Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Obecná psychologie II - poznámky Plháková

Obecná psychologie II - poznámky Plháková

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Charakteristika: Práce obsahuje detailní poznámky z obecné psychologie. Rozebírá emoce i motivace. Jedná se o poznámky profesorky Plhákové.

Obsah

1.
Emoce
2.
Motivace

Úryvek

"Hisórie
Aristoteles
- vysižný popis emočných stavov
- Afetky – všetky javy, ktoré sa vyznačujú kvalitou a nelibosti
- prazáklad pozdejšímu vtýčeniu libosit a nelibostiako základných polarítkvalít emócii - rozumová časť – riadi vsetko aj emoce

Stoici
- emócie musíte ovládať a zachovanie si duševného klidu
- rozdelenie emoci : vo vzťahu k súčasnoti : radosť a žiaľ
Budúce prežívanie : tužba a strach

René Descartes
- 6druhov vášni , pojednanie o vášni“ :
1. radosť
2. smútok
3. túžba
4. údiv
5. láska
6. nenávisť
- odvodzuje ďalších 40 vášni ktoré vznikajú miešaním 6 základných
- príčinou je vzruch pohybujúci šišinkou v mozgu

Baruch Spinóza
- len 3 zákldné emócie : 1. radosť
2. smútok
3. túžba

- odvozuje ale oveľa viac afectov nez Descartes – mieša nie len základné emócie ale aj
ich intenzitu
- venoval pozornosť jevom, ktoré neskor boli nazývane – presunutie – prenesenie
emocie na iný predmet a iradiace – rozšírenie svojej emócie.

Johannes Nikolaous Tetens

- 1777 – rozdelil psychické procesy na rozum, vôľa a city
- dovtedy boli emocie radené k iným duševným procesom, predovšetkým ku gnostickým pochodom
a voľnej činnosti.

Imanuel Kant
- snažil sa diferencoať pocity, afekty a vášne
- rozdelil afekty dp 2 skupin :
1. Afekty sténické – aktivujú, mobilizujú k činnosti - radosť
2. Afekty astenické – tlmí aktivitu, demobilizujú – vztek, žiaľ

Wilhelm Maxililian Wundt
- protikladné – libosť a nelibosť – sú dané intenzitou podráždenia
- umerné silné podráždenie vyvoláva libosť a príliž silné alebo slabé
vyvoláva nelibosť.
Vzrušenie a ukľudnenie – závisí na kvalite podráždenia
Napätie- uvoľnenie – vzniká vplyvom časového faktoru pri podráždení. – napätie je
spôsobené dlhým čakaním a jeho zakončenie vedie k pocitu
uvoľnenia.

- trojrozmerný obraz – môžeme umiestniť všetky emócie

Klasicfikace emócii
Emoce - - skladajú sa z trch vzájomne prepojených zložiek :
1. Subjektívne emocionálne prežitky – subjektivne fenomenologické komponenty
- od ostatných mentálnych stavov sa líšia svojou pozirívnou alebo negatívnou
zafarebnosťou.
- emocionálne prežitky sú city – pocity – v tomto zmysle je pojem emócia širší než cit,
ktorý sa dá chápať čisto ako prežitkovú, čiste iba psychickú stránku emócii.
Emocie majú okem citu ešte výraz a fyziologické dianie.
2. vonkajšie expresívne správanie
- mimovoľný prejav emócii
- mimické pohyby obličeje – pláč – výraz ľútosti a smútku
3. fyziologické – telesné zložky
- fyziologické zmeny – vyvolané ANS a tvorba hormónov
Niekedy aj 4. podnetová situácia
- subjektívne hodnotenie a interpretácia

Pojmy :emoce a city
Emoce – obsahujú vnútornú ,,pocitovú“ složku a príslušné fyziologické dianie
- odchýlka od kľudného prežívania,kt. nieje citovo neutrálny
City – obsahujú len vnútornú ,,pocitovú, zážitkovu složku“
- hovoríme o nich, keď nás niečo vyvedie z miery – napr. radosť, smútok, zlosť, strach
- ovplyvňujú našu psychickú skúsenosť

- niektorí autori považujú toto delenie za umelé a považujú tieto pojmy za synonymá.

Podľa sily a časového pribehu :

1. Afekt - prudký emočná reakcia rychle začínajú a relativné brzo odeznívají
- majú výrazné vonkajšie prejavy
- sú vyvolávane situáciami , ktoré znamenajú náhly zisk, ohrozenia alebo stráty pre individuum
dôležitej hodnoty."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30935
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse