Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Organizace a řízení společností

Organizace a řízení společností

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek nejprve krátce seznamuje s metodikou a výsledky výzkumu mezinárodních společností z hlediska jejich organizace a řízení. Poté práce představuje základní pojmy z řízení lidských zdrojů a z finančního managementu a zabývá se problematikou strategického managementu a znalostního managementu. Závěrečná přednáška je zaměřena na individuální vůdcovství.

Obsah

1.
Organizace a řízení nadnárodních společností: metodika a výsledky výzkumu
2.
Lidské zdroje
2.1.
Lidský kapitál
2.2.
Management lidských zdrojů
2.3.
Personální činnosti
2.3.1.
Fáze personální činnosti
2.4.
Vzdělávání
2.5.
Dodržování norem
2.6.
Sebereflexe personálních činností
2.7.
Motivace
2.8.
Vedení pracovníků
3.
Základy finančního managementu
3.1.
Základní pojmy a důvody finančního managementu
3.2.
Vztahy finančního managementu
3.3.
Druhy a části finanční analýzy
3.4.
Horizontální a vertikální analýza
3.5.
Analýza poměrových ukazatelů
3.6.
Rentabilita a ostatní složky finanční rovnováhy
4.
Přehled a vývoj strategických aktivit
4.1.
Teoretické základy strategického managementu
4.2.
Východiska pro strategickou orientaci managementu
4.3.
Základní model klasického strategického managementu
5.
Klasický strategický management
5.1.
Podstatné k implementaci strategie
5.2.
Poznatky o strategickém managementu v ČR
5.4.
Klíčové předpoklady pro úspěch českých OJ
6.
Základy znalostního managementu
6.1.
Vznik znalostního managementu
6.2.
Znalost
6.3.
Znalostní strategie
6.4.
Tvorba znalostní strategie
6.5.
Metodika zavádění znalostního managementu
7.
Individuální vůdcovství
7.1.
Klíčové požadavky na moderní individuální vůdcovství
7.2.
Charakteristické rysy moderního individuálního vůdce

Úryvek

"Základy znalostního managementu

Vznik znalostního managementu
• Poměrně nový pojem – poprvé použit v roce 1992
• Celá desetiletí tendence k tzv. „kradení mozků“ (přetahování specialistů)
o Příjem nového zdroje znalostí rovnou k využití
o Výhody využití schopnosti člověka předávat znalosti (dobrovolné či nedobrovolné) a dále rychle rozvíjet znalosti na bázi již dosažené úrovně
• Analýzy úspěchů a neúspěchů organizací
o Odkaz na působení faktoru znalostí, to často ale nerespektováno (např. účetnictví nezná hodnotu znalostí)

Pojem znalostního managementu
• Znalosti jedním ze strategických zdrojů organizací pro 21. století
• Knowledge management
o Znalostní management
- na znalostech založené řízení jakékoliv organizace
o Management znalostí
- manipulace s konkrétními objekty, kterými jsou znalosti
- nachází se na nižší a detailnější úrovni
- základem k znalostnímu managementu

Znalostní management
• Cílevědomé řízení tvorby, získávání, sdílení a užití znalostí
• Využívá výstupů aktivit managementu znalostí ke svým aktivitám a k dosahování vlastních cílů, které jsou ve většině případů na úrovni organizace nebo jednotlivce
• Prioritním cílem dosažení vyšší prosperity organizace

Lidský potenciál v řízení organizací
• Tři globální vývojové etapy:
o Člověk-stroj
- tendence práci maximálně odlidštit (pásy hromadné výroby)
o Člověk-zdroj
- zabezpečení kvantitativní stránky lidského faktoru (kvalifikace, profesní struktura) i kvalitativní stránky (motivace a loajalita, identifikace s cíli organizace, vytváření organizační kultury)
o Člověk-znalost
- místo člověka řídit znalosti

Znalost
• Informace, která prošla uspořádáním a analýzou, aby se stala srozumitelnou a použitelnou k řešení problémů či k rozhodování
• Spočívá v uvažování o informacích a datech takovým způsobem, aby bylo umožněno aktivní jednání, řešení problémů, rozhodování, učení se a vyučování
• Možno dále dělit:
o Dovednosti
- objektivní, co člověk zvládá a dovede
o Znalosti
- dovednosti projevené navenek, umění koordinace, spolupráce a schopnosti řešit problémy
o Expertíza
- koordinace a zvládání různých problémů na odborné úrovni"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistý text je cca 33 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24293
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse