Mikroekonomie 1


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky, Zlín

Charakteristika: Práce obsahuje otázky z mikroekonomie ke zkoušce. Obsahuje otázky ve formě ANO/NE i otázky a úkoly k zamyšlení.

Obsah

1.
Otázky

Úryvek

"11. Agregátní trh je trh veškerého zboží v ekonomice.
12. Poptávková křivka graficky znázorňuje závislost změny poptávaného množství zboží na změně ceny. Má klesající charakter.
13. Poptávková křivka je určena dvěma proměnnými: poptávaným množstvím (Q) a cenou (P). Cena je nezávislá proměnná a objem závislá proměnná.

Obr. Křivka poptávky

14. Zákon poptávky: „za jinak stejných podmínek růst ceny vyvolává pokles poptávaného množství“
15. Normální statek je ten, pro který platí, že za jinak stejných podmínek při zvýšení příjmu dojde i ke zvýšení poptávaného množství tohoto statku.
16. Podřadný statek je ten, pro který platí, že za jinak stejných podmínek při zvýšení příjmu dojde k poklesu poptávaného množství tohoto statku.
17. Substituty jsou dva statky, pro které platí, že zvýšení ceny jednoho z nich vyvolá růst poptávky po statku druhém. Substituty danou potřebu uspokojují obdobným způsobem.
18. Komplementy jsou dva statky, pro které platí, že zvýšení ceny jednoho z nich vyvolá pokles poptávky po tom druhém. Komplementy uspokojují danou potřebu společně.
Obr. posuny poptávkové křivky

Obr. pohyb po poptávkové křivce

19. Nabídková křivka graficky znázorňuje závislost změny nabízeného množství zboží na změny cen. Má rostoucí charakter.
20. Křivka nabídky je určena dvěma proměnnými: nabízeným množstvím (Q) a cenou (P). Cena je nezávislá proměnná a objem závislá proměnná.
obr. Křivka nabídky
21. Zákon nabídky: „za jinak stejných podmínek růst ceny vyvolává růst nabízeného množství“
22. Tržní rovnováha je situace na trhu, kdy nabízené množství se rovná poptávanému množství.
23. Rovnovážná cena je cena, která nabídku a poptávku vyrovnává. Nazývá se také cena čistící trh.
24. Rovnovážné množství je při rovnovážné ceně.
obr. posuny nabídkové křivky obr. posuny po nabídkové křivce

Obr. Tržní rovnováha

25. Převis nabídky je situace, ve které je nabízené množství větší než množství poptávané.
obr. Převis nabídky Obr. Převis poptávky


Obr. Posun bodu rovnováhy

26. Tržní konkurence je proces, ve kterém dochází ke střetu zájmů jednotlivých subjektů trhu.
27. Cenová konkurence. Jedná se o nesmyslné, dobrovolné snižování cen jednotlivých výrobců s cílem odstranit konkurenty a ovládnout trh.
28. Necenová konkurence. Jde o přilákání poptávky od konkurentů jinými prostředky než cenou. Například reklamou, servisem, obalem atd.
29. Dokonalá konkurence předpokládá naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky. Je abstrakcí ekonomické teorie.
30. Nedokonalá konkurence je běžnou ekonomickou realitou. Jedná se o monopol, oligopol a monopolistickou konkurenci.
Otázky ANO / NE
- Velkou předností trhu je fakt, že se informace a koordinace aktivit šíří automaticky. ANO
- Pokud vláda sníží cla na dovážené automobily, stoupne cena vozů domácí produkce. NE
- Pro všechny typy statků platí, že s růstem důchodu roste i poptávka. NE
- Princip „neviditelné ruky“ tvrdí, že sobecké sledování vlastního zájmu jednotlivce povede k prospěchu pro všechny na konkurenčním trhu. ANO
- Důchodový efekt cenové změny znamená změnu poptávaného množství vyvolanou tím, že změna ceny statku způsobí změnu reálného důchodu spotřebitele a ten ovlivní nakupované množství. ANO
- Poptávková funkce udává vztah mezi cenou statku a kupovaným množstvím. ANO
- Křivka nabídky dostupných druhotných surovin je strmější než křivka nabídky lístků na finále tenisového turnaje. ANO
- Neúroda kávy v Brazílii sníží ceny kakaa, čaje, citronů a cukru. NE"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28598
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse