Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Periodizace a typy feminismu, feminismus v ČR

Periodizace a typy feminismu, feminismus v ČR


Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Práce po obecném vymezení feminismu probírá jeho historické působení ve třech vlnách. Následně rozlišuje čtyři typy feministického myšlení v politickém kontextu, a to typ liberální, radikální, socialistický a postmodernistický. Nakonec se zabývá genderovou rovností v České republice na přelomu 20. a 21. století a promýšlí otázku, zda je v dnešní době feminismus již na ústupu.

Obsah

1.
Úvod
2.
První, druhá a třetí vlna feminismu
2.1.
První vlna feminismu
2.2.
Druhá vlna feminismu
2.3.
Třetí vlna feminismu
3.
Typy feministického myšlení
3.1.
Liberální feminismus
3.2.
Radikální feminismus
3.3.
Socialistický feminismus
3.4.
Postmodernistický feminismus
4.
Feministická ideologie v praxi ČR
4.1.
Feminismus v ČR na přelomu 20. a 21. století
4.2.
Shrnutí
4.3.
Diskriminace žen na trhu práce
4.4.
Přechylování
5.
Je feminismus na ústupu?
6.
Závěr

Úryvek

"1. Úvod:

Pojem feminismus se vztahuje k různým teoriím a hnutím, jež kritizují vše, co se týká špatného vlivu mužů a ženské podřízenosti a co se váže k odstranění nespravedlnosti související s pohlavím. Feminismus není prostě souhrn otázek týkajících se žen, ani synonymum pro stoupence ženského hnutí. Spíše je perspektivou přeměny vztahující se k veškerým otázkám , jež se mohou týkat žen i mužů, když se díváme specificky na to, jak něco nepříznivě ovlivňuje ženy, a když se dovoláváme sociálního postavení tohoto pohlaví. Činnost, kterou toto hnutí vyvíjí, se liší podle okolností,času a místa. Já bych v této práci ráda popsala feminismus ideově jako doktrínu a jeho působení v podmínkách ČR. Vlastní pojmenování feminismus není v současné době úplně správné. Spíše bychom měli hovořit o feminismech v množném čísle, protože je to velmi diverzifikovaný směr. Ale jako společný znak všech jednotlivých „feminismů“ je přesvědčení o nižším postavení žen ve společnosti oproti mužům. Jednotlivé proudy a větve feminismu se liší právě ve svých představách, jak tyto nerovnosti odstranit. Já se ve své práci budu věnovat idejemi feminismu, čtyřem jeho hlavním typům. Pokusím se nastínit situaci feministických hnutí v české společnosti, což bude spíše stručné, protože v českých podmínkách zatím stále tyto myšlenky nejsou na pořadu dne.

2. První, druhá a třetí vlna feminismu

Když se dnes u nás použije výraz feminismus, řada lidí si do tohoto pojmu promítne představu spojenou s jeho starší histo¬rickou formou, která je v odborné periodizaci označována jako tzv. „první vlna". Nelze se tomu divit: zatímco první vlna světové¬ho feminismu byla poměrně samozřejmou součástí českého ži¬vota v předkomunistické době, vývoj tzv. druhé vlny nás zcela minul, neboť začal a nejmohutněji se rozvinul v době, kdy u nás vládl komunistický režim. Ten tomuto myšlenkovému proudu zabránil vstoupit do českého prostředí. Na rozdíl od první vlny ta druhá přinesla zcela nová témata a teoretické přístupy, s nimiž se zatím i odborná veřejnost stále ještě sezna¬muje velmi pomalu a laická skoro vůbec ne.

První vlna feminismu
Podle obecně přijímané periodizace feminismu probí¬hala jeho první vlna od poslední třetiny 18. století přibližně do roku 1930. Představitelky této vlny feminismu volaly po přiznání základních práv, které moderní společnost deklarativně přisuzovala „všem lidem", ve skutečnosti však jen části mužů a vůbec žádné ženě. Jednalo se o nejzákladnější ob¬čanská a politická práva. V Anglii v 19. století získaly ženy, které bojovaly za své volební právo, pojmenování sufražetky (z anglického suffrage - volební právo).
Moderní měšťanská společnost, zakotvená na počátku 19. sto¬letí novými občanskými zákoníky, přinesla rovnoprávnost mezi stavy. Budoucnost člověka ale byla do značné míry opět předurčená rodem, totiž tím, že se člověk narodil buď jako žena, nebo jako muž. Zatímco muž byl chápán jako autonomní osobnost uvažující vlastním rozumem, svobodně se rozhodující a nikomu se nepodřizující, pro ženu byl zvolen úplně obrácený model -její místo je v domácnosti, musí se podřizovat svému okolí a pro svou roli se vzdát seberealizace. Muž je tedy občan s občanskými právy, žena neobčanka bez ob¬čanských práv. Stoupala důležitost peněz, které začaly určovat úspěšnost a důležitost člověka. Žena, i když v ekonomicky slabších rodinách v domácnos¬ti těžce pracuje, se stává závislou na pracujícím muži, který je odměňován platem a získává společenský kredit. Ženy jsou degradovány na součást image muže. Mezi mužskou a ženskou rolí se vytvá¬ří ostrá polarizace."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25053
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse