Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Organizace práce v dobývání - přednášky

Organizace práce v dobývání - přednášky

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Geologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor obsahuje přednášky týkající se organizace práce na důlním podniku. Popisuje dělbu práce na těchto pracovištích, podrobně se zabývá organizací dopravy a jejím sladěním s výrobou. Rozebírá také cyklickou organizaci práce a charakterizuje organizace pracovního postupu při různých důlních činnostech. Velká pozornost je věnována výpočtům, které slouží k odvození výkonů v důlním podniku a tím pomáhají k lepší organizaci na daném výkonu.

Obsah

1.
Evidence a kontrola odpracované a neodpracované doby
2.
Organizace práce v četách, dělba práce
2.1.
Dělba práce
3.
Organizace důlní dopravy
3.1.
Sladění výroby s dopravou
3.2.
Sladění výroby a dopravy u plnícího místa
3.3.
Sladění dopravy na patře
3.4.
Sladění patrové a svislé dopravy
3.5.
Nerovnoměrnost dopravy
3.6.
Organizace dopravy v dlouhých důlních dílech
3.7.
Organizace dopravy základkového materiálu
3.8.
Organizace dopravy závěsnými drážkami
4.
Organizace dopravy a zakládání při povrchovém dobývání uhlí
4.1.
Výsypkové a odvalové hospodářství lomu
5.
Organizace práce v kamenolomech
6.
Organizace práce při těžbě nesoudržných materiálů
7.
Vypracování organizace pracovního postupu na pracovišti
7.1.
Pojem cykličnosti
7.2.
Metody cyklické organizace pracovního postupu
8.
Stanovení doby cyklu při řadové metodě
9.
Cyklus při ražení dlouhých důlních děl
9.1.
Ražení důlních děl v uhlí s přibírkou hlušiny
9.2.
V případě rozpojování uhlí a průvodních hornin současně
9.3.
Ražení důlních děl celým profilem v hlušině
9.4.
Ražení důlních děl razícími kombajny
10.
Organizace při ražení horizontálních a úklonných dlouhých důlních děl
10.1.
Rozpojování horniny
10.2.
Nakládání rozpojené horniny
10.3.
Vyztužování dlouhého důlního díla
11.
Organizace pracovního postupu při hloubení jam
11.1.
Metoda řadová
11.2.
Metoda souběžná
11.3.
Rozpojování horniny
11.4.
Nakládání rozpojené horniny
11.5.
Odtěžení rozpojené horniny
11.6.
Instalace provizorní výztuže
11.7.
Celková doba trvání cyklu při vlastním hloubení jámy
11.8.
Proces budování stálé (definitivní) výztuže
11.9.
Proces vystrojení a vybavení hloubené jámy

Úryvek

"ORGANIZACE PRÁCE V ČETÁCH, DĚLBA PRÁCE
- pracovní četa - kolektiv dělníků sdružených mezi sebou výrobním úkolem, vzájemnou spojitostí pracovního procesu a společným pracovištěm
- předák - stojí v čele, je nejzkušenějším a nejkvalifikovanějším dělníkem v četě, pracuje stejně jako ostatní členové čety, ale je přímým organizátorem práce a nejnižším funkčním vedoucím (dostává zvláštní příplatek), kontroluje plnění úkolů každého dělníka
- organizace čet podle výrobně-místní zásady řízení – např. v porubech, přípravných důlních dílech, povrchu
- podle dělby práce a rozdělování výdělku mezi členy se čety dělí na:

čety s dělbou práce – dělníci se sdružují podle povolání (ražení, dobývání, doprava materiálu, větrání …
-dělníkům každého povolání se stanoví norma výkonu a úkolová sazba samostatně
-vykonaná práce se odebírá od každého dělníka samostatně
-každému jednotlivci se počítá odměna za práci

komplexní čety- každému členu čety se ukládá práce dle kvalifikace, kvalifikace je širší, musí zajišťovat zastupitelnost různých profesí, každý člen čety může být pověřen vykonáváním jakékoliv jiné práce (např. při ražbě pracovníci musí umět vrtat, stavět výztuže, ovládat nakladače, vystrojovat důlní díla)
-systém odměňování je prováděn pro celou četu, ne každému pracovníkovi jednotlivě
-rozdělování je dle mzdových tarifů a odpracovaných směn každým pracovníkem
-předností je plné využití pracovní směny, plná zaměstnanost každého dělníka, plné využití strojů – z toho vyplývá vysoká produktivita práce
-plná zainteresovanost jednotlivce na výsledcích práce celé čety
-vzájemná pomoc při práci

-nedělitelnost čety, (záchranáři při likvidaci havárie)

Dle organizace práce dělíme čety na směnové a celodenní
-směnové čety tvoří pracovníci dané směny a každá četa má svého předáka (každá směna je odměňována samostatně dle vykonané práci)
-celodenní čety sdružují pracovníky všech pracovních směn na daném pracovišti (operace dobývání, ražení)

účelné v případech:
- nelze pro neukončenost pracovního cyklu odebírat práci po každé směně
- během dvou nebo tří směn je prováděna stejná práce (směny těžební) a práce jedné směny navazuje organicky na směnu další
- jeden hlavní předák-řídí chod celého kolektivu (rozdělení kolektivu, organizace práce, dovolená, kvalifikační rozdělení pracovníků)
- směnoví předáci - řídí práci osádky v nepřítomnosti hlavního předáka (odpolední, noční směna)
- práce se vyměřuje a odebírá za 24 hod.
- pracovníci jsou zainteresováni na výsledcích práce všech směn
- snaha o předávání připravených pracovišť mezi směnami

DĚLBA PRÁCE
- pracovník (specializovaný na určitý druh práce) dokonaleji poznává vlastnosti pracovního předmětu, efektivněji ovládá strojní zařízení a technologii výroby
- kvalifikovaný pracovník se oprošťuje od pomocných operací a účelněji využívá své kvalifikace
- pracuje-li pracovník na stejném strojním zařízení, zvyšuje se koeficient časového využití tohoto zařízení a produktivita práce

Formy dělby práce:
- dělba práce podle operací (velkosériová velkovýroba), v důlním provozu se nepoužívá
- dělba práce dle pracovních procesů (převládající formou používanou na důlních podnicích), ražení, dobývání, údržba důlních děl
- dělba práce dle nutné kvalifikace (střelmistr, kombajnér, doprava materiálu, čistění pásu. . )"

Poznámka

Přednášky do předmětu Organizace práce na důlním podniku. Jsou psány formou odrážek. Obsahují několik vzorců, rozsah čistého textu je 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22059
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse