Podniková ekonomie

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na otázky z podnikové ekonomiky. V první části probírá základní informace o podniku, jeho právní formy, založení i zakladatelský rozpočet. Dále pojednává o majetkové a kapitálové struktuře podniku, nákladech a výsledku hospodaření. Nakonec se zabývá provozní a finanční pákou a nákupem a řízením zásob. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Podnik – jeho právní formy, založení podniku, zakladatelský rozpočet
2.
Majetková a kapitálová struktura podniku – rozvaha, likvidnost
3.
Náklady – vymezení pojmu, klasifikace nákladů, kategorie nákladů
4.
Odvození nákladových funkcí, bod zvratu
5.
Kalkulace – úplných a neúplných nákladů
6.
Výsledek hospodaření – účetní, ekonomický, struktura výsledku hospodaření – EBIT, EBT, EAT
7.
Provozní páka, finanční páka
8.
Nákup a řízení zásob

Úryvek

"strategie managementu nákladů – snaha o dosažení a udržení konkurenční výhody – nízké N
- zdrojem konkurenční výhody jsou nízké N pouze tehdy, pokud je daná úroveň N konkurencí obtížně dosažitelná
- nepromyšlené snižování N může vážně zničit infrastrukturu, odcizit zákazníky, v žádném případě plošně snižovat N
- k tomu aby konkur. výhoda vznikla musí činnost podniku vytvářet hodnotu – hodnota pro zákazníka musí převyšovat N na její vytvoření

Chyby při snižování nákladů – analýza klíčových faktorů růstu nákladů
1. snižování N jako přechodný úkol managementu (komponovitý přístup)
2. snižování bez určení příčin růstu N – snižování N může vyvolat např. jednorázová reklamní kampaň…
3. plošné, paušální snižování N a personálu
4. bez soustředění na to, co je podstatné – útvary často překrývají svoji činnost
5. bez optimalizace procesů – optimalizace zásob – ekonomický (vázat minimum kapitálu), výrobní (zajištění plynulého chodu výroby
6. hodnocení krátkodobých úspěchů


Třídění nákladů dle původu spotřebovaných vstupů

- externí (prvotní) náklady – spotřebované vstupy pocházejí z okolí podniku (př. spotřebovaný materiál)
- interní (druhotné) náklady – vznikají potřebou vnitropodnikových výkonů (př. výroba nářadí pro vlastní spotřebu)


4. Odvození nákladových funkcí, bod zvratu

Nákladové funkce .
= matematickou formou vyjadřuje vztah mezi náklady a objemem výroby podniku.

náklady jsou fcí vyráběného množství produkce: N = f(q)
fce TC: N = a + b*c (a,b – parametry fce, q fixní N, N variabilní
fce jednotlivých N: N/q = a/q + b

význam nákladových fcí – zpřesnění a dynamizace kalkulace

 proporcionální znázorňuje přímka
 nadproporcionální znázorňuje konvexní křivka
 podproporcionální znázorňuje konkávní křivka
 kombinací uvedených možností vzniká nákladová funkce, která má tvar obráceného písmena S (mezní náklady mají pak tvar písmene U)
Nákladové funkce
 krátkodobé – charakterizuje průběh N v krátkém období, ve kterém lze měnit pouze některé výrobní činitele, zatímco ostatní nelze, objem výroby je limitován výrobní kapacitou, používají se v běžném, operativním řízení např. v analýze bodu zvratu, při optimalizaci objemu výroby
 dlouhodobé – charakterizují průběh nákladů v delším období, všichni výrobní činitelé jsou variabilní → nejsou fixní náklady. Protože v dlouhém období nejsou Fn, pracuje se s AC a MC, skládají se z částí krátkodobých funkcí. U-křivka (zpočátku dlouhodobá nákladová fce klesá, v jejím nejnižším bodě je dosaženo min. AC a nejvyšší efektivnosti výroby, pak N rostou), s růstem AC roste i neefektivnost, někdy může mít křivka tvar L ( AC nejdříve klesají a pak se nemění) nebo tvar hyperboly ( AC stále klesají).
Tvar dlouhodobé nákladové fce má vliv i na počet podniků na určitém trhu, při rozhodování o velikosti podniku, druhu výrobního zařízení, jeho počtu a výkonu, technologii aj., kromě výrobních N je potřeba uvažovat i o nákladech dopravních.

Metody odhadu fixních nákladů .
Známe-li FN a VN podniku, můžeme sestavit nákladovou funkci, vychází z produkční fce (vztah mezi Q a výrobními činiteli).
Ke stanovení nákladových funkcí používáme tyto matematické funkce
 proporcionální: y=a+bx (lineární fce)
 nadproporcionální: y= a + bx + cx2 (kvadratická fce)
 podproporcionální: y= a + bx - cx2"

Poznámka

Vysoká, Práce obsahuje tabulky a grafy o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29356
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse