Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Písemná příprava učitele na vyučovací jednotku předmětu strojírenská technologie - didaktika

Písemná příprava učitele na vyučovací jednotku předmětu strojírenská technologie - didaktika

Kategorie: Strojírenství, Technologie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá písemnou přípravou učitele na vyučovací jednotku předmětu strojírenská technologie. V úvodu se nejprve věnuje teorii o významu plánování hodiny učitelem, poté pojednává o samotné přípravě. Podrobně popisuje jednotlivé úseky hodiny. Uvádí příklad modelového vyučování.

Obsah

1.
Teoretická část – plánovací práce učitele
1.1.
Dlouhodobý plán = tématický plán
1.2.
Krátkodobý plán = příprava učitele na konkrétní vyučovací hodinu
2.
Specifická část – příprava učitele na vyučovací jednotku
2.1.
Obsahová příprava
2.2.
Část - 1. hodina vyučovací jednotky
2.3.
Část – 2. Hodina vyučovací jednotky
2.4.
Procesní příprava
2.5.
1. hodina
2.6.
2. hodina

Úryvek

"Tematický plán – jedná se o plánované rozvržení učiva na celý školní rok. Zejména se při tom dbá na rovnoměrnost rozložení na jednotlivé týdny a měsíce. Rovněž se v něm hledí na to, aby zde byly vyčleněny hodiny na opakování vědomostí žáka. Dříve si vyučovací plány vytvářeli samotní učitelé, v současnosti je tematický plán součástí metodické příručky pro daný předmět. Tento plán ukazuje učiteli, kterým směrem má být výuka vedena. Učitel pouze přizpůsobí plán podmínkám školy a směru, pro který je výuka vedena.
S takto připraveným plánem pracuje učitel po celý školní rok. Je dobré, aby učitel takto vypracovaný plán dal na vědomí žáků, aby věděli, jakým směrem se bude výuka ubírat, co se budou učit, můžou se předběžně na výuku připravit, sehnat si materiály, pomůcky, dotazy apod.

1.2. Krátkodobý plán = příprava učitele na konkrétní vyučovací hodinu
Kromě dlouhodobé přípravy učitele, jejíž součástí je i tematický plán, je další plánovanou prací učitele i krátkodobá příprava, což je příprava učitele na konkrétní vyučovací hodinu, vycházku nebo exkurzi.
Formu přípravy nestanovuje žádný předpis. Tato příprava není povinná, ale ředitel školy ve smyslu pracovního řádu pro učitele může takovouto přípravu od učitele vyžadovat.
Krátkodobá příprava na vyučovací hodinu vychází z tematického plánu a učitel v ní projektuje svoji metodickou práci se zřetelem k předpokládaným pedagogickým situacím ve třídě i se zřetelem na individuální a diferencovaný přístup k žákům a na jejich pracovní motivaci a aktivizaci.
Příprava pokud má přispět ke kvalitě vyučování,
- má vycházet z analýzy předcházejících vyučovacích hodin
- má mít jasně stanovené výchovně-vzdělávací cíle
- musí mít adekvátní výběr vyučovacích metod
- musí obsahovat rozbor učiva, co má učit
- musí znát jaké má žáky a s jakými vědomostmi
- musí obsáhnout činnost žáků
- vytvoření pracovních podmínek, materiálního zabezpečení
- vhodné zařazení učebních pomůcek do vyučování
Při tvorbě krátkodobého plánu se doporučuje aspoň orientační časové rozvržení hodiny, kolik minut chce učitel věnovat každé fázi vyučovací hodiny. Pečlivá příprava na vyučovací hodinu je často náročná, ale pokud učitel takovouto přípravu nedělá, je dobré si připravit aspoň krátkou desetiminutovou úvahu o průběhu vyučovací hodiny, ujasnit si metody výuky. Toto odstraňuje nahodilost v hodině, improvizaci a dělá vyučovací hodinu lepší.
Každá příprava na vyučování by měla minimálně mít:
a) formální stránku
b) obsahovou stránku
ad.a) Příprava by měla mít hlavičku, zde by mělo být: název učebního předmětu, škola a třída ve které učí, školní rok, datum, jméno učitele, pořadové číslo vyučovací hodiny, typ vyučovací hodiny, probraný tematický okruh, výchovně-vzdělávací cíl.
ad.b) Učitel si vyznačí časový rozpis jednotlivých etap vyučovací hodiny, např.
5 min. motivace
20 min. přednes a vysvětlení nového učiva
10 min. opakování učiva
10 min. ostatní, např. zadání domácí úlohy
- případně se vymezí základní pojmy, definice
- je dobré si poznačit, koho bude zkoušet
- dále by měla mít také místo na poznámky, zde si poznačí eventuální odklon od učiva, zdůvodní, proč došlo k odklonu"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15475
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse