Název Goodness Staženo

Mikrobiológia

Práce se zaměřuje na mikrobiologii. V první části jsou rozebírány otázky typu předmět studia mikrobiologie, morfologia bakterií, buněčná stěna, bakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Mikrobiologie, Medicína

0x