Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Otázky ke státnicím z ekonomie

Otázky ke státnicím z ekonomie

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Jedná se o kompletně vypracované otázky ke státnicím z ekonomie. Soubor obsahuje celkem 80 vypracovaných otázek.

Obsah

1.
Funkce podniku
2.
Majetková a finanční struktura podniku
3.
Řízení a činnost podniku
4.
Poptávka na trhu jako faktor podnikového rozhodování
5.
Cenová politika podniku
6.
Podnik a životní prostředí
7.
Podnik na peněžních a kapitálových trzích
8.
Management a manažer
9.
Osobnost manažera
10.
Analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku
11.
Techniky managementu
12.
Timemanagement
13.
Timemanagement english
14.
Organizační struktura podniku
15.
Křížový management
16.
Obchodní činnosti
17.
Marketing
18.
Marketingový mix
19.
Marketingové nástroje
20.
Chování spotřebitelů
21.
Manažerská psychologie
22.-29. Vypracované okruhy na státnice
30.
Manažerské informační systémy
31.
Finanční struktury podniku
32.
Externí a interní financování podniku
33.
Řízení oběžného majetku firmy
34.
Metody finanční analýzy
35.
Finanční rozhodování
36.
Finanční plánování
37.
Hodnocení investic
38.
Controling a reporting
39.
Finanční účetnictví podnikatelského subjektu
40.
Metodické nástroje účetnictví
41.
Legislativní úprava účetnictví v ČR
42.
Účetní závěrka a uzávěrkové operace
43.
Struktura výkazu účetní závěrky
44.
Audit účetní závěrky
45.
Manažerské účetnictví podnikatelského subjektu
46.
Daňová soustava v ČR z pohledu podnikatelského subjektu
47.
Právo a stát
48.
Ústavní právo
49.
Obchodní zákoník
50.
Formy podnikatelských subjektů
51.
Živnostenské právo
52.
Obchodní firma
53.
Hospodářská soutěž
54.
Insolvenční právo
55.
Uzavírání smluv v obchodním zákoníku
56.
Kupní smlouva
57.
Smlouva o dílo
58.
Další smluvní typy
59.
Pracovní právo
60.
Trestní právo
61.
Právo v EU
62.
Chování výrobce a spotřebitele, mezní užitek
63.
Tržní rovnováha a efektivnost
64.
Nedokonalá konkurence
65.
Trhy výrobních faktorů
66.
Agregátní nabídka a poptávka
67.
Měření mikroekonomických veličin typu produkt a důchod
68.
Trh práce
69.
Inflace
70.
Ekonomický růst
71.
Monetární politika
72.
Fiskální politika
73.
Státní rozpočet, rozpočtová soustava v ČR
74.
Fiskální a rozpočtová politika
75.
Rozpočtový deficit
76.- 77. Veřejný dluh
78.
Veřejné příjmy
79.
Veřejné výdaje
80.
Daňové teorie

Úryvek

"Podnikání – obsahuje hledání, objevování a využívání podnikatelských příležitostí k vyplňování mezer na trhu. Charakteristiky:
• Snaha o dosažení zisku – základní motiv
• Docilování zisku k uspokojování potřeb zákazníků – zájmy, požadavky, preference
• Uspokojování potřeb zákazníků podnikatelem svými produkty prostřednictvím trhu – čelí riziku
• Počáteční vklad – kapitál
Soustavná výdělečná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.
Podnikatel – dle obchodního zákoníku:
• Osoba zapsána v obchodním rejstříku
• Osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění
• Osoba podnikající na základě jiného než živ. Oprávnění podle zvláštních předpisů
• Fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvl.předpisu
• Zahraniční osoby mající právo podnikat v zahraničí
Odpovídá za – předmět podnikání, pro koho a co vyrábět, kde prodávat, kolik vyrábět, jaké zdroje a jak podnikat
Podnik – soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
Cíle a funkce podniku – podniky existují proto, aby vyráběly a distribuovaly výrobky a poskytovaly služby zákazníkům a také uspokojovaly potřeby všech ostatních, kteří jsou s vývojem podniku spjatí.
Cíl podnikání – maximalizace hodnoty podniku, hospodařit efektivně, aby se zvyšovalo bohatství vlastníků podniku.
Podnikové funkce průmyslového podniku – prodejní, výrobní, zásobovací, personální, finanční, vědeckotechnická, investiční, správa
Znaky podniku:
• Podnik je obklopen okolím – geografické, technologické, sociální, politické a právní, ekonomické, etické, kulturně-historické
Podnik se skládá z prvků, které vyplývají z výrobního procesu – prvotní vstupy, kapitálové statky
• Podnik má cílové chování – podnikatel určuje cíle podnikání, hlavní cíle podniku by měli znát všichni zaměstnanci
• Podnik má určitou strukturu – prvky jsou v určitém vzájemném vztahu
• Podnik musí být dynamický – systematicky uskutečňovat inovace při uplatňování principu efektivnosti
• Podnik má sociální charakter – součást společnosti, důležité dobré vztahy s okolím
• Dění v podniku – z hmotně energetického hlediska, ze sociálního hlediska, z komunikačního hlediska, z hodnotového hlediska
Typologie podniků:
• Podle právní formy – určení kapitálového rizika, možnost financování, daňové zatížení, povinnosti procházet auditem a publikovat některé skutečnosti – podniky jednotlivce, obchodní společnosti (osobní, kapitálové), družstva, státní (veřejné) podniky
• Podle sektorů a hospodářských odvětví – sektorem se rozumí část národního hospodářství – sektor veřejný, soukromí a smíšený, sektor primární (statky z přírody), sekundární a terciální (podniky služeb), sektor zemědělství, průmyslu a služeb
• Podle odvětvové klasifikace ekonomických činností – zemědělství, průmysl, služby
• Podle velikostí – velké, střední (méně než 500 zaměstnanců a obrat pod 100mil.Kč) a malé (méně než 100 zaměstnanců, roční obrat pod 30 mil.Kč) - počet zaměstnanců, roční obrat, roční zisk, postavení na trhu, velikost majetku
• Podle převládajícího výrobního faktoru - pracovně náročné podniky (vysoký podíl mzdových nákladů na celkových nákladech – jemná mechanika), investičně náročné podniky (vysoký stav dlouhodobého majetku, hlavní část nákladů tvoří odpisy a úroky z úvěrů), materiálově náročné podniky (vysoký podíl nákladů na suroviny a materiálu na celkových nákladech)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29033
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse