Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Pedologická sonda v oblasti Sokolovska

Pedologická sonda v oblasti Sokolovska

Kategorie: Geografie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí, Ústí nad Labem

Charakteristika: Cílem semestrální práce je provést pedologickou sondu na soukromém pozemku ve městě Sokolov. Úvodní pasáže upřesňují polohu a další vlastnosti pozemku a přinášejí mnohostrannou geografickou charakteristiku Sokolovska. Následně je přiblížen účel a značení bonitované půdně ekologické jednotky a proveden rozbor půdy ze sondy na pozemku za doprovodu řady tabulek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika území
3.
Geomorfologická charakteristika
4.
Geologická charakteristika
5.
Klimatologická charakteristika
6.
Botanická charakteristika
7.
Bonitonovaná půdně ekologická jednotka
7.1.
Příslušnost ke klimatickému regionu
7.2.
Hlavní půdní jednotka
7.3.
Kombinace sklonitosti a expozice
7.4.
Kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
8.
Závěr
9.
Obrazová příloha

Úryvek

"1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ
Sokolov leží v karlovarském kraji, 23 km západně od Karlových Varů v Sokolovské pánvi. Katastrální plocha města je 2290 ha, kód 752223, nadmořská výška 401 m.n.m.
Pozemek ohraničen z jihu soukromou zahradou, ze severu a východu je lemován lesoparkem a od západu veřejnou cestou pro pěší spojující hlavní průtah městem s vchodem do nemocnice.
Sonda byla vykopaná na soukromém pozemku o rozloze 216 m², který je v současné době využíván k pěstování ovocných stromů a keřů a travního porostu pro výrobu sena. Na vybrané části pozemku byl před mnoha lety umístěn kompost, nyní je zatravněn. Sklon terénu je zvlněný.

2. GEOMORFOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Sokolovsko patří ke krušnohorské soustavě České vysočiny vzniklé v období třetihor. Město Sokolov patří do Sokolovské pánve ležící v oblasti Podkrušnohorská hornatina.
V oligo-miocenní etapě došlo k rozdělení Podkrušnohorské pánve na dvě části a to severočeskou a spojenou chebsko-sokolovskou, které se dále vyvíjely samostatně. Tento vývoj byl spojen s vulkanickou činností.
Pánev je tvořena souvrstvím slojovým (prachy, jíly, uhelné jíly, meziložní sloj, svrchní vulkanogenní souvrství s tufy a vulkanity), dále Cypřišovým souvrstvím (do 180 m, bitumenní jíly, čankovské písky).

3. GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Krušnohorské pohoří je tvořeno převážně z rul a svorů krušnohorského krystalinika s četnými vložkami odolnějších hornin z variských žul a žulových porfyrů, které na mnoha místech vystupují jako izolovaná skaliska.
Zdejší horniny jsou bohaté na kovonosné rudy, které se tu dříve hojně těžily – stříbro, cín, měď. Největší ložiska, dosud využívaná, jsou však ložiska hnědého uhlí.

4. KLIMATOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA
Sokolov leží v mírně teplé klimatické oblasti, vyznačující se mírnou zimou, mírnými teplotami a srážkami. Průměrná roční teplota je 6ºC, úhrn ročních srážek činí 700mm. Charakter klimatu zde nedává prostor pro větší rozvoj zemědělství.
Místy má krušnohorské klima již charakter oblasti chladné, průměrná roční teplota okolo 5ºC a úhrn srážek až 1000 mm za rok. Toto nevlídné klima často ovlivňuje také počasí v Sokolově. Absolutní teplotní maxima na Sokolovsku vystoupila až na 35ºC, minima poklesla na - 26ºC.
Sokolov leží v pánvi, je tedy přes celkové zlepšení ovzduší v posledních letech, nejvíce znečištěným místem této oblasti. Převládá zde západní a severozápadní proudění vzduchu.
Zdejší kraj neoplývá vydatnými zdroji podzemních vod – vyjma vod minerálních. Odvodňován je Sokolov řekou Ohře a Libockým potokem.

5. BOTANICKÁ CHARAKTERISTIKA
Pedologická sonda se nachází na soukromém pozemku, využívaném pro pěstování ovocných stromů a keřů, pod stromy je souvislý travní porost (lipnice hajní – poa nemoralis, jetel plazivý – triforium repens, jetel prostřední – triforium medium, lipnice roční – poa annua) místy prorostlý pozůstatky dřívějšího hospodaření (prvosenka vyšší – primula elatior, sněženka podsněžník – galanthus nivalis, pažitka pobřežní – allium schoenoprasum), při okajích pozemku a pod stromy (líska- corylus, smrk ztepilý – picea excelsa, jabloň – pyrus malus, hrušeň, třešeň – cerasus, ořešák královský – juglans regia) a keři (šeřík obecný – syringa vulgaris, rybíz – ribes, kalina – viburnun, ostružiník maliník – rubus idaeus) je vidět šťavel kyselý – ozalid acetosella a kopřiva dvoudomá – urtica dioica.
V bezprostřední blízkosti sondy se nachází, výše zmíněný, lesopark, jehož porost tvoří javor mléč – acer platanoides, lípa srdčitá – tillia cordata, bříza bělokorá – betula pendula, dále několik druhů dubu – quercus, podrost je tvořen především lipnicí, srhou, kopřivou a často zde vidíme vlaštovičník větší."

Poznámka

Zpracováno jako semestrální práce z předmětu Pedologie na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Součástí práce jsou tabulky, fotografie a mapa, rozsah čistého textu činí cca 2 strany.
Některé přílohy v práci chybí.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23436
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse