Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 3/3

Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 3/3

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje soubor 16 otázek z nauky o podniku a 24 otázek z managementu zpracovaných ke státní závěrečné zkoušce v rozsahu obvykle 0,5 strany až 1 strana. Okruhy z podnikové ekonomiky pokrývají problematiku živnostenského podnikání, sdružování podniků, volby stanoviště podniku, krizového vývoje a sanace podniku, výroby a jejího plánování, druhů a realizace nákupu a mnoha dalších. Otázky z managementu seznamují s úkoly, významem a historií managementu. Dále se zabývají rozhodováním, motivací, vedením, organizováním nebo moderními přístupy k managementu. Předchozí část otázek naleznete zde Mikroekonomie, makroekonomie, nauka o podniku, management - otázky ke SZZk 2/3.

Obsah

1.
Nauka o podniku
1.1.
Živnostenské podnikání
1.2.
Sdružování podniků
1.3.
Volba stanoviště podniku
1.4.
Krizový vývoj a sanace podniku
1.5.
Výroba jako hlavní podniková funkce
1.6.
Plánování výroby
1.7.
Plánování spotřeby a nákupu
1.8.
Druhy nákupu a systémy realizace nákupu
1.9.
Funkce celkových nákladů a její využití při analýze výrobního procesu
1.10.
Schumpeterova triáda, výrobkové a procesní inovace
1.11.
Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika
1.12.
Členění nástrojů odbytové politiky, strategické a taktické nástroje
1.13.
Investice a financování
1.14.
Investiční plánování a investiční propočty
1.15.
Majetková a kapitálová výstavba podniku
1.16.
Podnikové početnictví, jeho členění a využití
2.
Management
2.1.
Řízení v různých druzích systémů, vztah mezi pojmy řízení a management
2.2.
Klasický management
2.3.
Manažerská revoluce
2.4.
Současné trendy managementu
2.5.
Proces delegování
2.6.
Organizační stránka rozhodování
2.7.
Metody rozhodování za podmínek nejistoty
2.8.
Analýza citlivosti
2.9.
Funkce utility
2.10.
Metody rozhodování za podmínek rizika a nejistoty
2.11.
Víceetapové rozhodovací procesy
2.12.
Teorie motivace zaměřené na poznání motivačních příčin
2.13.
Teorie motivace zaměřené na průběh motivačního procesu
2.14.
Plat a práce jako specifické motivy
2.15.
Styl vedení
2.16.
Podstata organizování
2.17.
Základní parametry útvarové struktury
2.18.
Princip funkční a předmětné specializace
2.19.
Tradiční organizační struktury
2.20.
Cílově-programové organizační struktury
2.21.
Moderní metody a přístupy managementu
2.22.
Uplatnění systémového přístupu při analýze a projektování organizační struktury
2.23.
Uplatnění vybraných metod operační analýzy
2.24.
Ekonomické, ekologické, sociální a mravní aspekty řízení podniku

Úryvek

"11. Živnostenské podnikání?

Živnost dle zákona č. 455/199 Sb. definujeme jako soustavnou činnost provozovanou podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. Živnost je dále určitou ekonomickou a právní jednotkou, kterou vlastní jeden podnikatel nebo několik společníků. Je charakteristická nízkým počtem zam-ců a omezenou kapitálovou sílou. Podmínky provozování jsou: právnická či fyzická osoba splňující všeobecné podmínky, 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Živnosti dělíme z hlediska způsobu získání živnostenského povolení:
- Ohlašovací – na základě ohlášení živnost. úřadu (řemeslné, volné, vázané)
- Koncesované – na základě koncese
A z hlediska předmětu podnikání:
- Obchodní, - Výrobní, - Poskytující služby.
Malé a střední podnikání (MSP) viz BP a paměť!!! 
Výhody MSP: pružné reagování na změny, inovativnost, vytváření nových pracovních příležitostí, odolnost proti hospodářské recesi, rychlost přijímání podnikatelských rozhodnutí. Nevýhody MSP: omezený přístup ke kapitálu, omezené prostředky na propagaci a reklamu, omezené možnosti zaměstnání odborníků

12. Sdružování podniků (cíle, druhy a formy spojování)?

Sdružení podniků vznikají spojením dosud právně a hospodářsky samostatných podniků do větších hospodářských jednotek. Tato spojení mohou být charakteru: kooperace (dobrovolné sdružování, je zachována hosp. samostatnost jednotlivých členů), koncentrace (zaniká právní i hosp. samostatnost). Podniky se sdružují kvůli: zvýšení hospodárnosti, posílit konkurenční schopnosti, snížení rizika, získání hosp. moci, vytváření hosp. organizaci jako protiváha zákonodárcům. Rozlišujeme cíle v všech funkčních oblastech podniku: cíle v zásobování (množstevní rabaty), cíle ve výrobě (dělba práce, racionalizace), cíle v odbytu (zlepšení odbytu, reklama), cíle ve výzkumu (snížení nákladů na výzkum), cíle ve financování (úvěrové možnosti). Typologie kritérií sdružování:
A) podle výrobního a obchodního stupně
- horizontální (podniky na stejném či podobném výrobním stupni)
- vertikální (podniky následných výrobních nebo obchodních stupňů)
- diagonální (podniky rozdílných odvětví, nebo rozdílných výrobních stupňů – rozložení rizi)
B) podle trvání sdružení
- trvalé sdružení
- dočasné sdružení
C) podle hospodářské a právní samostatnosti
- právně nesamostatné a samostatné
- hospodářsky nesamostatné a samostatné.
Formy sdružování podniků. Jednotlivé formy se od sebe odlišují intenzitou spojení na základě těchto kritérií: trvání spojení, druh spojení, vliv spojení na hosp. samostatnost:

Franchising – někdy považováno za sdružení, jindy za formu odbytové cesty poskytovatele franchisi. Je to smluvně upravená kooperace právně i hospodářsky samostatných podniků, které mají právo prodávat statky a služby pod stanovenou obchodní značkou."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse