Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motory ve vztahu ke koncepci silničních závodních automobilů

Motory ve vztahu ke koncepci silničních závodních automobilů

Kategorie: Doprava, Strojírenství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní, Plzeň

Charakteristika: Cílem práce je popsat vývoj motorů silničních závodních aut od předválečného období po současnost. Text se zaměřuje na jejich koncepční řešení, užitné vlastnosti a typická využití. Seznamuje se základním dělením spalovacích motorů podle různých hledisek a objasňuje jejich různá technická řešení. V závěru se věnuje možnostem dalšího vývoje závodních motorů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Uvedení do řešené problematiky
2.1.
Spalovací motory – základní terminologie
2.1.1.
Třídění
2.2.
Pracovní oběhy spalovacích motorů
2.2.1.
Oběhy pístových motorů s vnitřním spalováním
2.2.2.
Vysokotlaká část oběhu
3.
Předválečná éra
3.1.
První závodní automobily – 1894 – 1905
3.1.1.
Typy závodů
3.1.2.
Technika vozů
3.2.
První závody automobilů typu Grand Prix – 1906 – 1914
3.2.1.
Typy závodů
3.2.2.
Technika vozů
3.3.
Poválečné období – 1919 – 1927
3.3.1.
Typy závodů
3.3.2.
Technika vozů
3.4.
Slavné období před 2. světovou válkou – 1928 – 1940
3.4.1.
Typy závodů
3.4.2.
Technika vozů
3.5.
První poválečné závody a vznik MS F1 – 1945 – 1950
3.5.1.
Typy závodů
3.5.2.
Technika vozů
4.
Mistrovství světa Formule 1
4.1.
Padesátá léta
4.2.
První polovina šedesátých let
4.3.
Třílitrová formule 1966 – 1988
4.4.
Třílitrová formule 1966 – 1988
4.5.
Současnost a budoucnost
5.
Závěr
6.
Literatura

Úryvek

"Pracovní oběhy spalovacích motorů
Oběhy pístových motorů s vnitřním spalováním
Tyto motory pracují s periodicky se opakujícím otevřeným oběhem s uzavřenou částí probíhající ve válci. I děje probíhající mimo válec mohou ovlivňovat výměnu náplně válce, zejména při přeplňování motoru (umělé zvýšení množství vzduchu ve válci). Spalování směsi vzduchu a paliva se děje přímo v pracovním prostoru, který je tvořen částí objemu pracovního válce.
Oběhy se mohou v podrobnostech lišit podle druhu a konstrukce motoru, obecně v nich najdeme následující děje:
1. Naplnění pracovního prostoru válce hořlavou směsí vzduchu a paliva (při tzv. vnějším tvoření směsi) nebo jen vzduchem (vnitřní tvoření směsi).
2. Komprese náplně pístem (zvýšení tlaku i teploty).
3. Vytvoření hořlavé směsi, u motorů s vnitřním tvořením přívodem paliva nebo směsi paliva a vzduchu (obvykle pod tlakem – vstřik kapalného paliva, vefouknutí plynu).
4. Zapálení směsi zážehem (z cizího zdroje – např. elektrickou jiskrou) nebo přirozeně vznícením (vlivem vysoké teploty náplně). Zde existují i kombinované způsoby.
5. Spalování směsi za vzrůstu teploty. Tlak nejprve stoupá, pak (v důsledku pohybu pístu) přes pokračující přívod tepla klesá.
6. Expanze spalin, při níž za poklesu tlaku a teploty koná píst práci.
7. Výfuk, tj. vytlačení (pístem) nebo vypláchnutí (čerstvou náplní) spalin z válce.
Komprese a expanze je svázána s pohybem pístu, ostatní děje jsou realizovatelné nezávisle, případně částečně svázaně v určitém rozpětí polohy klikového hřídele, tedy pístu.
Oběh je zcela otevřený při dějích 1 a 7. Dochází-li k vnitřnímu tvoření směsi, je oběh otevřený i během děje 3 (dodávka hmotnosti zvenčí). Množství paliva je ve srovnání s hmotností náplně vzduchu velmi malé. Během všech ostatních dějů dochází k určitému úniku náplně válce, zejména přes těsnící pístní kroužky, takže reálný oběh je otevřený při všech dějích. S rozumnou přesností lze však děje 2, 4 až 6 považovat za děje izolované, obvykle se k nim přidává i děj číslo 3.
Soubor dějů v izolované soustavě nazýváme vysokotlakou částí oběhu, děje 1 a 7 výměnou náplně válce.

Vysokotlaká část oběhu
Tato část probíhá obvykle v období dvou (často necelých – v závislosti na době otevření ventilů) zdvihů pístu. Skutečné děje při ní jsou značně složité. Během dějů ve válci se uplatňuje
• proměnlivost termodynamických vlastností neideálního plynu, především měrných tepelných kapacit, závislých na teplotě, v menší míře i na tlaku;
• složitý časový průběh přívodu tepla hořením a odvodu tepla dalšími chemickými reakcemi;
• změny látkového složení během hoření a z nich plynoucí změny vlastností pracovní látky;
• přívod nebo odvod tepla sdílením do stěn pracovního prostoru;
• přeměna tlakových rozdílů v pracovním prostoru, vzniklých v důsledku pohybu pístu a teplotního pole (zejména při hoření) na kinetickou energii a její disipace prostřednictvím neuspořádaných turbulentních pohybů až na energii vnitřní (tepelnou);
• netěsnost pracovního prostoru válce."

Poznámka

Západočeská univerzita v Plzni, strojní, Katedra konstruování strojů. Práce obsahuje tabulky a několik schémat, rozsah čistého textu je cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21833
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse