Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Personální management

Personální management

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Přehledně upravené zápisky z přednášek personálního managementu seznamují nejprve se základními pojmy oboru, nastiňují možné významy pojmu organizace a představují jednu z jejich typologií. Charakterizují dále možné pohledy na zaměstnance a jeho typy a přibližují úkoly řízení lidských zdrojů a jeho subjekty. Objasněny jsou dále pojmy personální politika, strategie a činnost a probrána problematika personálního plánování, analýzy pracovních míst i získávání a výběru zaměstnanců.

Obsah

1.
Pojmy
2.
Školy a myšlenkové proudy ovlivňující PEM
3.
Vývoj personálního řízení v ČR
4.
Význam pojmu organizace
5.
Etzioniho typologie organizací
6.
Představy vedení o člověku
7.
Typy zaměstnanců
8.
Úkoly řízení lidských zdrojů
9.
Subjekty řízení lidských zdrojů
10.
Personální útvar
11.
Personální politika
12.
Personální strategie
13.
Personální činnosti
14.
Personální plánování
14.1.
Druhy
14.2.
Odhad potřeby pracovníků
14.3.
Analýza a vytváření pracovních míst
15.
Metody zjišťování informací o pracovním místě
16.
Produkty analýzy pracovních míst
17.
Získávání pracovníků
18.
Vnitřní a vnější zdroje pracovních sil
19.
Metody získávání zaměstnanců
20.
Výběr zaměstnanců
20.1.
Kritéria výběru
20.2.
Dokumenty pro výběr zaměstnanců

Úryvek

"POJMY
Pracovní síla (work force) – pojetí dle ekonomické teorie práce. Ergotropní nastavení personálu (=nastavení na výkon). Pracovní éthos (souvisí s etikou). Pracovní síla je pojem více méně abstraktní (nevím, zda je o ženu/muže, o absolventa/téměř důchodce). Zahrnuje v podstatě všechny pracovníky/zaměstance.
Pracovník (worker) – širší význam; člověk jako vykonavatel práce (konkrétní pracovní činnost). Subjekt pracovní činnosti (objekt je firma).
Zaměstnanec (employee) – pracovně-právní pojetí. Zaměstnanecký vztah na základě smlouvy.
(Základní legislativa – zákoník práce)
Řízení lidských zdrojů – využívám pracovníka, ale jsem schopná pro něj i něco udělat. Potenciál, který je pro organizaci důležitý a který jí zaměstnanec dává.

Lidský zdroj
- Zavedení pojmu (human resource) v 80.letech 20.století (rozvoj koncepcí na využívání lidského kapitálu)
- Lidé = více než pouhá pracovní síla; pracovník je zdrojem potenciálu (do firmy přichází s určitým vzděláním, předpoklady,… firma má know how jak umožnit pracovníkům rozvíjet se a postarat se o něj)
- lidský prvek je nepředvídatelný (práce s nimi je složitější)
- „zdrojový pohled“ na lidský faktor v organizaci.
- Know - what vs. Know – how

Přístupy k personálu v organizaci
- 1. pojetí personálních činností: Výběr, výcvik (dnes spíše výraz rozvoj nebo pracovní adaptace – zapracovat zaměstnance), vedení, pracovní adaptace, aktivizace (dnes spíše motivace), efektivní zaměstnávání (správné a efektivní uspořádání prvků v rámci organizačního systému – firma hledá co nejúspornější způsob jak využívat svých cílů), rozvoj personálu

- Historie manažerského přístupu k personálu:
1) Etapa tzv.. „personální práce“ (konec 19. století)
2) Etapa personalistiky a personálního řízení (40. léta 20. století)
3) Etapa řízení lidských zdrojů (80. léta 20. století)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25986
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse