Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Odlévání

Odlévání


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Práce se zaměřuje na základy odlévání. Práce se zabývá postupem výroby odlitku, nálitky, formovacími látkami, vtokovou soustavou, sušením forem a jader, odléváním kovu do forem, vytloukáním, čištěním a úpravou odlitků, vadami a kontrolou odlitků, litím do trvalých forem, metodou vytavitelných modelů a zásadami při navrhování odlitků.

Obsah

1.
Základy o odlévání
2.
Postup výroby odlitku
3.
Nálitky
4.
Formovací látky
5.
Vtoková soustava
5.1.
Formování
5.2.
Sušení forem a jader
5.3.
Odlévání kovu do forem
5.4.
Vytloukání, čištění a úprava odlitků
5.5.
Vady a kontrola odlitků
6.
Lití do trvalých forem
6.1.
Lití do kokil
6.2.
Lití pod tlakem
6.3.
Odstředivé lití
6.4.
Lití do skořepinových forem
7.
Metoda vytavitelných modelů
8.
Zásady při navrhování odlitků

Úryvek

"7. Odlévání
- je způsob výroby součástí z kovů nebo jiných tavitelných materiálů, při kterém se tavenina vlije
do formy, jejíž dutina má tvar a velikost odlitku
Odlitek – Odlitek je buď hotový výrobek, nebo se ještě dále mechanicky obrábí.
Surový odlitek – odlitek, který se po odlití a ztuhnutí vyjme z formy
Hrubý odlitek – odlitek dopravený do čistírny, kde je zbavený nálitků, výfuků, jader a
povrchových nečistot
Čistý odlitek – od hrubého se liší přídavky na obrábění
Vlastnosti kovů – především dobrá slévatelnost a dobrá zabíhavost
POSTUP VÝROBY ODLITKU
Modely – Model je pomůcka sloužící k výrobě forem. Má tvar odlitku, zvětšený o přídavek na
obrábění. Musí být co nejjednodušší, aby šel dobře zaformovat a z formy vyjmout. Rozměry
modelu musí být větší o přídavky na obrábění.
Dělené – používají se pro snadnější formování. Jsou spojeny spojovacími čepy.
Nedělené
Šablony – Vhodně upravená prkna s okrajem dle tvaru odlitku. Hrany jsou z důvodu otěru
okovány ocelovým plechem, někdy jsou celé plechové.
Otočné šablony – zhotovení formy otáčením
Kročky – zhotovení formy posouváním
Jaderníky – Trvalé formy na výrobu jader. Zhotovují se ze dřeva; při sériové výrobě z kovu."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca čtyř stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f97e20c7628.zip (416 kB)
Nezabalený formát:
odlevani.pdf (423 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse