Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Kategorie: Politologie, Geografie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá otázkou možné separace či koexistence Podněstří a Gagauzska – dvou regionů, které jsou součástí dnešní Moldavské republiky. Obě zmíněné oblasti se na přelomu osmdesátých a devadesátých let v souvislosti s rozpadem Sovětského svazu pokusily o osamostatnění se z područí Moldavska. Po vysvětlení pojmu separatismus a federace se v úvodu práce zaměřuje na obecné informace o Moldavsku, mezi které například patří poloha, počet obyvatel či národnostní složení. Následuje část objasňující vnitropolitickou situaci v zemi. Zabývá se problematikou historického vývoje oblasti dnešního Moldavska až po současnost. Popisuje situaci dnešní Moldavské republiky z politicko-geografického pohledu. Závěr práce se snaží najít odpověď na otázku budoucího možného vývoje tohoto doposud pomíjeného regionu Evropy.

Obsah

1.
Cíle a metodika
1.1.
Pojmy separatismus a federace
2.
Všeobecná charakteristika Moldavské republiky
2.1.
Základní informace o teritoriu
2.2.
Vnitropolitická charakteristika
2.3.
Historický vývoj
2.3.1.
Nejstarší období
2.3.2.
Turecká nadvláda
2.3.3.
Ruská expanze
2.3.4.
Historický vývoj Moldavska v 19. a 20. století
2.3.5.
Nezávislost s problémy
2.4.
Postavení Moldavska v politicko-geografickém kontextu
3.
Gagauzsko – nejasná vize budoucnosti
3.1.
Etnická, jazyková a konfesní příslušnost Gagauzů
3.2.
Stručná historie etnika
3.3.
Gagauzsko - Souhrnné informace
3.4.
Problémový vývoj autonomie
4.
Gagauzsko - závěr
5.
Podněstří - neuralgický bod Moldavska
5.1.
Krátký historický exkurz do dějin Podněstří
5.2.
Rozpad Sovětského svazu
6.
Podněstří - závěr
7.
Komparace vztahů mezi Podněstřím, Gagauzskem a Moldavskou republikou, jakožto suverénním státem.
8.
Přílohy
8.1.
Administrativní členění Moldavské republiky
8.2.
Mapa Gagauzska
8.3.
Mapa Podněstří
8.4.
Mapa tzv. Velkého Rumunska
8.5.
Národnostní složení Moldavské republiky a Podněstří v roce 2004

Úryvek

"4. Gagauzsko – nejasná vize budoucnosti
4.1 Etnická, jazyková a konfesní příslušnost Gagauzů
Gagauzský národ je jedním z nejmenších v Evropě. Jde o populaci turkického původu, jejímž konfesním náboženstvím je pravoslaví. Gagauzskou populaci v současné době nalezneme hned v několika evropských státech a Asii. Konkrétně se pak Gagauzové nachází v rumunské Dobrudži, v bulharských městech Šumen a Jambol, v severním Řecku a také v evropské části Turecka. Početná skupina rovněž sídlí v ukrajinské Oděse a v Rusku. Převážná většina však žije v jižním Moldavsku. Celkově se v Sovětském svazu v roce 1979 ke gagauzské národnosti přihlásilo 173 000 osob. V roce 1989 to bylo 198 000 osob. Z tohoto počtu pak v samotném Moldavsku žilo 153 458 Gagauzů.
„Přes nesporný turkický původ Gagauzů není dodnes zcela jasné, s jakou skupinou turkických kmenů je můžeme spojovat. Jedna z teorií původu Gagauzů poukazuje na kmeny Oghuzzů – Kumánů (známějších pod názvem Polovci), kteří v polovině 11. století obsadili jižní Ukrajinu. K této verzi se přiklánějí především současní gagauzští intelektuálové.
Jiná teorie uvažuje o potomcích dnešních kmenů – tzv. Karakalpaků, kteří dodnes obývají severozápadní oblasti dnešního Uzbekistánu. Bulharští vědci je spojují s osudy tzv. Povolžských Bulgarů. Zdá se však, že nejpravděpodobnější variantou je jejich původ v turecko-oghuzzských kmenech, které přišly do malé Asie spolu se Seldžuky.“
Jazyk Gagauzů je příbuzný rumelské turečtině, současně však byl ovlivněn slovanskými jazyky, rumunštinou, řečtinou a jazykem kočovných Pečeněhů a Kumánů. Gagauzský jazyk je dnes užíván především na venkově mezi starší populací. Ve městech je mnohem častěji slyšet ruština. Ta je také hojně preferována mladými Gagauzy. Značná část Gagauzů dokonce považuje ruštinu za svůj mateřský jazyk a gagauzsky často ani nerozumí. Drtivá většina Gagauzů rovněž neovládá moldavštinu (resp. rumunštinu).

4.2 Stručná historie etnika
První předchůdci dnešních Gagauzů pravděpodobně v 11. století obsadili oblasti dnešní jižní Ukrajiny, odkud se pozvolna začali stěhovat na balkánský poloostrov. Od první poloviny 13. století pak kompaktně osídlili oblasti dnešní rumunské Dobrudže a stali se hrozbou pro Byzantskou říši. „Když se seldžucký sultán ´Izz ad-Dín Kay Kacus uchýlil před mongolským nebezpečím k byzantskému císaři Michaelu VII. Paleologovi, bylo mu uděleno léno v provincii Dobrudža, kde tento první gagauzský panovník ustavil nezávislý stát Oghuzzů s hlavním městem Karvuna (Balčik).“ Tento nově vzniklý stát poté za pomoci své silné armády začal expandovat. Podle jména významného panovníka Dobrotiče, který se zasloužil o rozkvět této oblasti, se později začalo celému území říkat Dobrudža. Na samém sklonku 14. století je však tento stát nucen přijmout osmanskou svrchovanost a roku 1417 se Dobrudža definitivně stala součástí Osmanské říše. V 18. století však dochází k častým válkám mezi carským Ruskem a Osmany v oblastech obývaných Gagauzy. Ti se následně pod tlakem těchto válek rozhodnou opustit svá obydlí v Dobrudži a hromadně odchází do Besarábie, kde zakládali nové vesnice, popřípadě později osídlili původní příbytky Nogajských Tatarů, kteří odsud byli násilně vytlačení."

Poznámka

Práce obsahuje resumé v angličtině, tabulku a obrazovou přílohu. Jedná se o bakalářskou práci na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12015
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse