Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Podklady ke kostrukci klimatické mapy

Podklady ke kostrukci klimatické mapy

Kategorie: Geografie, Meteorologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce je koncipována jako průvodce ke konstrukci klimatické mapy území v okolí Ostrova u Macochy. Nejprve podrobně charakterizuje zadanou oblast, popisuje její fyzickogeografické a socioekonomické poměry. Dále vysvětluje, jakým způsobem je třeba při konstrukci klimatické mapy postupovat. Poté seznamuje s klimatickými poměry daného území a provádí geografickou regionalizaci zjištěných typů klimatu.

Obsah

1.
Poloha mapového listu
2.
Konstrukce klimatické mapy
3.
Klimatické poměry zájmového území
4.
Geografická regionalizace zjištěných typů klimatu
5.
Seznam zdrojů

Úryvek

"2. Konstrukce klimatické mapy
Nejprve bylo nutné sestrojit mapu sklonu georeliéfu v intervalu po pěti stupních v měřítku 1 : 25.000. Z výsledků vyplynulo, že oblast předmětného mapového listu je převážně mírně až středně skloněná, pouze ve strmých údolích obklopujících koryta řek a jednotlivých žlebech dosahuje sklon vyšších hodnot. Nejvyššími body jsou Bučí, Neselov a Helišova skála, nejnižším bodem je propast Macocha (350 m n. m.).
Následně jsem zkonstruovala mapu orientace svahů ke čtyřem hlavním světovým stranám. Kombinací mapy této, mapy sklonu a údajů uvedených v tabulce pro určení míry ozáření reliéfu jsem sestavila mapu míry oslunění georeliéfu. Místa, spadající do kategorie rovin, jsem zařadila k normálně osluněným plochám, které na mapovém listu 24 – 233 Ostrov u Macochy převažují. Také dobře osluněné plochy a méně osluněné plochy jsou zde zastoupeny poměrně často, i když ne v tak velkém množství. Málo osluněné plochy se vyskytují pouze jako malé ostrůvky nerovnoměrně rozmístěné po celém mapovém listu.
Jako čtvrtou jsem sestrojila mapu pokrytí země (vyznačení hranic mezi zalesněným, nezalesněným a urbanizovaným územím), ze které vyplynulo, že naprostá většina území mapového listu 24 – 233 Ostrov u Macochy je zalesněna, nezalesněné plochy se vyskytují pouze v okolí měst a hospodářských objektů nebo jako průklesty v severní části mapy. Sídla jsou poměrně malá, ale jsou roztroušená po celém mapovém listu. Hlavní město oblasti Ostrov u Macochy se nachází přibližně uprostřed mapového listu. Významnější vodní plochy se zde nevyskytují.
Na závěr jsem provedla syntézu mapy pokrytí země, mapy míry oslunění a mapy klimatických oblastí a zkonstruovala klimatickou mapu zájmového území-

Obrázek č. 2: Blokové schéma konstrukce klimatické mapy


[schéma]


3. Klimatické poměry zájmového území
Území mapového listu 24 – 233 Ostrov u Macochy se řadí do dvou základních klimatických oblastí, chladné a mírně teplé. Tyto se dále dělí do několika klimatických podoblastí: CH7, MT3, MT7 a MT11, přičemž CH7 patří mezi oblasti chladné a MT3, MT7 a MT11 do oblastí mírně teplých.
Nejbližší meteorologická stanice je Rozstání (okres Prostějov), která se nalézá ve výšce 565 m n. m. Její zeměpisné souřadnice jsou 49°24´ severní šířky a 16°50´ východní délky. K dalším blízkým meteorologickým stanicím patří srážkoměrná stanice ve Sloupu a dobrovolnická stanice v Protivanově.

Tabulka č. 1: Roční chod srážek v Rozstání (1901 – 1950)


[tabulka]


Graf č. 1: Roční chod srážek v Rozstání (1901 – 1950)


[graf]"

Poznámka

Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, seminární práce z předmětu Meteorologie a klimatologie.
Práce obsahuje grafy, tabulky a schémata. Rozsah čistého textu jsou necelé 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22161
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse