Podniková ekonomie 3

Kategorie: Ekonomie, Podniková ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o podnikové ekonomii. Ve třetí části jsou pojednávány o otázkách jako jsou sanace a zánik podniku, cíle podniku a nevýrobní podniky. Druhou část naleznete zde.

Obsah

14.
Sanace a zánik podniku
15.
Cíle podniku, klasifikace cílů, okolí podniku
16.
Nevýrobní podniky

Úryvek

"1.3 Druhy cílů
- při řízení podniku si manažeři nevystačí s cílem primárním, ve skutečnosti musí sledovat celou soustavu cílů, jejichž naplnění vede k cíli primárnímu

druhy cílů dle jejich významu (hierarchie)
- všechny cíle by měly být operabilní – za jejich plnění by měli být odpovědni konkrétní pracovníci a měly by být měřitelné
- vrcholové (primární) cíle – MVA, EVA
- mezicíle – dle Woheho patří mezi primární a podřazené cíle, mezicíle jsou prostředkem k dosažení primárního cíle, k dosažení mezicílů pak slouží cíle podřazené.
- podřazené (dílčí) cíle – jsou prostředkem k dosažení primárního cíle, př. zvýšení obratu, průnik na cílové trhy, reengineering apod., pro jejich stanovení lze využít i rozkladu vrcholového ukazatele (Du Pont)

druhy cílů dle kritéria (velikosti) rozsahu cíle
- omezené – jde o dosažení předem dané hodnoty
- neomezené – jde o dosažení maximální hodnoty

- minimalistické - najde tak ostrou jehlu, kterou se dá šít (uspokojující úroveň)
- maximalistické – najde tu nejostřejší jehlu (maximalizace)

druhy cílů dle časového hlediska
- dlouhodobé – 3+ let, vyplývají ze strategie podniku jako celku, za jejich plnění odpovídá vrcholový management
- střednědobé – 1-3 roky
- krátkodobé – do 1 roku, měly by zajistit dosažení dlouhodobých cílů, jsou více operabilní a za jejich plnění jsou odpovědni i manažeři nižších stupňů řízení
-----------------------
- stavové – k určitému okamžiku (k 1. 3. mít v pokladně 3000 Kč)
- intervalové – vztažené k určitému období ( např. na bankovním účtu dodržovat min.zůstatek 5tis.Kč)
-----------------------
- trvalé - např. primární cíle
- přechodné – zvýšení pokladní hotovosti
-----------------------
- statické - nebere v úvahu čas
- dynamické - bere v úvahu průběh ukazatele v čase

druhy cílů dle jejich vzájemného vztahu
- komplementární – dosahování jednoho cíle vede k dosahování druhého cíle (př. snižování nákladů vede ke zvyšování zisku)
- konkurenční - dosahování jednoho cíle ztěžuje plnění druhého cíle (př. intenzivnější reklama zvyšuje náklady)
- protikladné - dosahování jednoho cíle vylučuje dosažení druhého cíle – extrémní případ cílů konkurenčních
- indiferentní – dosahování jednoho cíle nemá vliv na dosahování druhého cíle

druhy cílů dle jejich obsahu
- ekonomické cíle
- výkonové – obrat, podíl na trhu, objem výroby, výrobní kapacita, zásoby apod.
- finanční – celkový, vlastní a cizí kapitál, finanční investice, likvidita, pohledávky apod.
- výsledkové – výnosy, náklady, zisk, CF, rentabilita, produktivita apod.
- technické cíle – zaměřují se na vývoj a zavedení nových výrobků, jejich technickou stránku, technologie aj.
- sociální cíle – jsou orientovány na okolí podniku a především na zaměstnance, např. vytváření pracovních příležitostí, výše mezd, pracovní a sociální podmínky aj.

• systém řízení podniku založený na hierarchickém uspořádání cílů se nazývá management podle cílů – MBO (Management by Objectives)
• na vrcholu pyramidy je primární cíl podniku, který je v kompetenci vedení podniku, primární cíl je konkretizován v podřazených cílech a mezicílech funkčních oblastí nebo cílech divizí
• dílčí cíle nesmí být v rozporu s cíli nadřazenými1. Okolí podniku

 vše, co je za pomyslnými hranicemi podniku a čím je podnik ovlivňován
 vliv okolí je zpravidla silný, zatímco možnost podniku ovlivňovat okolí je omezená

Prvky okolí podniku
Geografické – předurčuje jeho logistiku
Sociální - kompromis mezi ekonomickou realitou a sociální odpovědností//sociálně-tržní ekonomika
Politické – různá politická linie, malá (obecní úřady) x velká politika
Právní – vytvářejí rámec prakticky pro všechny podnikové činnosti
Ekonomické – podnik ovlivněn celkovou hospodářskou situací země a její dynamikou (dostupnost VF, daňová zátěž, hospodářský růst, měnový a devizový vývoj) + zákazník, odběratel, dodavatel, banky
Ekologické – bariéra a zároveň šance
Technologické – technologický pokrok
Etické – geograficky podmíněno
Kulturně-historické – vytváří se mnoho let
 jednotlivá okolí nepůsobí vedle sebe, ale vzájemně se prolínají
 je v nich třeba vidět příležitosti a ten kdo je umí využít, má konkurenční výhodu"

Poznámka

Vysoká

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29358
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse