktory, které nejčastěji a největší měrou ovlivňují mezilidské vztahy na pracovišti. Každá kapitola zahrnuje úvod do kapitoly, teoretický základ z odborné literatury, v některých případech vlastní náhled z praxe personalisty a nakonec shrnutí každé kapitoly. První kapitola seznamuje s tím, co sociální klima společnosti je a jaké mohou být jeho negativní stránky. Druhá kapitola popisuje malé skupiny a zaměřuje se hlavně na pracovní skupinu a její normy. Popisuje nám tzv. sociální konformismus, který v pracovní skupině často vzniká. Třetí kapitola vysvětluje co je to vlastně komunikace, začíná s popisem komunikace uvnitř člověka a dostává se až ke komunikaci uvnitř organizace. Radí, jaké zásady bychom mohli dodržovat, aby naše komunikace byla úspěšná. Čtvrtá kapitola se dostává přímo k mezilidským vztahům, popisuje typy vztahů, rozebírá pracovní vztahy versus ty soukromé. Pátá kapitola obsahuje balíček informací o nadřízeném, nebo-li vůdci týmu. Zaobírá se zajímavou hypotézou, zda jsou vlastně vůdci pracovních teamů potřební. Šestá kapitola přechází k motivaci a pracovní spokojenosti. Sedmá kapitola ukazuje, jak důležité jsou pracovní podmínky a jak působí na činnost člověka v pracovním prostředí. Zamýšlí se nad tzv. open space kancelářemi – jaké jsou jejich výhody a naopak nevýhody, ale také např. rozebírá jak působí na zaměstnance tlak na dodržování pracovní doby. Osmá kapitola popisuje, jaký význam má vlastně práce v životě člověka. Poslední dvě kapitoly obsahují výzkum, který byl zaměřen právě na všechny výše jmenované aspekty ovlivňující jedince v pracovním procesu.

Obsah

Úvod
Zdůvodnění výběru témata
1.
Sociální klima
1.1.
Teorie Sociální klima
1.2.
Nepříznivé klima společnosti
1.3.
Shrnutí kapitoly
2.
Malé skupiny
2.1.
Teorie „Malé skupiny“
2.2.
Pracovní skupina
2.2.1
Sociální normy pracovní skupiny
2.2.2
Skupinový konformismus
2.3.
Shrnutí kapitoly
3.
Komunikace v pracovním prostředí
3.1.
Komunikace uvnitř člověka
3.2.
Zásady úspěšné komunikace
3.3.
Komunikace v organizaci
3.4.
Shrnutí kapitoly
4.
Mezilidské vztahy
4.1.
Vztah ke druhému
4.2.
Typy základních vztahů
4.3.
Pracovní vztahy
4.4.
Pracovní vztahy versus vztahy soukromé
4.5.
Shrnutí kapitoly
5.
Role nadřízeného
5.1.
Vůdce týmu
5.2.
Jsou vůdci potřební ?
5.3.
Shrnutí kapitoly
6.
Pracovní spokojenost a motivace pracovního jednání
6.1.
Pracovní spokojenost
6.2.
Motivace
6.2.1.
Teorie motivace pracovního jednání (S. Schachter)
6.2.2.
Dvoufaktorová motivačně-hygienická teorie (F. Herzberg)
6.2.3.
Teorie spravedlnosti (J.S.Adams)
6.2.4.
Teorie X a teorie Y (D. McGregor)
6.3.
Shrnutí kapitoly
7.
Podmínky činnosti člověka v pracovním prostředí
7.1.
Práce a životní prostředí
7.2.
Fyzikálně chemické podmínky
7.2.1.
Zamyšlení se nad příkladem z praxe- open space
7.3.
Vlivy odpočinku, únavy a monotonie
7.3.1.
Zamyšlení se nad příkladem z praxe – tlak na dodržování pracovní doby
7.4.
Shrnutí kapitoly
8.
Význam práce v životě člověka
8.1.
Osobnost člověka z hlediska jeho uplatnění v zaměstnání
8.2.
Charakteristika činnosti člověka
8.3.
Činnost a chování člověka v práci
8.4.
Shrnutí
9.
Výzkum
9.1.
Charakteristika výzkumu
9.2.
Metoda a organizace výzkumu
9.3.
Základní charakteristika zúčastněných
10.
Výsledky výzkumu
Závěr
Seznam použité literatury
Anotace
Klíčová slova

Úryvek

2.2.1 „ Skupinový konformismus
Velmi zajímavá problematika malých skupin a nejen jejich. Hovoříme zde o tendenci jít s davem. Lidé podléhají nátlaku skupiny. Takový konformista může mít v životě ovšem více výhod, např. dokáže překonávat různá úskalí snáz než individualista, který nebývá svou skupinou příliš oblíben. Zmíněná výhoda ale často vyústí v sebelítostivé odříkání. Stává se to tehdy, když konformista zjistí, že se nonkonformistovi podařilo vyniknout. V souvislosti s vlivem, jaký skupiny na své členy mají, nám tedy vyvstává celá řada otázek, mně se zdá nejzajímavější :

Přizpůsobujeme se své skupině i názorově, anebo se pouze chováme tak, abychom na sebe upozornili?
K odpovědi se dostaneme tak, že si nejprve vyjmenujeme faktory, které na konformismus působí, je to :

- Naše osobnost - pokud jsme osoba, která má o sobě nízké mínění, budeme podléhat vlivu skupiny snáze než ti, co o svých kvalitách nepochybují a to také názorově,
- naše vzdělání, kvalifikace, praxe v daném oboru – a to i opačně. Pokud bude skupina složena s odborníků v oblasti, kde já jsem laikem, s největší pravděpodobností podlehnu jejím názorům,
- složení skupiny.

Pojďme se podívat také na důsledky konformismu :

- Podrobení se
Jedince motivuje ke konformním postojům buď odměna nebo snaha o oddálení či zabránění trestu. Tedy jeho názory se nemění. Vliv se objevuje pouze v oblasti chování. Pokud ovšem toto chování trvá příliš dlouho, mohli bychom začít mluvit i o názorové změně. V tomto případě si je podléhající osoba vědoma tlaku okolností. Jako dobrý příklad dlouhotrvající konformity můžeme uvést velmi často viděný jev – tedy člověka, který zůstává na jedné pozici jen proto, že je tam velmi dobře finančně ohodnocen – jeho práce ho jinak nebaví, firma mu nic neříká atd.

- Identifikace
Zde běží o takový důsledek vlivu skupiny, kdy cílem a přáním jedince je, aby se zalíbil určité osobě. Nemluvíme zde nejen o osobách z blízkého okolí, ale také např. o literárních či filmových hrdinech. U identifikace začíná pomalu jedinec přebírat názory a hodnoty, které přijímá. Stálá přítomnost odměny a trestu není nutná, protože osoba, s níž se chceme identifikovat nemusí být vůbec nablízku. Americký sociální psycholog Aronson hovoří o efektu strýčka Karla, který představuje jakýsi nedostižný vzor z dětství. Přestože se jíž dávno nestýkáme, stále je pro nás vzorem a pokud se v dospělosti nesetkáme s osobami, jejichž postoje a názory uznáme za přesvědčivější, může na nás strýček Karel působit až do důchodu

- Internalizace
Tedy nejhlouběji zakořeněná konformita. V tomto případě se názory skupiny stávají součástí našeho systému hodnot. Internalizace jistých hodnot představuje nezbytnou podmínku naší socializace. Podlehnout ovšem nemusíme jen v důsledku vlivu malé skupiny. Tedy nejen pracovní skupině nebo rodině, ale můžeme podlehnout také tlaku životního stylu.

1.1. Shrnutí kapitoly
V této kapitole jsme si jasně ukázali, jak důležitou roli v pracovních vztazích a potažmo v mezilidských vztazích na pracovišti může sehrát pracovní skupina, v které jsme. Začnou-li např. kolegové v práci pomlouvat nepřítomnou kolegyni, která je shodou okolností naší dobrou přítelkyní, nemůžeme vyloučit, že zůstaneme ticho a nepřidáme se – zejména pak, zapojí-li se i vedoucí oddělení. Hned můžeme hovořit o vzniku dost závažného problému v mezilidských vztazích na pracovišti. “

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafy. Čistý text dosahuje cca 30 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18927
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse