Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Penologie - vypracované otázky

Penologie - vypracované otázky


Kategorie: Právo, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky na zkoušku z Penologie. Text penologii definuje, zabývá se jejím obsahem a příbuznými obory. Seznamuje nejen s teoriemi trestu, ale také s funkcí, účelem a hlavními zásadami výkonu trestu odnětí svobody. Vyjmenovává právní normy pro trestní politiku. Věnuje se vězeňské službě, typům věznic, i místům výkonu trestu. Prostřednictvím doslovném opisu zákona o vězeňské službě informuje o právech a povinnostech odsouzených, i programech zacházení s odsouzenými.

Obsah

1.
Penologie – pojem, obsah, příbuzné obory
1.1.
Vztah penologie k ostatním společenským vědám
1.2.
Vztah penologie ke kriminologii a trestněprávním vědám
2.
Teorie trestu a trestání, penologické koncepce
2.1.
Koncepce trestu ve starověku, cíl trestu, trest otroctví a vyhnanství
2.2.
Koncepce trestu a funkce věznic za feudalismu, náhrada trestu smrti a podoba
3.
Funkce, účel a cíl VTOS (výkonu trestu odnětí svobody)
3.1.
Účel výkony trestu odnětí svobody
3.2.
Základní principy evropských pravidel
3.3.
Cíle vězeňského režimu
4.
Hlavní zásady VTOS
4.1.
Hlavní zásady výkonu trestu
4.2.
Základní principy evropských pravidel říkají některé zásady a pravidla
5.
Právní normy pro trestní politiku, VTOS a další dokumenty
6.
Vězeňská služba, struktura, úkoly
6.1.
Charakterizujte účel platného zákona o VTOS
6.2.
Kdy vznikla Standardní minimální pravidla?
6.3.
Jaký je přínos OSN pro řešení penitenciárních otázek?
6.4.
Kdy vznikla Evropská vězeňská pravidla? 6.5. Charakterizujte jednotlivé části
EVP
6.6.
V čem spočívá význam rady Evropy v řešení otázek vězeňství?
6.7.
Charakterizujte důvody vypracování Koncepce rozvoje vězeňství, její cíl
6.8.
Etapy uskutečňování změn legislativních a systémových
6.9.
Vysvětlete podstatu humanizace vězeňství
7.
Typy věznice a jejich charakteristika
7.1.
Rozdíl v typu věznic
7.2.
Přeřazení x přemístění odsouzeného
7.3.
Soukromé věznice
7.4.
Typy věznic (opis zákona)
8.
Místa VTOS
8.1.
Místo výkonu trestu (opis zákona)
8.2.
Přeřazení x přemístění odsouzeného
8.3.
Přemísťování odsouzených
9.
Přijímání do VTOS a nástupní oddělení
9.1.
Přijímání do výkonu trestu (opis zákona)
9.2.
Přijímací oddělení (opis zákona)
9.3.
Umísťování odsouzených (opis zákona)
9.4.
Nástupní oddělení (opis zákona)
10.
Základní práva odsouzených
10.1.
Práva odsouzených
10.2.
Zajišťování práv odsouzených a jejich sociální postavení
10.2.1.
Stravování
10.2.2.
Ubytování
10.2.3.
Vystrojování
10.2.4.
Vycházky
10.2.5.
Osobní hygiena
10.2.6.
Osobní volno
10.2.7.
Péče o zdraví
10.2.8.
Nákup potravin a věcí osobní potřeby
10.2.9.
Příjem peněz a nakládání s nimi
11.
Povinnosti odsouzených
11.1.
Základní povinnosti odsouzených (opis zákona)
11.2.
Odsouzený je dále povinen (opis zákona)
11.3.
Odsouzeným je zakázáno (opis zákona)
12.
Programy zacházení – tvorba a vyhodnocování
12.1.
Programy zacházení s odsouzenými
12.2.
Zacházení s odsouzenými (opis zákona)
12.3.
Realizace programů zacházení (opis zákona)

Úryvek

"Přeřazení x přemístění odsouzeného

- někdy se odsouzený přeřazuje (do jiného typu věznice – max. o 1 stupeň) x nebo přemisťuje (do jiné věznice ale stejného typu)
 na dobu přechodnou na dožádání nebo příkazu, např. do nemocnice na návrh lékaře, nebo jde někam svědčit, nebo na návrh ředitele – důvody zvlášť hodné zřetele, když by se v té věznici objevil spolupachatel tak kvůli ovlivňování svědků, či k občanskoprávnímu řízení
 na dobu nikoli přechodnou - na nějaké rozhodnutí v rámci zabezpečení – prostě nebude ve věznici, např. na vzájemné dohodě věznic, když o to požádá rodina
- přeřazuje se do přísnějšího režimu tehdy, když nelze na něj uplatnit přísnější metodu, porušuje podmínky věznice z důvodu svého chování
- když je ve zvýšené ostraze, tak ho nelze přeřadit, když měl výjimečný trest (od 15 do 25 let), může ale když má odpykáno 10let a ještě ale musí mít zároveň za sebou 1/3 trestu
- když jde do dohledu/dozoru – v případě že má nařízené ochranné léčení, nebo když má vyhoštění, tak nelze do mírnějších typů
- jestliže odsouzený sám požádá do nižšího typu, musí mít 1/3 odpykanou a to nejméně 6 měsíců  jestliže mu to soud zamítne, může si požádat zase za 6 měsíců
- hodnocení odsouzeného – je to dost práce vychovatele atd.  co se hodnotí : jak plní programy zacházení, jak se chová, jak se staví k výkonu trestu-tzn.,že musí jednat účelově, aby hodnocení bylo kladné
- může pak postoupit do lepší diferenciace, což jsou skupiny v rámci věznice podle svého chování
- ke všemu se musí zpracovat hodnocení – to píše vychovatel, spolupodílí se pracovníci – zohledňuje se, jak se chová, jaký má vztah k práci, zda za ním dojíždí rodina, zda hradí výši škody, kterou má nařízenou, zda si uvědomuje pocit viny, jestli už byl minule ve výkonu trestu atd., dívají se i na rodinné a sociální zázemí  zásad je, že nikde nesmí mít dohady ani domněnky, vše musí být fakta, píšou se tam i odměny a tresty  nakonec to všichni pracovníci podepíší, pak oddělení výkonu trestu a nakonec ředitel  odsouzený je s tím seznámen a vyjadřuje se k tomu, s čím nesouhlasí, je to tam vychovatelem zaznamenáno
- pokud o přeřazení požádá rodina, tak s tím odsouzený musí souhlasit
- ředitel podává návrh vždy, když trest odsouzeného neplní účel této věznice, když neplní to, co má x a naopak, když plní vše, měl by za podmínek (např. 1/3 odpykána), podat návrh do nižšího typu věznice

4. diferenciační skupina – odsouzený plní aktivně všechny své povinnosti, spolupracují s personálem
5. diferenciační skupina – postoj nevyrovnaný, kolísavé chování
6. diferenciační skupina – neplní povinnosti, jedná s rozporem řádu věznice
 jde o systém pozitivní motivace, do jaké bude patřit rozhoduje zase vychovatel a schvaluje ředitel soukromé věznice"

Poznámka

Tato práce obsahuje schéma.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: http://ad.vscr.cz/news_files/Evropska_vezenska_pravidla.rtf.
Práce místy obsahuje doslovný opis zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky a vyhlášky 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody.
Vypracované otázky ke zkoušce na předmět Penologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17354
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse