Otázky z managementu

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Sada otázek ke zkoušce z managementu přibližuje obsah pojmu management a charakterizuje funkce, úkoly, zásady a další souvislosti manažerských funkcí od rozhodování po personální činnosti a vedení. Následně objasňuje problematiku motivace, komunikace v podniku i kontroly.

Obsah

1.
Pojem management, management a podnikání
1.1.
Vymezení managementu
1.2.
Management a podnikání
1.3.
Postavení manažera v organizaci
1.4.
Manažerské funkce
2.
Rozhodování
2.1.
Rozhodování
2.2.
Etapy rozhodovacího procesu
2.3.
Identifikace rozhodovacího problému
2.4.
Analýza a formulace problémů
2.5.
Chyby manažerů, doporučení při formulování problému
2.6.
Tvorba variant rozhodování
2.7.
Stanovení kritérií hodnocení
2.8.
Hodnocení variant a výběr varianty určené k realizaci
2.9.
Kontrola výsledků
3.
Typy rozhodovacích procesů
3.1.
Dobře a špatně strukturované problémy
3.2.
Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty
3.3.
Metody pro podporu rozhodování
4.
Plánování
4.1.
Vymezení
4.2.
Základní plánovací kategorie
5.
Komplexní strategické plánování
5.1.
Vymezení
5.2.
Cíle
5.3.
Postup tvorby
6.
Organizování
6.1.
Vymezení
6.2.
Organizační struktury a jejich vytváření
6.3.
Typy organizačních struktur
7.
Pružné organizační struktury
7.1.
Dvě možná řešení
7.2.
Maticová struktura, projektová struktura
7.3.
Firemní dokumentace
7.4.
Organizační normy
8.
Zvyšování kvalifikace a školení pracovníků, výběr a rozmístění pracovníků
8.1.
Fáze zvyšování kvalifikace
8.2.
Školení
8.3.
Pracovní kariéra manažerů
8.4.
Rekvalifikace
8.5.
Organizace různých druhů školení
8.6.
Personální zajištění
8.7.
Výběr a rozmístění
8.8.
Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace
9.
Hodnocení pracovníků, vedení
9.1.
Hodnocení pracovníků a jeho kritéria
9.2.
Profesionální hodnocení
9.3.
Systémy odměňování
9.4.
Metody vedení
9.5.
Teorie X a Y
10.
Motivace, zabezpečení podmínek a sociální péče
10.1.
Motivace, stimulace
10.2.
Přístupy k motivaci
10.3.
Negativní motivace
10.4.
Zabezpečení podmínek a sociální péče
10.5.
Sociální klima
11.
Komunikace
11.1.
Komunikace
11.2.
Sdělovatel
11.3.
Příjemce
11.4.
Vnitřní komunikační systémy
11.5.
Vnější komunikační systémy
11.6.
Význam informací pro podnik
12.
Kontrola
12.1.
Vymezení
12.2.
Fáze kontrolního procesu
12.2.1.
Získávání a výběr informací
12.2.2.
Ověřování správnosti informací
12.2.3.
Hodnocení kontrolovaných procesů
13.
Klasifikace kontroly podle úrovně řízení

Úryvek

"1.vymezení pojmu managementu, management a podnikání, postavení manažera v organizaci a manažerské funkce

Management vymezení pojmů

- je to v podstatě řízení podniku ve smyslu uceleného řízení všech podnikových činností ( prodej, výroba, vývoj, výzkum, financování, zásobování, odbyt)
- pojem management se odlišuje od užšího pojmu řízení dílčích procesů ( řízení výrobních, technologických)

Management a podnikání

- Smyslem managementu je dosažení určitých záměrů
- Z hlediska cílu rozlišujeme organizace – podnikatelské – jejich smyslem je dosažení podnikatelských a ekonomických efektů – zisk, zhodnocení, posílení pozice na trhu
- Neziskové – nesledují podnikatelské efekty, ale mají jiné záměry ( sociální, vzdělávací, kulturní, zdravotní záměry)
- Management musí plnit tyto úkoly:
• Stanovit a získat přiměřené zdroje podnikání
• Určit předmět podnikání
• Určit jak podnikat – určit kritéria podnikání
• v Podnikání musí každý manažer respektovat a dodržovat vnitřní faktory podnikání – finanční zabezpečení, zaměstnance, KNOW HOW
• Respektovat i vnější faktory podnikání a to jsou – zákazníci, konkurence, dodavatelé, vědecko-technický vývoj a situace v regionu(infrastruktura)
• Respektovat i ekonomické faktory – legislativa, zákony, a předpisy (devizová pravidla, úvěrové podmínky)…
Výsledkem těchto aktivit je produkce (výroba) což je účelová přeměna věcných statků v jiné výrobky(věcné statky a služby) s cílem získat ekonomický efekt v podobě zisku, zvýšeného podílu na trhu a i image firmy

Postavení manažera v organizaci
Vlastník – manažer - zaměstnanec

Manažer je specifický zaměstnanec jak svými pravomocemi, odpovědností, tak i výši platu(statutární orgán).Součastné rozdělení manažerů je:
1. manažeři první linie – mistři, předáci, vedoucí dílen. Jsou to řídící pracovníci, ale pouze o 1stupen výše než dělník.
2. střední manažeři – řídící pracovníci závodů, vedoucí útvarů(prodeje, nákupu, personální, zásobování), náplní jejich činnosti je poskytování a získávání informací, zahrnuje 40% jejich času
3. vrcholový manažeři – usměrňují a koordinují všechny činnosti v podniku, přebírají na sebe zodpovědnost za vlastníky

Manažerské funkce
Nelze je přesně rozdělit/vyčlenit. Management dělíme do 2oblastí:
- základy managementu (zabívají se jednotlivými mag. funkcemi)
- specifické manažerské praktiky, postupy, techniky
o strategický management (operační management)
o projektové řízení
o management kvality
o mezinárodní management

Každé řízení se projevuje vertikálně(nadřazenost, podřízenost) horizontální(plánování, technologie, finančnictví, zásobování).Každá manažer musí zabezpečovat manažerské funkce, z nichž nejdůležitější je rozhodování a tato funkce prolíná i všemi ostatními mang.funkcemi."

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu 1 až 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25101
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse