Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Otázky k praktické maturitě SPŠ

Otázky k praktické maturitě SPŠ


Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: V práci jsou obsaženy vypracované otázky k praktické maturitě SPŠ. Práce obsahuje například tažidlo, vrtací přípravek, strojní časy soustružení a vrtání hřídele, upnutí vrtaného obrobku (upínkou), jednostupňové střihadlo.

Obsah

1.
Tažidlo
1.1.
Tažná síla
1.2.
Velikost polotovaru – rondelu
1.3.
Počet tahů
1.4.
Materiál tazníku, tažnice + tepelné zpracování
1.5.
Přidržovač a jeho řešení
1.6.
Sestavný výkres tažidla pro 1. tah (technický náčrt)
1.7.
Výrobní výkres tažníku pro 1. tah
2.
Vrtací přípravek
2.1.
Strojní časy vrtání
2.2.
Výkon jednotlivých vrtání → potřebný výkon
2.3.
Způsob vedení vrtáků (pouzdra)
2.4.
Sestavný výkres přípravku
2.5.
Schéma upnutí obrobku
3.
Strojní časy soustružení a vrtání hřídele
3.1.
Upnutí
3.2.
Strojní časy soustružení
4.
Upnutí vrtaného obrobku (upínkou)
4.1.
Schéma upnutí
4.2.
Působící síly
4.3.
Návrh a kontrola
4.4.
Utahovací moment
4.5.
Strojní čas
5.
Jednostupňové střihadlo
5.1.
Střižná síla a vůle „a“, těžiště výstřižku
5.2.
Materiál střižníku, střižnice + tepelné zpracování
5.3.
Sestava střihadla
5.4.
Výrobní výkres střižníku
5.5.
Procento využití materiálu při stříhání z pásu
Úryvek

"STT – přehled k praktické maturitě

Tažidlo: Navrhněte tažidlo pro tažení na výšku – nádobky z plechu.
a) tažná síla
(síla bez přidržovače; t – tloušťka stěny výtažku; ds – střední průměr stěny výtažku)
(síla na samotný přidržovač; p = obvykle 25 MPa)
(síla s přidržovačem)

b) velikost polotovaru – rondelu (podle Guldinovy věty)
, kde rt je vzdálenost těžiště od osy; L je tvořící čára

určení těžiště oblouku:
průměr rondelu: (daný průměr je pouze příklad pro další výpočet)

c) počet tahů – hlubokotažná ocel: první tah zmenšuje na 60 % a další tahy pouze na 80 % z výchozího průměru
– požadavek je výsledný průměr 30 mm

d) materiál tazníku, tažnice + tepelné zpracování
nástrojová ocel třídy 19 – odolná proti otěru, zušlechtěná (kalení a částečné popouštění)
konkrétně: 19 436 zakalená v oleji při 970° C a popouštěná 1 hodinu při 250° C na HRc = 59

e) přidržovač a jeho řešení
použijeme pružinový přidržovač, protože jiný neznáme ;-)
– je to v podstatě „prstenec“, průměr díry uprostřed je roven požadovanému výslednému průměru nádobky

f) sestavný výkres tažidla pro 1. tah (technický náčrt)
(na další stránce)
g) výrobní výkres tažníku pro 1. tah"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky o rozsahu cca 5 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f980de9e0d9.zip (930 kB)
Nezabalený formát:
stt_prehled_prakticka.doc (1388 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse