Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Otázky z managementu, marketingu a řízení lidských zdrojů

Otázky z managementu, marketingu a řízení lidských zdrojů

Kategorie: Management, Marketing, Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke zkoušce zpracovávají základní problémy managementu, marketingu a řízení lidských zdrojů. Po úvodní otázce věnované definicím managementu a marketingu jsou představeny manažerské vlastnosti, dovednosti a styly řízení a následující otázky se zabývají manažerskými funkcemi od plánování po personální řízení. Další okruhy jsou zaměřeny na motivaci, duševní hygienu nebo podnikatelské koncepce a závěrečné otázky patří marketingovým koncepcím a metodám analýzy a výzkumu.

Obsah

1.
Význam managementu a marketingu pro podnikatele
1.1.
Management a jeho význam
1.2.
Marketing a jeho význam
2.
Manažer a jeho úloha v podniku
2.1.
Manažer
2.2.
Tři úrovně managementu
2.3.
Manažerské dovednosti
2.4.
Vlastnosti manažerů
3.
Styly řízení a manažer
3.1.
Autoritativní styl
3.2.
Demokratický styl
3.3.
Liberální styl
4.
Plánování
4.1.
Vymezení plánování
4.2.
Druhy pánů
4.3.
Vytváření cílů a jejich typy
4.4.
Plány podle časového hlediska
5.
Rozhodování
5.1.
Vymezení rozhodování
5.2.
Metody rozhodování
6.
Organizování
6.1.
Vymezení
6.2.
Fáze
6.3.
Typy organizačních struktur
6.4.
Rozpětí řízení
6.5.
Centralizace a decentralizace
7.
Personalistika
7.1.
Personální řízení
7.2.
Plánování lidských zdrojů
7.3.
Nábor, výběr a rozmístění pracovníků
7.4.
Péče o pracovníky
7.5.
Hodnocení pracovníků
7.6.
Odměňování pracovníků
7.7.
Systém personálních informací
8.
Motivace
8.1.
Vymezení
8.2.
Pracovní motivace a chování
8.3.
Pojmy
8.4.
Taylorův model
8.5.
Teorie X a Y
8.6.
Herzbergova teorie
8.7.
McClellandova teorie
8.8.
Teorie ekvity
9.
Kontrola
9.1.
Vymezení
9.2.
Druhy kontroly
9.3.
Metoda TQM
9.4.
Controlling a audit
10.
Přístup manažera k různým povahovým typům pracovníků
10.1.
Rebelové
10.2.
Důvěřivci
10.3.
Soutěživci
11.
Význam duševní hygieny
11.1.
Význam duševní hygieny
11.2.
Některé pojmy duševní hygieny
11.3.
Zásady duševní hygieny
12.
Podnikatelské koncepce
12.1.
Výrobní
12.2.
Výrobková
12.3.
Prodejní
12.4.
Marketingová
12.5.
Sociální
13.
Tržně nediferencovaný a diferencovaný marketing
13.1.
Nediferencovaný marketing
13.2.
Diferencovaný marketing
13.3.
Segmentace trhu
14.
SWOT analýza
14.1.
Vymezení
14.2.
Struktura
14.3.
Příklad
15.
BCG analýza
15.1.
Vymezení
15.2.
Typy produktů
16.
Marketingový výzkum
16.1.
Metody získávání informací
16.2.
Primární zdroje

Úryvek

"1.Význam managementu a marketingu pro podnikatele.

Význam slova management:
Činnost člověka – řízení
Vědní disciplína – výuka managementu
Vedení podniku – skupina řídících pracovníků
Řízení – působení na určitou soustavu a ovládání její činnosti.

-Management jako moderní věda o řízení vzniká počátkem 20. stol. Jako souhrn poznatků, názorů a zkušeností předních řídících pracovníků firem, podnikatelů i pracovníků dalších profesí (matematiků, ekonomů, psychologů, apod.)

Význam managementu: jako vědy o řízení spočívá v tom, že poskytuje manažerům (řídícím pracovníkům) vědecky organizované znalosti pro řídící praxi a umožňuje tak úspěšně dosáhnout vytyčených cílů.
Management je hlavně umění, do něhož stále více proniká věda (20-30% ostatní tvoří umění).

Management: -plánování
-rozhodování
-organizování
-vedení
-motivace
-kontrola

Definice managementu:
-Management je proces plánování, rozhodování, organizování, vedení, motivace, kontroly a využití všech zdrojů podniku tak, aby byly splněny vytyčené cíle podniku.

Při definování managementu nastává problém s výběrem vhodné definice – existuje jich totiž celá řada.Management také musí respektovat faktory místní, časové , kulturní apod.

Definice marketingu a vysvětlení základních pojmů:
-Současný marketing je podnikatelskou koncepcí, která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy dvou poměrně protichůdných sil - zákazníka a manažera.
To, na kolik se firma přiblíží svému zákazníkovi, dnes určuje její vzestup či pád.

Definice marketingu:
- marketing je nauka o trhu.
- marketing má pomoci tomu, aby bylo správné zboží nabídnuto správným skupinám zákazníků, a to ve správný čas, na správném místě, za správné ceny a s přispěním přiměřené propagace.

Základní marketingové pojmy:
- veškerá aktivita podnikatelů je založena na tom že lidé mají různé potřeby a musí je uspokojovat.

Význam marketingu
- marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh (zákazníka) – přináší prospěch nejen firmě, ale i zákazníkovi.
- marketing také ovlivňuje poptávku – firmy usilují o nové zákazníky, zároveň se však stále více zaměřují na to, aby si udrželi stávající zákazníky a aby s nimi vytvářely dlouhodobé vztahy (nabízejí jim zvláštní hodnotu a uspokojují jejich přání a potřeby)"

Poznámka

Součástí práce je schéma o rozsahu cca 0,5 strany. Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 5 stran. Důležité informace jsou tučně značeny nebo podtrženy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25094
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse