Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Platón: Ústava - analýza 9. knihy

Platón: Ústava - analýza 9. knihy


Kategorie: Filozofie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce do kurzu Filozofie a politologie nejprve vymezuje základní myšlenky celé knihy a poté se věnuje některým z oblastí, které jsou v ní zmíněny. Popisuje vývoj demokrata, život tyrana a charakterizuje rozkoš, duši a jejich druhy.

Obsah

1.
Obecné shrnutí
2.
Vývoj demokrata
3.
Jakým způsobem žije tyran
4.
Rozkoše
5.
Tři druhy duše
6.
Tři druhy rozkoše

Úryvek

“Jakým způsobem žije tyran?
Tyrani upřednostňují samé radovánky a užívání, prohýří veškerý majetek, takže se brzy začnou topit v dluzích. Dále neváhají okrádat a bít své vlastní rodiče a jejich majetek také prohýří. Nakonec se dopouští i násilí, loupeží a vražd, aby získali peníze na své radovánky. Můžeme říci, že jejich duši a činy pak ovládá Erós. Takoví tyranové se pak nejlépe hodí jako žoldáci do války. Pro peníze jsou schopni udělat vše a ničeho se neštítí (úplatků, udavačství, křivého svědectví, násilných činů).

Platón rovněž tvrdí, že čím více je člověk špatný, tím méně je šťastný a spravedlivý. Za nejhoršího a nejméně šťastného považuje tyrana a za nejlepšího pak člověka královského.
Dále Platón přirovnává obec ovládanou tyranem s jeho duší. Mají společné znaky – žijí v chudobě, otroctví a strachu.

Tyrani jsou ovládány zlými pudy, přemýšlí, koho by mohli obrat buď lstí nebo násilím. Jejich duše je však svírána velikými bolestmi a mukami. Nikdy nemohou ukojit své nenasycené rozkoše. Tyrani se nejraději stýkají se svými pochlebníky a sami se stávají patolízaly a předstírají falešné přátelství, pokud od někoho něco potřebují. Ale skutečné přátelství ani svobodu neznají, neboť stále někomu otročí nebo nad jiným panují.
Tyrani mají ty nejhorší lidské vlastnosti – jsou nevěrní, nespravedliví, závistiví, bezbožní.... Tyranská duše (nejhorší) je obdobou obce s tyranskou vládou, demokratická duše pak obce s demokratickou vládou. Za nejlepší pokládá královskou duši i obec.
Celkem rozlišuje Platón 5 typů – muže královského, timokratického, oligarchického, demokratického a tyranského.

Rozkoše
Jestliže obec je rozdělena na tři třídy, tak i obec má trojí rozdělení. Zároveň i ke třem stránkám duše náleží i tři druhy rozkoše. Podobně rozeznával tři druhy touhy a vlády:
- stránka milovná moudrosti a vědění – touží po poznání pravdy
- stránka vznětlivá, která se žene za přemáháním, vítězstvím a slávou
- stránka žádostivá, běžně spojená s užitím peněz a touhou po zisku

tři druhy duše:
- milující moudrost
- milující vítězství
- milující zisk"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x479836f9753a6.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Platon_9.kniha_Ustava.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse