Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Mzdy - bakalářská práce

Mzdy - bakalářská práce

Kategorie: Ekonomie, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úvod - seznámení. Historie právní úpravy odměňování práce, mzda - pojem, definice a funkce mzdy, rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou, mzda z hlediska ekonomického a účetního, mzdové prostředky, právní úprava mzdy a její principy, právní předpisy týkající se mzdy, principy právní úpravy mezd, způsob sjednání a stanovení mzdy, sjednávání mzdy a mzdových nároků v pracovní smlouvě, sjednávání mzdy a mzdových nároků v kolektivní smlouvě, sjednocování mzdy a mzdových nároků v manažerské smlouvě, odměňování zaměstnanců podle vnitřního mzdového předpisu, stanovení mzdy zaměstnanci, který je statutárním orgánem nebo členem družstva, minimální mzda a minimální mzdové tarify, mzda za práci předčas, mzda a náhrada mzdy ve svátek a mzda za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a práci v noci, mzda při výkonu jiné práce, mzda při vadné práci, odměna za pracovní pohotovost, splatnost mzdy a výplata mzdy, srážka ze mzdy, zúčtování a výpočet mzdy, výběr programového vybavení pro zpracování mezd, externí zpracování mezd. Podnikový mzdový systém a mzdové formy - podnikový mzdový systém, mzdové formy. Průměrný výdělek. Náhrady mzdy. Cestovní náhrady. Závěr.

Obsah

1) Úvod
2) Historie Právní úpravy odměňování práce
3) Mzda
4) Podnikový mzdový systém a mzdové formy
5) Průměrný výdělek
6) Náhrady mzdy
7) Cestovní náhrady
8) Závěr

Úryvek

V roce 1811 byl v Rakousku vydán Všeobecný zákoník občanský, ve kterém nalezneme první moderní úpravu pracovních vztahů včetně odměňování práce. Důležitou zásadou, kterou tento zákoník přinesl, byla povinnost státu zdržet se zásahů do určování pracovních podmínek. Byla zde upravena smlouva námezdní, ta musela být uzavřena svobodně oběma stranami, plat bylo možno vyplácet až po skončení služby.

Po roce 1850 muselo dojít k ústupu od liberálního pojetí pracovního zákonodárství v důsledku všeobecné nespokojenosti zaměstnanců, kteří byli při smluvním ujednávání výkonu práce značně znevýhodněni oproti zaměstnavatelům – stát začal uplatňovat sociální politiku a tzv. ochranné zákonodárství.
Roku 1859 byl vydán živnostenský řád, který obsahoval různé sociální prvky a velmi důležitá byla jeho novelizace roku 1885, která mimo jiné stanovila ochranu při výplatě mzdy.
Dalším projevem ochranného zákonodárství byla roku 1916 novela k Všeobecnému občanskému zákoníku, která kromě rozdělení smlouvy námezdní na další dva typy smluv – smlouvu služební a
smlouvu o dílo, přinesla i kogentní ustanovení zaměřená na ochranu zaměstnanců.
Smlouva služební mohla být sjednána jak ústně, tak i písemně a výše mzdy nepatřila mezi její podstatné náležitosti. Pokud ovšem nebyla výslovně sjednána bezplatnost, platilo, že byla sjednána mzda přiměřená. Mzda mohla mít jak formu peněžní, tak nepeněžní, mohla být určena jako časová nebo úkolová či jako provize nebo podíl na zisku. Vyplácela se většinou po skončení práce a v případě, že pracovník dostával mzdu úkolovou, mohl požadovat zálohu odpovídající vykonané práci. Při skončení pracovního poměru se mzda vyplácela vždy.
Zaměstnavatel byl též povinen poskytnout zaměstnanci volno s náhradou mzdy pro vyhledání nového zaměstnání, pokud byl zaměstnanec přijat do zaměstnavatelovy domácnosti nebo mu služební poměr neumožňoval, aby si našel nové místo.

Poznámka

Kvalitně zpracovaná bakalářská práce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5639
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse