Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Niccolo Machiavelli - formulované poznatky

Niccolo Machiavelli - formulované poznatky

Kategorie: Filozofie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se Machiavelliho filozofií. Nejdříve uvádí stručné výpisky z díla Úvahy o vládnutí a o vojenství, poté povrchně seznamuje s Machiavelliho životem. Práce dále obsahuje jeho formulované poučky. V závěru je uveden nesouvislý výběr myšlenek z kapitol spisu Vladař.

Obsah

1.
Úvahy o vládnutí a o vojenství - výpisky
2.
Niccolo Machiavelli - životopis
3.
Machiavelliho poznání
3.1.
Formulované poučky
4.
Nesouvislý výběr z kapitol spisu Vladař
4.1.
Kapitola 1. - „ O různých formách vlád a o různých způsobech, jimiž se moc získává“
4.2.
Kapitola 2. - „O dědičných knížectvích“
4.3.
Kapitola 3. - „ O smíšených knížectvích“
4.4.
Kapitola 5. - „Jak vládnout městům a knížectvím, než jich bylo dobyto“
4.5.
Kapitola 7. - „O knížectvích získaných s cizí ozbrojenou pomocí a se štěstím“
4.6.
Kapitola 8. - „ O těch, kteří dosáhli moci zločinem“
4.7.
Kapitola 9. - „ O občanské vládě“
4.8.
Kapitola 11. - „O církevních panstvích“
4.9.
Kapitola 12. - „O druzích vojsk a žoldnéřích“
4.10.
Kapitola 16. - „O štědrosti a skouposti“
4.11.
Kapitola 17. - „ O tvrdosti a shovívavosti“
4.12.
Kapitola 18. - „Jak má vladař plnit dané slovo“
4.13.
Kapitola 19. - „Jak se chránit před nenávistí a opovržením“
4.14.
Kapitola 21. - „Jak a čím se získává úcta lidu“
4.15.
Kapitola 22. - „O ministrech“
4.16.
Kapitola 23. - „ Komu naslouchat a kdy“

Úryvek

"Machiavelli svým studiem, svými zkušenostmi dospěl k poznání, které formuloval do několika pouček, které budou v dalším textu stručně rozebrány. Jejich platnost jako zdroje zajímavého poučení (byť je třeba je brát s přihlédnutím k dnešku = jsme o cca 450 let dál) je dodnes aktuální. Je aktuální pro člověka (= manažera, občana, pracovníka, zaměstnance), pro politika (=specifického manažera, občana, zaměstnance lidu jehož vůli má vykonávat) a pro manažera (=také občana a pracovníka) a koneckonců pro majitele (=manažera, občana, vlastníka majetku a peněz). Podstata člověka je stále stejná. Proto je vhodné a prospěšné věnovat následujícímu textu pozornost.

Poučky se dají shrnout do těchto vět:

• Svět neřídí nadpřirozené síly nebo náhoda, ale lidský duch, který se sám řídí zákony vývoje
• Historická událost či fakt není dílem prozřetelnosti či náhody, ale výslednicí působení sil věcí, jevů a procesů podřízených zákonům přírody a lidského ducha
• Dějiny nejsou shlukem událostí, ale spojitými procesy – řetězením příčin a následků, výsledkem sil působení názory, vášněmi a zájmy lidí
• Politika a vládnutí se proto nerozvíjí v ideálním světě morálky, ale v reálném světě. To znamená nutnost poznání a ovládnutí hybných sil světa
• Státník si musí rozvrhnout možnosti potřebné ke zvládnutí těchto sil a využít je pro svůj cíl. Cíl vymezit a zvolit prostředky. Musí být silný jako slon a také opatrný jako liška – to je logika vlády nad světem

A nyní poněkud nesouvislý výběr z kapitol spisu „VLADAŘ“:

1. kapitola „ O různých formách vlád a o různých způsobech, jimiž se moc získává“
- státy a vlády, jimž lidé byli jsou poddáni jsou dědičná nebo nově nabytá. Lidé jsou zvyklí žít pod cizí vládou nebo svobodně. Území se získávají se pomocí cizích zbraní nebo jen vlastní silou, vynalézavostí i štěstím.

2. kapitola „O dědičných knížectvích“
- dědičné státy se spravují snadněji, než území znova dobytá. Stačí nenarušovat staré pořádky a jednat pružně podle okolností.Tak může i průměrně nadaný vládce se udržet u moci dlouho, pokud ho trůnu nezbaví nezadržitelná síla.
- ctnostnému knížeti jsou lidé většinou nakloněni i když se nedostal k moci zcela dle práva, vzpomínky pohasínají a ztráta paměti je silná

3. kapitola „ O smíšených knížectvích“
- v nově dobytých územích nastávají těžkosti. Nový stát, je-li součástí většího celku se brání. Lidé rádi mění vládu a myslí si, že si polepší a pak rychle pochopí, že se mýlili, že si pohoršili. Z toho pak pramení vzpoury a bouře. Proto je vhodné odstranit vládnoucí rod a neměnit zákony a výše daní.
- Možné protivníky musíme zahrnovat dary a laskavostmi nebo je zničit. Je-li nutné v nové kolonii udržovat vojsko, výdaje jsou citelné a mohou efekt snížit. Také je nutné pečovat o slabé potlačit vliv místních mocných
- Nepokoje je třeba potlačit již v zárodku,jsou jako lavina.
- Kdo jinému pomáhá k moci, sám sobě podřezává větev na níž sedí. Ať už je pomoc lstí nebo zbraní. Oboje je novému panovníkovi stejně nepohodlné. "

Poznámka

Částečně čerpáno z: www.vsfs.cz/soubor.php?s=machiavelliatrs.doc&adr=epssi.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14802
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse