Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ovládnou nás počítače? Pokud ano - tak kdy! - vědecká studie

Ovládnou nás počítače? Pokud ano - tak kdy! - vědecká studie

Kategorie: Komunikace, Technologie

Typ práce: Eseje

Škola: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta multimediálních komunikací, Zlín

Charakteristika: Tato práce se zabývá počítačovými technologiemi a informačními systémy jak z pohledu těchto technologií, tak z pohledu psychosociálního. V tomto případě je to pohled člověka na informace a vztah společnosti a informací. Dále řeší problémy vývoje informačních technologií a počítačovou kriminalitu. Zabývá se komunikací s počítačem a normami chování v propojeném světě informatiky. Základní spojnici celého textu tvoří globální marketing.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik počítače
2.1
Informační systémy
2.2
Software – technicky náročný (hi-tech) výrobek
2.3
Problémy vývoje informačních technologií
3.
Počítačová kriminalita
a. První zločin
b. Protiprávní jednání s využitím počítače
4.
Komunikace s počítačem
4.1
Možnosti komunikace uživatele s programovými prostředky
4.2
Informace a společnost
4.3
Normy chování v propojeném světě informatiky
5.
Závěr

Úryvek

“3.2 Informace a společnost

Informace se vyvázaly ze svého závislého postavení, ve kterém byly do nedávné doby, a v krátkém době nabyly takového významu, že se staly společenským problémem prvního řádu jednak samy o sobě, jednou svou účastí v různých oblastech života společnosti. Důsledkem toho je, že v současnosti se ukázala nutnost zabývat se informacemi a zjišťovat cesty jejich vývoje a zároveň vztahy, které na těchto cestách mezi nimi a společností vznikají. Pozice informací a jejich vliv na společnost nabyly takových rozměrů, že je nutno s nimi počítat jako s prvořadým faktorem v životě současné společnosti i v úvahách o jejím dalším vývoji. Důkazem toho je konstatování, že mají nyní dominantní postavení a rozhodující vliv. Takového konstatování je dáno tím, že každá aktivita lidí je spjata s informacemi a že informace jsou zdrojem jakéhokoliv poznání. Po nadšení z pozitivních hodnot, na jejichž vytváření se informace podílely, po době, kdy obohacovaly život lidí a zpřístupňovaly jim dosud vzdálené poznatky, nutně přišla doba, kdy svým množstvím a svou neodbytností počaly mnohým lidem komplikovat život.
S určitým zklamáním vyznívá povzdech: Teď už máme informace, které jsme chtěli a pak už ani nechtěli.
Závislost společnosti v celku i ve všech oborech a oblastech na informacích vzrůstá. To se týká víc společnosti než jednotlivých lidí. Na většinu z těch, kteří se zvlášť nezabývají informacemi a využívají je jen podle potřeby, nedoléhá tlak informací, a proto si ho ani neuvědomují. Až zlověstně vyznívá výrok V.I.Lenina: „Kdo ovládá jazyk, ovládá společnost.“ (jazykem lze rozumět informace)

3.3 Normy chování v propojeném světě informatiky
Stále narůstá využití veřejných datových fondů, jež se stávají přístupné prakticky neomezenému okruhu uživatelů, kteří se připojili do sítě. Nástup Internetu a Intranetu v letech 1995 – 1998 dokazuje, jak velký je zájem milionů účastníků hledat a vybírat informace z datových fondů celého světa. V letech 1996 – 1998 se postupně koncipují oblasti informačních služeb spojené s úhradou a koncipují se i způsoby a formy této úhrady a zvažují se i možnosti omezování přístupu k vybraným datovým fondům pro určité kategorie lidí (např. děti). V takto propojeném světě informatiky (reprezentovaném rozsáhlými počítačovými sítěmi i rozsáhlými sdílenými datovými fondy) je nutno respektovat vybrané normy chování:
 Respektovat duševní vlastnictví druhých, které je skryto v programech, databázích, informačních systémech;
 Chovat se v počítačových sítích tak, abych neomezoval v síti práva druhých;
 Tak, kde jsou datové a programové fondy spojeny s udělením licence (a zaplacením poplatku), nevyužívat těchto produktů nelegálně (bez licence).
Řada těchto norem je právně nevynutitelná, přesto se hledají cesty, jak zvýšit úroveň právního a morálního vědomí uživatelů výpočetní techniky. Mezi tyto cesty patří např. přijímání etických kodexů pro práci s výpočetní technikou, např. na vysokých školách. Existuje dnes mezinárodní organizace BSA, která monitoruje legálnost používání softwaru a navrhuje cesty k nápravě. Řada firem využívá možnosti, kdy určitý nelegálně využívaný software je možno za zvýhodněných podmínek při vyhlášení amnestie legalizovat, apod."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12837
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse