Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nestandardní nebo nové formy podnikání

Nestandardní nebo nové formy podnikání

Kategorie: Podniková ekonomika, Internet, Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá tématem nových a nestandardních forem podnikání. V úvodu autor vyjmenovává vyučovací předměty a literaturu, které ho inspirovaly k vytvoření práce. Další část pak už pojednává o jednotlivých typech podnikání v oblasti internetu a digitální elektroniky. V závěru autor uvádí svůj vlastní názor na tuto problematiku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Inspirace z výuky
2.1
Globalizace jevů a procesů
2.2
Růst produktivity práce
2.3
Harmonizace kultur
2.4
Intelektualizace procesů
2.5
Světové informační a komunikační sítě
2.6
Emancipace člověka
3.
Inspirace z literatury
4.
Praxe
4.1
Web
4.2
Internet provider
4.3
Webhosting
4.4
E-shopping
4.5
E-banking
4.6
Nabídky a poptávky
4.7
Chatting
4.8
Web design
4.9
Ostatní služby
4.9.1
Mobilní telefony
4.9.2
Genové inženýrství
4.9.3
Astronomie
4.9.4
Robotika
4.9.5
Nanokybernetika
6.
Vlastní názor
7.
Závěr

Úryvek

„Harmonizace kultur – sociologická ekonomika. Náleží k tendenci, která otevírá zásadní otázky soužití kultur. K nim patří řešení vztahu majoritních a minoritních uskupení, řešení rozporu mezi občanskou demokracií a monopolizačními důsledky velkých podnikatelských korporací. Zahrnuje reakci na posun od zastupitelské k účastnické demokracii, od centralizace k decentralizaci, od monolitických, vertikálních, homogenizovaných společenských podnikatelských forem k síťovým.

Intelektualizace procesů – znalostní ekonomika. Trend přesunuje těžiště k subjektům disponujícím znalostmi a invencemi. Stále větší roli sehrává duševní práce. Její kvalita rozhoduje o rozvoji firmě, obcí, regionů atd. Vývojový cyklus „myšlenka – vynález – inovace – imitace“ se zkracuje. Látková substance („hmota“) stále více přebírá roli nutného materiálního nositele realizovaných invencí. S nástupem éry, založené na hodnotě znalostí, lze očekávat nové řešení nestálostí složitých změn. Zájem a invence se přenesou od řešení krátkodobých k dlouhodobým problémům. Nových dimenzí nabude vztah k vlastnictví invencí (autorská práva, patenty apod.) i k vlastnictví jejich realizace (materializované substance). Význam tradičního vlastnického vztahu k přírodním zdrojům, pozemkům, továrním budovám apod. bude pozvolna s peripetiemi ustupovat. Do popředí se dostane inovační infrastruktura, která bude vytvářet podmínky pro rozvinutí lidského potenciálu a dalších nehmotných prvků.
Lze pozorovat, že lidská společnost se začíná rozpadat na tři vrstvy: znalostně a materiálně emancipovanou, znalostně neemancipovanou, znalostně a materiálně neemancipovanou. To signalizuje nutnost změn i na daleko nižší úrovni, než je úroveň špičkových inovací, tj. na úrovni „pouhé“ gramotnosti (číst, psát, počítat, komunikovat), v níž se standardizují a rozšiřují nové znalostní a komunikační prvky.

Světové informační a komunikační sítě – digitální a síťová ekonomika. Dá se říci, že světové informační sítě jsou nervovým systémem světového hospodářství. Stále se rozvíjejí, rostou a stávají se dokonalejšími díky nebývalým změnám ve výpočetní technice, v telekomunikačních a informačních technologiích. Nastává přesun od počítačového rozmach ke komunikační revoluci. Lze hovořit o vzniku nového oceánu informací. Inteligentní sítě vytvářejí zcela nové prostředí, nový stupeň infrastruktury. Dnešní formy mají mnoho rozličných podob. Podstatnou změnou se stalo rozšíření Internetu, dále propojení Internetu a mobilního telefonu, objevují se multifunkční přístroje kombinující telefon, fax, kopírku, scanner, počítač, atd. v jedné kufříkové jednotce. Zájem o rozšíření informační sítě do každé domácnosti vede k realizací dalších nápadů (využití elektrické rozvodné sítě pro přenos informací, převedení televize i na možnost internetové komunikace apod.). Informační propojenosti se týká všech oblastí lidské činnosti. Přetvářejí a revolucionizují se všechny sektory podnikatelské činnosti. Umožňují přizpůsobovat svět našim požadavkům. V principu lze již hromadným způsobem uspokojovat individuální potřeby.

Emancipace člověka – svobodná ekonomika. Během vývoje lidského pokolení vznikly spousty osvíceneckých myšlenek, jejichž smyslem byla emancipace člověka a lidské pospolitosti. Tyto ideje byly přehlušovány proudy, v nichž se jednalo o získání výhodnějších životních podmínek, přírodních zdrojů, území atd. povětšině na úkor jiného, který byl poražen. V současné době mají podobu vzrůstající tržní konkurence s militantními excesy a licoměrnou humánností. Sílí tendence, že bohatí stále více bohatnou a chudí stále více chudnou (druhá skupina se stává stále početnější). Přitom dnes existují takové materiální prostředky a objem znalostí, že ve svém souhrnu dávají potenciál na důstojný a plnohodnotný život pro každého člověka.

Šestice výše uvedených megatrendů je jen hrubým a útržkovitým nástinem proměn života společnosti, která přechází od společnosti průmyslové ke společnosti informační a znalostní. Očekává se, že v nejvyspělejších státech světa dojde k výraznému omezení materiální výroby, přejde se k intelektuálním aktivitám a materiální substance bude v podstatě sloužit jen jako nositel zhmotněných výsledků duševní práce. Očekává se zintenzivnění konkurence a další zrychlení technického a technologického pokroku. Nemá-li dojít ke společenskému kolapsu, pak nad ekonomickými hodnotami musí převážit hodnoty emancipační.“

Poznámka

Práce obsahuje grafické prvky. Byla vypracována pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě, předmět Rozvoj forem podnikání.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2850
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse