Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Náklady a kalkulace - taháky

Náklady a kalkulace - taháky

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Jedná se o kompletní tahák do cvičení a ke zkoušce z předmětu Náklady a kalkulace pro 3. ročník VŠB - EKF v Ostravě. Mimo vysvětlení základních pojmů a metod jsou v práci zahrnuty i soupisy vzorců pro různé výpočty.

Úryvek

Číslo 1:"VARIABILNÍ N: -N-v celkovém objemu se mění se změnou Q (v celkové hodnotě), a,proporcionální (přímá úměrnost) –mění přípoúměrně se změnou Q, -přírůstky N a Q jsou stejné, -základní materiál, b,podproporcionální – vyvíjejí se pomaleji než Q, tempo růstu VN menší než t.r. Q, Změna 1 je větší jak změna 2, Y = bQ – cQ2 , y = b – cQ, -pomocný materiál (mazadla, oleje), doplňkové mzdy, -tzv degresivní VN, c,nadproporcionální (progresivní) – vyvíjejí rychleji než Q, -tempo růstu větší než t.r. Q, Změna 1 je menší než změna 2, Y = bQ + cQ2 , y = b + cQ, -vadný materiál, zmetkovitost, mzdy (tarify) –přesčasy, jednoduch.práci vykonává kvalifikovaný pracovník, d,regresivní – s rostoucím Q, absolutně klesají či s klesajícím Q, absolutně rostou, -takový průběh-ne celk.N podniku, ale jen některé dílčí N a u některých výrob (např. chemických výrob – exotermická reakce
„Jak poznáme o jaké VN jde?“-koeficient flexibility A, pružnosti, např.1-výchozí měsíc (leden) 2-květen , PROPOR. kr =1, POPPROP. 0 menší kr menší 1, NADPROP. kr větší 1 REGRES. kr menší 0, FN kr = 0
Fixní náklady: -remanence nákladů-chování FN,kt.je charakteristické tím, že N při měnícím se objemu rostou jinak při růstu objemu produkce což při poklesu, -příčiny vzniku remanence: 1,nepřímé-neúčinné finanční, účetní a jiné kontroly, 2,přímé-právní povahy (podnik uzavírá kontrakty, kdy je nemůže později zrušit), -politika podniku (nechat se své programátory), -psychologické faktory (v době místa se zanedbají kontroly v podniku)
-degrese FN-jev, při kt.průměrné FN na jednotku produkce klesají s rostoucím množstvím produkce, -tím větší, čím větší je stupeň zapojení FN do výroby, -není během celého výrob.procesu stejná,ale klesá se zvyšujícím se objemem produkce "

Ćíslo 2:"Náklady na obsaluhu, zajištění a řízení- vznik v důsledku vytváření podmínek v průběhu výrobního procesu, např: náklady na provoz budov, topení, úklid, zkoušky, Ná vznikají v určitých vnitropodnikových útvarech, které zajišťují tyto činnosti, základní východisko pro řízení Ná dle jedn. Úvarů
Jednicové N- část technologických Ná, které jsou vyvolány vytvořením každé definované jednotky výkonu, např.: spotřeba zákl. materiálu, Ná na technolog. Energii, mzdy dělníků
Režijní N- část technolog. Ná, které souvisí se zabezpečením konkrétního druhu výkonu nebo skupiny výkonů vlastním technolog. Procesem a veškeré ná na zajištění obsluhy a řízení, např.: mazadla, oleje
Výrobní režie – nabíhají Ná na zajištění, obsluhu a žízení včetně části technolog. Ná ve výrobních útvarech (odpisy DHIM, Ná na opravu storjů, mzdy TH pracovníků řídících výrobu)
Zásobovací režie – Ná souvisí s pořizováním, skladováním a výdejem materiálu, zejména pro výrobní účely
Správní režie – Ná souvisí se správou, žízením a organizací společnosti jako celku nebo jaho dílčích samost. Částí ( pořiz. Ná na řízení závodu)
Odbytová režie – skladování výrobku, prodejní činnosti, expedice, balení
Přímé N- zjistitelné a přiřaditelné na 1 výrobek, spotřebu lze změřit, zvážit, existuje TH norma, projekt, technolog. Postup, kde je spotřeba dána, př.: spotřeba zákl. materiálu, úkolová mzda dělníka ve výrobě
Nepřímé N- společné, týkají se výroby více výkonů, př.: odpisy soustruhu, kde se zpracovává více součástek
Útvary hlavní činnosti – její výkony jsou po dokončení prodávány na trhu, těmimito útvry vždy prochází hlavní výkony, př.: střediška hlavní výroby – válcovna, koksovna,..
Obslužné a servisní útvary – své výkony předávají ostatním útvarům, kt. Výkony těmito středisky neprodávají, činnosti se zajišťují vlast. Útvary nebo externěm př.: střediska opravy a údržba, výroba energie, nevyužitá kapacita – prodej jiným podnikům externě
Útvary správy a řízení – výkony nelze měřit a definovat, Ná těchto útvarů jsou společné pro organ. Jednotku, kt. Řídí, tyto Ná jsou neadresné – anonymní, př.: útvary vrcholového podniku
Speciální útvary – nevýrobní, předmětem činnosti je zajištění soc. programu a soc. služeb pro zaměstnance, Ná jsou součástí tzv. komplexního propočtu optimalizace ná na zaměstnance, př.: Ná na podnik. Stravování, rekreační zařízení, mohou být zajišťovány vl. Útvarem nebo externě, volná kapacita – možno prodávat externě"

Poznámka

Práce byly ponechány v původním formátu, ale i tak jsou poměrně dlouhé. Kdyby se měly převést do standartního formátu, jednalo by se o cca 20 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6932
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse