Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modelování importu zeleniny z Polska na český trh - ekonometrický projekt

Modelování importu zeleniny z Polska na český trh - ekonometrický projekt

Kategorie: Ekonomie, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce modeluje závislost množství dovážené zeleniny z Polska na český trh na průměrné hrubé čtvrtletní nominální mzdě v ČR, čtvrtletním průměrném kurzu CZK/PLN, vývoji inflace v Polské republice a importu zeleniny ze Slovenské republiky. Úvodní části obsahují teoretickou formulaci problému z hlediska ekonomie a statistiky a poté autorka přistupuje k vlastní analýze a testování, při nichž využívá kvartální data za roky 2000 až 2007. V závěru hodnotí vhodnost připraveného modelu a využívá jej k predikci pro následující období.

Obsah

1.
Cíl projektu
2.
Ekonomická formulace
3.
Formulace stochastického regresního modelu
4.
Analýza vstupních časových dat
4.1
Grafický vývoj proměnných v čase
4.2
Hodnocení stacionarity
4.3
Analýza chybějících hodnot
4.4
Popisná statistika
4.5
Analýza extrémních hodnot
4.6
Dekompozice vysvětlované a vysvětlujících proměnných
5.
Odhad (ne)lineárního regresního modelu
5.1
Korelační matice
5.2
Odhad modelu pomocí metody nejmenších čtverců
6.
Statistická verifikace odhadnutých parametrů a modelu a případná korekce
6.1
Statistická významnost parametrů
6.2
Statistická významnost modelu jako celku
7.
Ekonometrická verifikace – testování problémů
7.1
Testování autokorelace
7.2
Testování heteroskedasticity
7.3
Testování multikolinearity
7.4
Testování normality reziduí
7.5
Testování chybné specifikace modelu Ramsey-RESET test
8.
Ekonomická verifikace
9.
Predikce na další 3 období
10.
Zhodnocení a závěr

Úryvek

"2. Ekonomická formulace

Na množství dovozu má dle ekonomické teorie vliv:

- devizový kurz

- nominální mzda

- cenová hladina v Polsku

- import ze Slovenské republiky, jako substitut.


Ekonomická teorie a ekonomické hypotézy

Množství výrobku a služeb, jež jsou dovážen na tuzemský trh, jsou souhrnně označovány, jako import - M, v tomto ekonomickém modelu to bude konkrétně import zeleniny- Mz. Domácí import by měl být přímo úměrně závislý na reálném důchodě v tuzemsku – Y. Z tohoto vztahu lze vyvodit jistá závislost změny důchodu a výdajů na importu, kterou znázorňuje mezní sklon k importu, jež lze zapsat dle obecného zápisu mpm = ΔM/ ΔY. Velikost importu tedy ovlivňuje mezní sklon k importu M = mpm . Y

Nominální mzda je součástí produktu ekonomiky, jež se dá vypočítat pomocí příjmové metody, tedy GDP = f (w, i , z, n, s, a, TN) , mzda je jednou ze složek produktu ekonomiky a tedy změna této složky bude mít vliv na změnu produktu a tedy i na změnu importu (viz vztah M a Z výše).

V tomto ekonomickém modelu budu také pracovat s vývojem devizového kurzu CZK/PLN, jelikož změny vývoje kurzu mají vliv na import respektive export, při zhodnocení CZK a implicitně také při znehodnocení PLN a tedy snižování kurzu CZK/PLN bude docházet ke snižování exportu a tudíž ke zvyšování importu České republiky.

Změna cenové hladiny v Polské republice bude relativně ovlivňovat vývoj cen v Polské republice, tedy zvýšení/snížení cenové hladiny povede k ovlivnění poptávky po polském zboží celkově (tedy i cen zeleniny), ceteris paribus. Změna cenové hladiny je vyjádřena v tomto modelu pomocí průměrné kvartální míry inflace.

Import ze Slovenské republiky, jako substitutu je vybrán, jako další proměnná, jež se má pokusit dle všeobecného substitučního vztahu (takové dva prvky, u kterých může spotřebitel snadno zaměňovat spotřebu jednoho spotřebou druhého) v ekonomice podle teorie spotřebitele znázornit vztah, kdy při zvýšení importu z jedné země může dojít ke snížení importu do země jiné ceteris paribus."

Poznámka

Zpracováno na Katedře národohospodářské Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.
Součástí práce je množství tabulek a grafů, rozsah čistého textu činí cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23730
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse