Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Nerovnosti v důchodech, přerozdělování důchodu - otázky z ekonomie 6/22

Nerovnosti v důchodech, přerozdělování důchodu - otázky z ekonomie 6/22

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Práce ze série vypracovaných státnicových otázek z mikroekonomie a makroekonomie se soustředí na nerovnosti v důchodech a jejich měření i problematiku přerozdělování a jeho důsledků. Nejprve jsou uvedeny faktory nerovností v pracovních a vlastnických důchodech a poté následuje popis způsobů měření nerovnosti. Dále se text zabývá úlohou státu v přerozdělovacím mechanismu a opatřeními na snižování nerovnosti včetně jejich efektu. Předchozí část série naleznete zde Náklady, příjmy a zisk firmy - otázky z ekonomie 5/22 a následující zde Trh práce - otázky z ekonomie 7/22.

Obsah

1.
Důchod a jeho složky, bohatství
2.
Hlavní příčiny nerovnosti v pracovních důchodech
3.
Nerovnosti ve vlastnických důchodech a v bohatství
4.
Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství
4.1.
Míra nerovnosti
4.2.
Lorenzova křivka
4.3.
Giniho koeficient
5.
Úloha státu v přerozdělovacím mechanismu
6.
Daně a nerovnost v důchodech
7.
Transferové platby
8.
Programy zaměstnanosti
9.
Volba mezi rovností a efektivností
10.
Negativní důchodová daň

Úryvek

"Rozdělování důchodu
Důchod je tvořen celkovými příjmy, které jednotlivci nebo domácnosti obdrží během daného časového období (obvykle za 1 rok). Je to toková veličina, která vyjadřuje změnu příjmů během období. Celková důchod v dané ekonomice má tři hlavní složky:
- pracovní příjmy (mzdy a platy), které zaujímají asi 75% celkového důchodu
- vlastnické příjmy (renty, úroky, dividendy)
- transferové platby (podpory v nezaměstnanosti, starobní a invalidní důchody aj. sociální platby)

Bohatství je složeno z čisté hodnoty finančních a reálných aktiv ve vlastnictví jednotlivce či domácnosti v určitém časovém okamžiku. je to tedy veličina stavová.

Ve většině ekonomik dnešního světa jsou však důchody a zejména bohatství rozděleny mezi jednotlivé domácnosti velmi nerovnoměrně.

Hlavní příčiny nerovnosti v pracovních důchodech
Pracovní důchody tvoří zhruba tři čtvrtiny celkových důchodů. To znamená, že i kdyby bylo možné rozdělit vlastnické důchody rovnoměrně, velká část nerovností plynoucích z různých schopností a kvalifikace pracovníků, z různé intenzity práce, úrovně vzdělání a mnoha dalších faktorů by zůstala zachována. Připomeňme, že diference v pracovních důchodech mají příčinu zejména v těchto okolnostech:
a) intenzita práce – lidé pracující více hodin nebo ti, kdo vkládají více úsilí do každé hodiny práce, vydělávají obvykle víc než ostatní

b) pracovní schopnosti a dovednosti, vzdělání – kvalifikovaní pracovníci mají vyšší mezní produktivitu práce, zaměstnavatelé jim ochotněji platí vyšší mzdy

c) kompenzační mzdové rozdíly – práce v nebezpečném, znečištěném či jinak nepříjemném prostředí jsou placeny obvykle více než ostatní, což také přispívá k nerovnosti v důchodech

d) rozdíly v zaměstnání – různá zaměstnání vyžadují různou míru kvalifikace a ostatních schopností, bývají proto různě oceňována (např. rozdíly v platech lékařů a uklízeček)

e) diskriminace – diskriminace podle pohlaví, národností, rasy či náboženského vyznání může podstatně přispět ke nerovnému rozdělení důchodů. Tato diskriminace nemusí být zjevná, ale může jít o tzv. diskriminaci v příležitosti, kdy např. ženy nebo příslušníci národnostních menšin mají ztížený přístup ke vzdělání, k získání kvalifikace, tím jsou ovšem odsouzeni k nižším výdělkům

f) další faktory – štěstí, ochota riskovat, výjimečný talent a schopnosti, dobrý posudek od dřívějšího zaměstnavatele – mohou způsobit značné rozdíly v pracovních výdělcích"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26051
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse