Mikrobiológia

Kategorie: Mikrobiologie, Medicína

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na mikrobiologii. V první části jsou rozebírány otázky typu předmět studia mikrobiologie, morfologia bakterií, buněčná stěna, bakteriální pouzdro, metabolizující bakterie, genom prokaryotických a eukaryotických mikroorganismů, plazmidy, patogenita, bakteriální toxiny, protibakteriální imunita. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Predmet štúdia mikrobio.histor.mikrob- Mikrobiol.je veda o mikroskopic. živých organizmoch, o ich činnosti, tvare
2.
Morfologia bakt.
3.
Bunk. stena G+
4.
Bunk. stena G
5.
Bakt.jadro,cytoplazma,cytoplazm.membr.,ribozomy
6.
Bakteriálne puzdro, význam,priklady,možnosti jeho dôkazu G+ aj G- bakterie
7.
Bíčiky a fimbrie, význam, príklady,možnosti dôkazu- Bíčiky pritom. u pohybl.bakterii 10
8.
Bakter.spory, vyznam, priklady,možnosti dôkazu
9.
Metaboliz.bakt.,podmienky kultivacie,rastov.kriv
10.
Kultiv.pôdy,rozdelenie,hodnotenie rastu na kult.pôdach
12.
Labor. diagnost.bakterii
14.
Genom prokaryotickych a eukaryotickych mio, zmeny genomu konjugaciou
15.
Bakteriofágy, zmeny genomu transdukciou
16.
Zmeny genomu bakterii transformaciou
17.
Plazmidy,transpozomy a ich význam
18.
Mutácie bak. a ich dôsledky.Gen.inžin.
20.
ABK a chemoterap,historia,delen.podľa pôvov...-ABK
21.
Rezistenc.bb.proti AL
22.
Kombinácia AL, nežiaduce účinky
24.
Patogenita a virulencia,všeob.,mechanizmy invazivity
25.
Patogenita a virulencia, Kochov.postuláty, rozdelenie MIO z hľ. patogenity, mechanizmy patogenity, faktory virulencie, ostrova patogenity
26.
Bakter. toxíny (endo-,exotoxíny)
27.
Patogenita a virulencia, mechanizmy umožňujúce vyhnuť sa odolať
28.
Serolog. dôkaz- aglutinácia, precipitácia
29.
Serol.dôkaz-KFR, VNT, HIT
30.
Serol.dôkaz- Elisa, Ria
32.
Prevencia a profylaxia inf.ochorení
33.
Fyziolog.mikrob.flora člověka
34.
Protibakter.imunita

Úryvek

"1.Predmet štúdia mikrobio.histor.mikrob- Mikrobiol.je veda o mikroskopic. živých organizmoch, o ich činnosti, tvare (morfológii),stavbe(cytologii),fyziolog,biochem.,ekologii,rozmnožov.,dedičnosti a premenlivosti,o ich identifikácii a skumani. Bakteriologia-nauka o bakter., virologia-o virusoch, mykolog- o hubach, protozoologia-o prvokoch, helmintologia-o parazitarnych červoch, entomologia- o člankonožcoch.
Mikrobiol-sa delí na 1. všeobecnú a 2.špeciálnu. 1. študuje všeobecne zákonitosti životných prejavov mio., nap. ich metabolizmus, množenie, fyziologiu, produkciu toxinov a enzýmov, schopnosť vyvolavať ochorenia, odolnosť voči vonkajš.vplyvom, ich morfologiu, vnutorn.štruktúru a ich triedenie. 2. sa zaobera konkretne vlastnosťami jednotliv.mikrobnych druhov.
Dejiny-existencia pôvodcov chorôb malych neviditelnych organizmov-predpokladala sa už pred viac než 2000 rokmi, ale prvy kto mikroby uvidel bol holandan A.van Leeuwenhoek -1674 primitiv. mikroskop 500x zväčšenie. Prvý mikroskop – H. a Z. Janssen len 3x-9x. J.Needham – teoria samooplodnenia, G.Fracastorro-teoria zarodkov vzduchom E.Jenner- 1796- prva vakcinacia proti kiahňam J.Lister-antisepsa- podanie kys.karbolovej-chir.rany dezinfekcia- chirur.nástrojov a ošatenia L.Pasteur. experim.dôkaz teorie zarodkov 1862, anareobioza MIO 1861, tekuté kultiv. pôdy, pasterizácia 1866, očkovacia látka pr. pastereloze hydiny, dobytku proti antraxu, ľudi proti besnote. Zistil, že ak zdvihne teplotu cca na 70C-mio zahynú, Zistil, že existuju rôzne typy MIO na zakl. požiadaviek na O2. R. Koch- antrax dobytka, Kochove postulaty 1876, farbiaca metoda- anilin.farbiva, tuhe želatin. pôdy, Vibrio cholere, Mycobact. tuberkulosis, Nobelov.cena 1905
Ogstom-stafyl. 1882, Klebs,Loeffler-Coryn.difterie 1883, Neisser- Neisseria gonorhoe 1879, A.Fleming- penicilín 1929, Walter Gilbert + Frederik Sanger – metoda sekvenovania DNA nob.cena za chemiu 1950, Mullis- PCR-nob.cena 1993, 1983 HIV+Helicob.pylori, Warren Marshal- 2005 Helic.pylori vzťah k vredov. chor. žaludka2. Morfologia bakt. – nadríše: Archaebakterie:extr.halofilne bakt., termofilne b., metanogenne b.
Eubakt.: G+ a G- bak., spirochety, fotosyntetiz.b, sinice (cyanobakterie)
Eucaria: prvoky, huby, rast., živočichy. DRUH-subor bakterialnych kmenov s niektorymi stalymi vlast.
KMEN-potomstvo jednej bakter.bunky CIST.Kultura- populacia bakterii z jedn. kmena ZMIES.Kult- popul. bakt. buniek z niekoľkych kmenov bakterii.
Zakl.tvary bak.: 1.Okruhle okolo 0,5-1,2 um -nepohyb. –nesporul. (môžu byť nieked.opuzdrene)
2.tyčinky 1-12 um, hrubé 0,2-0,5um 3.vlákna 20- 50 um, hrubka 0,1um
KOKY-okruhl.al. ovalne, nepohyb., opuzdren.al. neopuz, v priemere 1um, rast za aerob. a anaerob. podmienok, su nesporilujuce, G+ a G-. Môžu byť usporiadane jednotlivo, vytvarať dvojice diplokoky (ak sa b. delia v 1 rovine, napr. pneumokoky G+ al. neisserie G-), usporiad. v retiazkach napr.streptokoky, štvorice ak sa b. delí v 2 navz. kolmých rovinách napr. tetrokoky mikrokoky alebo v 3 rovinach osmice sarciny zhluky stafylokoky. Anaerobne koky – peptokoky, peptostreptokoky G- :diplokoky neisserie, anaerobne- veillonely
Tyčinky-bacily –pohyb/nepohyb, sporyluj/nespor., aerob/anaerob
G- : rovné- E.coli, Salmonella, enterobakterie pleomorfné- Hemof.influenze, kratke kokobacily- Acinetobacter, kingely vretenovité-Fusobacterium zakrivené-Vibrio špirálovité nepravidelné-Helicobacter špiralovité esovite prehnuté – spirillum
G+ - kyjakovité Corynebact, robustné –laktobacilus štíhle-Mycobact.tuberculosis Sporuluj G+ tyčinky:Bacilus antracis- spory uložene centralne, nedeformujúce, nemenia tvar bb. Clostr.tetani- deformujúca spora terminalne uložena
VLAKnite formy 20-50 um a, pohyblivé spirochety Treponema (syfilis)-jemne pravid. zahyby
hrube- Borrelia jemne so zahnutymi koncami- Leptospira b,nepohyblivé: Actinomicety, Nokardie
Mykoplazmy – L organizmy (0,1 – 0,2um)-nemajú bunk. stenu


3.Bunk. stena G+ : dodava pevnosť a pružnosť. 1. obsahuje hrubu vrstvu peptidoglykanu 15-30 nm.
2.kys.teichovu (polymery glycerolu al. ribitolu) Podľa miesta uponu na a,membranove kys. teichove b, stenove kys. teichove. Ak je v kult. mediu nedost. fosfatu sa menia kys. teichov na kys. teichuronové
3.periplazmatický priestor. G+ neobsahujú proteíny (výnimky protein M-streptokoky) a lipidy (výnimka Corynebakt.difterie)
Po odstranení bunk. steny pôsobením lyzozýmu al. penicilínu = L forma =protoplast- je stály v osmoticky stabilnom prostredí
Význam peptidoglykanu: je tvoreny z kys. N acetyl muramovej a N-acetyl glukozaminu
1.stimuluje zapalovu a imunitnu odpoved 2.zohrava ulohu v patogeneze 3.mechanicka uloha udržiava tvar bunky 4.vyrovnava osmot. tlaky u G+ je 2500 KPa = 25 atm. 5.dodava odolnosť voči žiareniu 6. miesto selekt. pôsobenia antibiotík napr. penicilín 6.receptor pre bakteriofágy
Gramovo farbenie-modro fialove sfarbenie u G+ fixovany preparat sa zafarbi bazick.farbivom napr. kryšt.violetou, mori sa jodidom draselnym. Kryštal.violeť tvori s jodom komplex u G+ aj G-. Potom sa premyva etanolom al. acetonom a u G- sa vymýva komplex a odfarbuje ho, kým G+ zostanu sfarbené. G+ obahuju viac peptidoglykanu a neobsahuje lipidy"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29455
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse