Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Občanské právo hmotné

Občanské právo hmotné

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická, Plzeň

Charakteristika: Výpisky z 1. semestru občanského práva hmotného řídící se starým a částečně novým občanským zákoníkem na úvod charakterizují občanské právo, přibližují jeho prameny a seznamují s relevantními pojmy. Druhý oddíl se věnuje subjektům občanskoprávních vztahů a třetí problematice právních úkonů. Závěrečná část patří otázce promlčení, prekluze a krátce i ochraně osobnosti.

Obsah

1.
Obecně o občanském právu hmotném
2.
Subjekty občanskoprávních vztahů
3.
Právní úkony
4.
Promlčení, prekluze, ochrana osobnosti

Úryvek

"Občanské právo hmotné

- Na posledním semináři zápočtový test, docházka nepovinná
- Funkce práva ve společnosti – má nastolit společenskou homeostázu
- Pojmové znaky právního státu – zákonnost, právní jistota, přiměřenost
- Veřejné právo – veřejný subjekt, nerovné postavení subjektů
- Základní znaky občanského práva – zásada smluvní svobody, rovnost stran, pacta sunt servanda, ochrana dobré víry, neminem ledere
- Subjektivní povinnost – míra nutného chování stanoveným objektivním právem
- Nárok – vymahatelné subjektivní právo
- Věcná působnost obč.zákoníku – co upravuje (občanskoprávní vztahy)
- Místní působnost – na celé území
- Pravá retroaktivita – Benešovy dekrety, jinak je u nás vyloučená
- Prameny – zákoníky, judikáty mezinárodních soudů, mezinárodní smlouvy, zákony, rozhodnutí Ústavního soudu, podzákonné předpisy
- Klausule rebus sixtantibus – ve smlouvě doložka, v zákoně klausule – změny poměrů – ve smlouvě o smlouvě budoucí a ve smlouvě o výměně bytů
Jenom osel celý život dělá IA – změníme judikaturu .
- Legální výklad – nějaký orgán má právo vydávat oficiální výklad – naposled podle ústavy 5.května – dnes žádný takový orgán není
- Občanskoprávní vztahy – společenskoprávní vztah upravený normou občanského práva
- Obsah občpr. Vztahů – práva a povinnosti subjektů
- Synalagma – právní vztah, kde jsou vzájemně podmíněná práva a povinnosti,
Asyalagma – jednostranná práva a povinnosti (bezúročná půjčka)
- Právní vztahy – z právní události, z protiprávní události, z náhody, z provozní činnosti, z konstitutivního rozhodnutí soudu (třeba zřízení věcného břemene)

Subjekty občanskoprávních vztahů
- Nárok – vymahatelné právo (půjčka)
- Právní subjektivita – způsobilost k právům a povinnostem, nelze omezit
- Nasciturus – dítě počaté, předpokládá se, že se narodí živé
- Způsobilost k právním úkonům – vzniká narozením, v plném rozsahu v osmnácti
- I čtyřleté dítě může uzavřít smlouvu odpovídající jeho rozumové vyspělosti (třeba vyměnit kuličky)
- Když někoho zplnoletní, vezmou se a za chvíli se rozvedou nebo je manželství prohlášeno za neplatné, zůstává dotyčný plnoletý, i když mu je třeba 17
- Omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkolům – duševní porucha nikoliv přechodného charakteru
- Prohlášení za mrtvého – buď se to řeší hned, když víme, že je mrtvý (letecká havárie) a nemáme tělo nebo když je pohřešovaný a do roka (ediktální lhůta) se nikdo nepřihlásí (soud musí určit den, který dotyčný nepřežil)
- Ve způsobilosti k právním úkonům lze omezit i osoba nezletilá
- Deliktní způsobilost – dítě odpovídá, když bylo schopno posoudit následky svého jednání a zabránit tomu
- Osoby blízké – osoby v pokolení přímém, ascendenti, descendenti, druh, manžel a dále osoby, které by mojí újmu považovali jako újmu vlastní
- Právnické osoby – způsobilost k právům a povinnostem nebo k právním úkonům – při zápisu do obchodního rejstříku (zastupující osoby – statutáři, pověření, když to vyplývá z organizačního řádu, plná moc (doklad o uzavření příkazní smlouvy) )"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25295
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse