Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Pedagogika sociálně znevýhodněných osob

Pedagogika sociálně znevýhodněných osob

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Seminární práce se věnuje otázce sociokulturně znevýhodněných žáků ve školním vzdělávacím procesu. Otevírá se obecným úvodem pojednávajícím o působení společnosti na jedince a navazuje vymezením sociokulturního handicapu a popisem jeho důsledků. Problém je poté konkretizován do podoby tématu žáka se sociálním znevýhodněním, zejména znaků prostředí, z nějž pochází. Autorka dále přibližuje potíže, s nimiž se znevýhodnění žáci ve škole setkávají, a podmínky, za nichž by jejich vzdělávání mělo probíhat. V závěrečných pasážích specifikuje faktory vedoucí ke zvýšenému školnímu selhání žáků z rodin emigrantů a romských rodin.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
2.
Sociokulturní handicap
3.
Žáci se sociálním znevýhodněním
3.1.
Problémy, na které žáci se sociálním znevýhodněním ve škole naráží
3.2.
Podmínky pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
3.3.
Děti emigrantů ve škole
3.4.
Vzdělávání romského etnika

Úryvek

"1 Úvod do problematiky
Společnost je pro rozvoj a existenci každého člověka velmi důležitá. Zabezpečuje uspokojování mnohých z jeho potřeb. Právě společnost určuje normy, hodnoty, vzory i ideály chování. Přispívá k základní orientaci jedince ve světě, a zároveň mu poskytuje zpětnou vazbu pro jeho jednání. Napomáhá utváření skupinové identity – uspokojuje jeho potřebu patřit ke skupině, potřebuje jí být akceptován a pozitivně hodnocen.
Na straně druhé však stojí také negativní působení společnosti. Ve společnosti existují situace, ve kterých sociální vlivy jedince zatěžují, patologizují, případně ohrožují jeho fyzickou existenci.
Společnost může negativně působit:
• pouze na jedince, a to například v případě, že se dotyčný stal obětí trestného činu dalšího jednotlivce či skupiny
• na celou skupinu, která je vymezená například etnicky, rasově či jinak (například válka)
Negativní společenské vlivy se odvíjí od sociokulturní úrovně a aktuální situace dané společnosti. (Vágnerová, 1999)

2 Sociokulturní handicap
Člověk, který je odlišný od majoritní společnosti, je obtížněji akceptován, a v důsledku toho často získává nižší sociální status. Tato odlišnost vyvolává v lidech nejistotu a spolu s ní i další nepříjemné pocity. Odmítání slouží jako nejjednodušší obranný mechanismus, který představuje únik z nepříjemné situace.
Odlišnost se může snadno stát handicapem. Hranice tohoto „přechodu“ je dána aktuální společenskou normou. Handicap představuje odchylku od normy, která přináší zatížení, znevýhodnění. Má tedy svoje sociální důsledky a může svého nositele více či méně stigmatizovat.
Sociokulturní handicap vyplývá z odlišnosti sociální příslušnosti a s tím souvisejícím omezením v oblasti zkušeností, jež jsou v tomto případě jiné nebo nedostatečné. Jedná se o nedostatky, či odlišnosti dané působením jiných sociokulturních vlivů, odlišné socializace. Lidé, kteří jsou takto handicapováni, jsou příslušníky minoritní skupiny, která se od většiny nějakým způsobem liší (odlišná identita, styl života, atd...). Do určité míry se však majoritní společnosti přizpůsobit musí, a to proto, aby v ní mohli bez problémů existovat. Majoritní společnost zpravidla usiluje o to, aby se jí lidé z majoritní společnosti přizpůsobili a aby se jejich odlišnost snížila na minimum. (Vágnerová, 1999)"

Poznámka

Vytvořeno jako seminární práce pro předmět Základy speciální pedagogiky na Univerzitě Hradec Králové.
V textu se objevuje několik překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22751
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse