Název Goodness Staženo

Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá otázkou možné separace či koexistence Podněstří a Gagauzska – dvou regionů, které jsou součástí dnešní Moldavské republiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

33x

Politický vývoj Súdánu od zisku nezávislosti - bakalářská práce

Práce pojednává o největším africkém státě – Súdánu. Jejím hlavním cílem je popis politického vývoje této země od zisku nezávislosti a charakteristika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

24x

Postavení ostrova Man v rámci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá postavením ostrova Man, který má statut korunní dependence Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Úvod se, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

19x

Lázně Libverda a jejich potenciál pro regionální rozvoj regionu Frýdlantsko

Cílem bakalářské práce je představení a analýza vývoje Lázní Libverda z hlediska regionálního rozvoje v aplikaci teorií regionálního rozvoje a cestovn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - teorie

3x

Muzea lidové kultury na Slovensku - bakalářská práce slovensky

Slovensky psaná bakalářská práce mapuje muzea lidové kultury Slovenské republiky, srovnává jejich situaci z hlediska návštěvnosti a atraktivity se svě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Etnologie, Geografie, Cestovní ruch - lokality

2x

Prostorová organizace kreativních odvětví na území města Ostravy - bakalářská práce

Cílem bakalářské práce je zmapovat kreativní odvětví průmyslu ve městě Ostrava a zachytit jejich prostorovou organizaci. První část seznamuje s pojmem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Geografie

2x

Průmyslové dědictví Kladna

Hlavním cílem bakalářská práce „Průmyslové dědictví Kladna“ je zachycení historie a hodnoty vybraných objektů z industriálního dědictví Kladna (event.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Humanitní - ostatní, Geografie

1x