Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Multikultulární tolerance

Multikultulární tolerance

Kategorie: Sociologie, Etnologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Seminární práce je zaměřena na multikulturální toleranci. Sleduje postavení romských dětí a mladistvých, kteří nemohou dosáhnout svých cílů, jelikož trpí poruchami chování disociálního rázu. Popisuje nástup romských dětí do školy a rovněž uvádí nejčastější příčiny jejich odchodu ze základní školy. Součástí práce je i charakteristika koncepce romského národnostního školství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Priorita integrálních cílů osobnostně rozvíjejících děti i mládež
3.
Respektování typologických rozdílů mezi žáky a rozdílů v osobnostní zralosti
4.
Nástup rómských dětí do školy
5.
Odchod romských dětí ze školy
6.
Volný čas - přirozená součást života
7.
Koncepce romského národnostního školství v ČSR
8.
Závěr
9.
Seznam použité literatury

Úryvek

"2. Respektování typologických rozdílů mezi žáky a rozdílů v osobnostní zralosti

Učitel se ve své práci řídí výchovným cílem dané společnosti a jeho upřesněním podobnějších požadavcích společnosti, v osnovách, normách, pokynech apod. Nakolik se mu podaří toho dosáhnout, to závisí do značné míry na působení dalších výchovných pracovníků a ostatních formativních činitelů, na tom, jak učitel dovede poznat tyto činitele, orientovat se ve složité souhře jejich působení a podle toho volit vhodné prostředky a metody výchovy. Záleží na tom, nakolik učitele zná své žáky, jejich dosavadní vývoj, předchozí i přítomné vlivy na ně působící, nakolik zná zákony formování osobnosti působením různých činitelů a nakolik toho dovede využít.

Časté je, že se v jednom ročníku jedné třídy sejdou žáci, kteří jsou osobnostně zralejší a je to dáno především fyziognomií žáka. Mnohdy jde o žáky stejné třídy, kteří se narodili na počátku či konci období, kdy žák přichází do 1. třídy. Již pouhý půlrok je značný pro rozdíly jedinců ve třídě. Pak jsou zde děti, které měly odklad školní docházky. V tomto stadiu ontogenese znamená půl roku či rok vývoje mnoho. Děti tak rozdílného věku se liší nejen výškou a hmotností, ale i rozvinutím pohybů, poznávacích procesů a motivace. Přitom se již od 1. třídy od všech očekává stejné chování a výkon. Děti právě 6-leté jsou v nevýhodě, jsou méně zralé a tak více vyrušují při vyučování, jsou častěji napomínány a trestány. Tyto děti se také rychleji unaví, bývají posuzovány jako pracovně i sociálně nezralé.
Nezdary a konflikty nezralého dítěte v počátcích školní docházky mohou nepříjemně ovlivnit i jeho pozdější výkony, chování a vývoj. Může dojít k narušení motivace dítěte k učení, kde snížení jeho hodnocení zesiluje labilitu.


Již takové dítě bude jinak temperamentní, chápavé. Struktura osobnosti, která integruje složku biologickou (organismus), psychologickou (psychika) a sociální, se promítne v osobnostní zralosti. Proto se často stane, že v téže třídě je několik žáků, kteří nemají potřebné schopnosti k vykonání daného úkolu, který nemohou splnit, nebo jen s velkým úsilím. Tak dochází k jeho vnitřnímu rozporu. Někdy takové rozpory mohou být hybnou silou vývoje osobnosti, někdy podnítí rozvoj do pozitivních vlastností, někdy naopak vyústí v nepříznivý vývoj jedince nebo i skupiny, k narušení studijní či pracovní kázně, nebo i k protispolečenskému jednání,
k ohrožení duševního zdraví aj.

Učitel se ve své praxi setká s různými skupinami osob určitých psychických vlastností, které jsou buď shodné s určitými typy žáků, které důvěrně zná, tedy s charakteristickým - typickým představitelem určitých polarit: introvertního, extrovertního, dominantního, submisivního. U některého žáka poznáme většinou velmi brzo, o jaký typ se jedná. Lehce ve skupině poznáme dominantního jedince i plachého introverta. O jaký typ člověka se jedná nám přesněji určí tzv. Gaussova křivka. Podle ní také vyplývá, že nejvíce osob je ve středním pásu, tedy mezi introvertem a extrovertem. A tím, že učitel vystihne typy žáků ve své třídě, může toho využít ke svému prospěchu
a k lepšímu zvládnutí dětí ve třídě, což u rómských dětí platí dvojnásob.

V procesu socializace se vytváří jak pozitivní, tak i negativní procesy. S.L.Rubinštejn poukázal na jednotu osobnosti a činnosti - osobnost se projevuje a zároveň formuje v činnostech. Zároveň platí, že se člověk učí činnostem a to opakovaným a specificky řízeným vykonáváním činností.Tím se však formuje osobnost. Učení je pak důležitý aspekt vývoje a formování osobnosti.Spojením všech tří aspektů - osobnosti, činnosti a učení - umožňuje ucelenější teoretické poznání a má také přímo praktický význam. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24402
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse